Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów

kierunki studiów w Krakowie

 • ADMINISTRACJA
 • administracja i polityka publiczna
 • aktorstwo
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ANGLISTYKA
 • ANIMACJA KULTURY
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • antropologia kulturowa
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • astrofizyka i kosmologia
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • biochemia
 • biofizyka
 • biogospodarka
 • bioinformatyka
 • bioinformatyka z biofizyką stosowaną
 • bioinżynieria zwierząt
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • biotechnologia molekularna
 • BUDOWNICTWO
 • ceramika
 • CHEMIA
 • chemia budowlana
 • chemia medyczna
 • DIETETYKA
 • Digital Design
 • dyrygentura
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • edytorstwo
 • ekologiczne źródła energii
 • EKONOMIA
 • ekonomia społeczna
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • elektrotechnika
 • ENERGETYKA
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • etyka
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • EUROPEISTYKA
 • FARMACJA
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • filologia angielska z językiem niemieckim
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • filologia klasyczna
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • filologia ukraińska
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geofizyka
 • GEOGRAFIA
 • geologia
 • GERMANISTYKA
 • gospodarka i administracja publiczna
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • górnictwo i geologia
 • GRAFIKA
 • HISPANISTYKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • ichtiologia i rybactwo śródlądowe
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • INFORMATYKA
 • informatyka analityczna
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka społeczna
 • informatyka stosowana
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • intermedia
 • inżynieria akustyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria biosystemów
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria ciepła
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna i materiałowa
 • inżynieria mechatroniczna
 • inżynieria naftowa i gazownicza
 • inżynieria obliczeniowa
 • inżynieria organizacji i zarządzania
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • język polski w komunikacji społecznej
 • judaistyka
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • KOSMETOLOGIA
 • kultura fizyczna osób starszych
 • KULTUROZNAWSTWO
 • kulturoznawstwo i wiedz o mediach
 • LEŚNICTWO
 • lingwistyka
 • logistyka międzynarodowa
 • LOGOPEDIA
 • MALARSTWO
 • marketing i komunikacja rynkowa
 • MATEMATYKA
 • matematyka komputerowa
 • mechanika i budowa maszyn
 • metalurgia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • migracje międzynarodowe
 • mikroelektronika w technice i medycynie
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • muzykologia
 • nanotechnologie i nanomateriały
 • nauki o polityce
 • NAUKI O RODZINIE
 • NEUROBIOLOGIA
 • ochrona dóbr kultury
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie
 • PEDAGOGIKA
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • polonistyka komparatystyka
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • prawo kanoniczne
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 • przetwórstwo drewna
 • PSYCHOLOGIA
 • rachunkowość i controlling
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • relacje międzykulturowe
 • religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • REŻYSERIA
 • ROLNICTWO
 • RZEŹBA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AZJATYCKIE
 • studia euroazjatyckie
 • studia historyczno - społeczne
 • studia matematyczno - przyrodnicze
 • studia niemcoznawcze i środkoeuropejskie
 • sztuka i media
 • sztuka ogrodowa
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia chemiczna
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • TELEINFORMATYKA
 • TEOLOGIA
 • terapia zajęciowa
 • TOWAROZNAWSTWO
 • TRANSPORT
 • turystyka historyczna
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • turystyka religijna
 • WETERYNARIA
 • wiedza o teatrze
 • wirtotechnologia
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • WZORNICTWO
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia
 • ZARZĄDZANIE
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie informacją i publikacje cyfrowe
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • zarządzanie zasobami przyrody
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • ZOOTECHNIKA