Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów

studia społeczne

 • ADMINISTRACJA
 • administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja i cyfryzacja
 • administracja i polityka publiczna
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • analityka i kreatywność społeczna
 • analityka społeczna
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • arteterapia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo informacyjne państwa
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo militarne
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • coaching filozoficzny
 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
 • człowiek w cyberprzestrzeni
 • Design i komunikacja społeczna
 • dialog i doradztwo społeczne
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne
 • doradztwo polityczne i publiczne
 • doradztwo w obszarach wiejskich
 • DYPLOMACJA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • e-administracja
 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • e-gospodarka przestrzenna
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • EKOMIASTO_
 • ekonomia miasta zrównoważonego
 • ekonomia społeczna
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • EUROPEISTYKA
 • Games studies
 • humanistyka w szkole - polonistyczno - historyczne studia nauczycielskie
 • informacja w przestrzeni publicznej
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • INFORMATOLOGIA DLA BIZNESU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • innowacyjna gospodarka
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
 • INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES
 • INTERNATIONAL MARKETING
 • international relations
 • kognitywistyka i komunikacja
 • kognitywistyka komunikacji
 • komunikacja europejska
 • komunikacja i przedsiębiorczość w nowych mediach
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • komunikacja medialna i wizerunkowa
 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W EUROPIE_
 • komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • komunikacja wizerunkowa
 • komunikacja wizualna i wizerunkowa
 • kreatywność społeczna
 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa
 • KRYMINOLOGIA
 • kryminologia stosowana
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • kultura fizyczna osób starszych
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • LOGOPEDIA
 • logopedia ogólna i kliniczna
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • managment instytucji publicznych i public relations
 • media i cywilizacja
 • mediacja międzykulturowa
 • medioznawstwo
 • międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
 • nauczanie języków obcych
 • nauczanie matematyki i informatyki
 • nauki o polityce
 • NAUKI O RODZINIE
 • NOWE MEDIA
 • NOWE MEDIA I AUDIOWIZUALIA
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • oligofrenopedagogika z arteterapią
 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • organizowanie rynku pracy
 • POLITOLOGIA
 • polityka publiczna
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • polityka społeczna*
 • polski system prawny
 • PRACA SOCJALNA
 • prawo europejskie
 • PRAWO MEDYCZNE
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo w administracji i gospodarce
 • prawo w działalności gospodarczej
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • przedsiębiorczość
 • PSYCHOLOGIA
 • psychoprofilaktyka
 • public relations
 • public relations i doradztwo medialne
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • regionalistyka europejska
 • REWITALIZACJA MIAST
 • samorząd terytorialny i polityka regionalna
 • SOCJOLOGIA
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • socjologia stosowana i antropologia społeczna
 • społeczeństwo informacyjne
 • stosowane nauki społeczne
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • studia historyczno - społeczne
 • studia miejskie
 • studia miejskie i regionalne
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • usługi rekreacyjne i relaksacyjne
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie informacją i bibliologia
 • zarządzanie informacją i publikacje cyfrowe
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • zarządzanie państwem
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • zarządzanie przyrodą
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • zarządzanie środowiskiem
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • zarządzanie w politykach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi