Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów

studia humanistyczne

 • AMERYKANISTYKA
 • analiza i kreowanie trendów
 • angielski język biznesu
 • ANGLISTYKA
 • animacja i mediacja kulturalna
 • ANIMACJA KULTURY
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • animacja społeczno - kulturalna z edukacją kulturalną
 • antropologia kulturowa
 • antropologia literatury, teatru i filmu
 • antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • architektura przestrzeni kulturowych
 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • BAŁKANISTYKA
 • bałkańska turystyka kulturowa
 • bioetyka
 • coaching filozoficzny
 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
 • cywilizacja zachodnioeuropejska
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • dialog i doradztwo społeczne
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • doradztwo i infobrokerstwo historyczne
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne
 • DYPLOMACJA
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • dziennikarstwo
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • edytorstwo
 • english philology
 • ENGLISH STUDIES
 • etnofilologia kaszubska
 • etnolingwistyka
 • etnologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • etyka
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • EUROPEISTYKA
 • europeistyka i stosunki transgraniczne
 • europeistyka kulturowa
 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
 • europejskie studia kulturowe
 • filmoznawstwo
 • filmoznawstwo i kultura mediów
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • filologia angielska z pedagogiką
 • filologia duńska
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • filologia indonezyjsko-malajska
 • filologia klasyczna
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia koreańska
 • filologia norweska
 • filologia nowogrecka
 • filologia portugalska
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • filologia słowiańska
 • filologia węgierska
 • filologia wietnamska
 • filologia włoska
 • filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
 • filologiczno- historyczne studia środkowoeuropejskie
 • FILOZOFIA
 • filozofia i etyka
 • glottodydaktyka polonistyczna
 • HISTORIA
 • historia cywilizacji śródziemnomorskiej
 • historia i kultura Żydów
 • historia sztuki
 • humanistyka cyfrowa
 • humanistyka drugiej generacji
 • IBERYSTYKA
 • indologia
 • indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informacja w e-społeczeństwie
 • informacja w instytucjach e-społeczeństwa
 • informatologia stosowana
 • interdyscyplinarne studia europejskie
 • interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • interdyscyplinarne studia religioznawcze
 • intermedia
 • italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • język obcy w biznesie
 • język polski w komunikacji społecznej
 • językoznawstwo i nauka o informacji
 • językoznawstwo komputerowe
 • judaistyka
 • kognitywistyka
 • komparatystyka literacko - kulturowa
 • komunikacja europejska
 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE_
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • komunikacja wizerunkowa
 • koreanistyka
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • krytyka artystyczna
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • kultura w mediach i komunikacji
 • KULTUROZNAWSTWO
 • kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
 • kulturoznawstwo - wiedza o teatrze
 • kulturoznawstwo europejskie
 • kulturoznawstwo i wiedz o mediach
 • kultury mediów
 • lingwistyka
 • lingwistyka dla biznesu
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • lingwistyka w biznesie
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • literatura powszechna
 • logopedia z audiologią
 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM
 • Master of Liberal Arts
 • media interaktywne i widowiska
 • mediacja sztuki
 • mediteranistyka
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • międzynarodowe studia polskie
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne
 • migracje międzynarodowe
 • militarioznawstwo
 • militarystyka historyczna
 • muzeologia
 • muzykologia
 • NAUKI O RODZINIE
 • niemcoznawstwo
 • ochrona dóbr kultury i środowiska
 • okcydentalistyka
 • organizacja turystyki historycznej
 • orientalistyka
 • Polacy i Niemcy w Europie
 • polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie
 • polonistyka komparatystyka
 • polonistyka w kontekstach kultury
 • projektowanie kultury
 • przekład interkulturowy i intermedialny
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • regionalistyka europejska
 • regionalistyka kulturowa
 • relacje międzykulturowe
 • religioznawstwo
 • religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • Researching
 • retoryka stosowana
 • ROMANISTYKA
 • rosjoznawstwo
 • rozwój regionalny i fundusze europejskie
 • rusycystyka
 • sinologia - filologia chińska
 • skandynawistyka
 • slawistyka
 • stosunki międzykulturowe
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • studia amerykanistyczne
 • studia azjatyckie
 • STUDIA BAŁKAŃSKIE
 • studia euroazjatyckie
 • studia filologiczno-kulturoznawcze
 • studia historyczno - społeczne
 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią
 • studia nad wojną i wojskowością
 • studia niemcoznawcze i środkoeuropejskie
 • studia polonistyczno - germanistyczne
 • studia polsko-niemieckie
 • studia regionalne
 • studia skandynawsko - bałtyckie
 • studia śląskie
 • studia środkowo - wschodnioeuropejskie
 • studia śródziemnomorskie
 • studia wschodnie
 • studia wschodnioeuropejskie
 • studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej
 • sztuka pisania
 • teatrologia
 • technologie cyfrowe w animacji kultury
 • Tourism Management
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka historyczna kulturowa
 • TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • turystyka kulturowa
 • turystyka religijna
 • twórcze pisanie
 • ukrainistyka
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 • wiedza o teatrze
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • wschodoznawstwo
 • zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie i inżynieria usług
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • zarządzanie w instytucjach kultury