Kierunki studiów

studia techniczne › INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Obejmuje ona swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Cechą niezbędną inżyniera inżynierii środowiska jest wyobraźnia i twórcze myślenie, a także uzdolnienia techniczne oraz umiejętność logicznego myślenia.
 • Praca po tym kierunku wymaga dokładności i odpowiedzialności.
 • Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie i innym osobom.
Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kształcenie na tym kierunku realizowane jest na studiach dwustopniowych.

Studia pierwszego stopnia mają za zadanie przygotowanie kadr zawodowych do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych. Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w biurach projektowych i instytutach badawczych zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, kształtowaniem stosunków wodnych na terenach zurbanizowanych oraz użytkowanych rolniczo.

Inżynierię środowiska można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na inżynierii środowiska:

 • technologie środowiskowe,
 • technika cieplna,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • mechanika płynów,
 • podstawy geodezji i kartografii,
 • materiałoznawstwo,
 • budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
 • geologia i hydrologia,
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • urbanistyka i planowanie przestrzenne,
 • geometria wykreślna i grafika inżynierska.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności inżynieria wodna i sanitacja wsi:

 • zapory ziemne,
 • ochrona przed powodzią,
 • geodezyjne pomiary inżynierskie,
 • hydrologiczne obliczanie przepływu koryt rzecznych,
 • analiza i prognozowanie ruchu wód,
 • posadowienie budowli,
 • technologia ścieków,
 • remediacja gleb i wód,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • zbiorniki retencyjne,
 • podstawy drogownictwa,
 • konstrukcje hydrotechniczne,
 • hydromechanika,
 • metody komputerowe w inżynierii środowiska.

Przykładowe specjalności realizowane na kierunku inżynieria środowiska:

 • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza,
 • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby,
 • inżynieria wodna i sanitacja wsi,
 • inżynieria kształtowania i ochrony środowiska,
 • ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery,
 • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów,
 • inżynieria energii.
 • infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych
 • monitoring środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • urządzenia sanitarne
 • zarządzanie środowiskiem
 • inżynieria sanitarna, wodna i melioracyjna
 • gospodarka odpadami,
 • inżynieria wodna
 • melioracje wodne,
 • technika sanitarna,
 • gospodarka wodna i hydrologia
 • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej
 • zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych
 • bioinżynieria,
 • inżynieria sanitarna i wodna,
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
 • energetyka komunalna,
 • higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy,
 • inżynieria srodowiska i czyste technologie w energetyce i motoryzacji,
 • inżynieria wody ścieków i gleby,
 • techniczne wyposażenie budynków,
 • technika ochrony środowiska,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • inżynieria i ochrona biosfery,
 • technologie materiałowe w ochronie środowiska,
 • biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • technologia ścieków, wody i odpadów.
Absolwent kierunku inżynieria środowiska otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera stanowiący podstawę do ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • zakładach komunalnych,
 • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków,
 • gazowniach,
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • nadzorze inwestycyjnym,
 • eksploatacji i utrzymaniu ruchu.
Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich działach gospodarki związanych z szeroko pojętą inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, również w administracji rządowej i samorządowej, szkołach wyższych oraz instytutach naukowych.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~Rob
2016-04-10 21:27:37
Witam ja studjuje ten kierunek 3 rok. Jest bardzo ciekawy dla tych "scislych" umyslow i dla ludzi lubiacych biologie i biopodobne przedmioty. Jestem po mat-geo. Nie jest on latwy i trzeba pracowac ale to procentuje. W kazdej wiekszej firmie budowlanej jest zapotrzebowanie na ludzi po tym kierunku i nie tylko. Kierunek zapewnia uprawnienia projektowe i otwiera duzo mozliwosci. Zwlaszcza po 2017 roku po wejsciu ustaw UE. Nie polecam kierunku osobom po liceum proilowanym albo takim ktorzy nie lubia sie uczyc a licza ze sie przeslizgna. Tacy juz odpadli po max 2 semestrze u mnie. Jest duzo fizyki matematyki a zwlaszcza biologi ale bardzo polecam.
~Rob
2016-04-10 21:26:57
Witam ja studjuje ten kierunek 3 rok. Jest bardzo ciekawy dla tych "scislych" umyslow i dla ludzi lubiacych biologie i biopodobne przedmioty. Jestem po mat-geo. Nie jest on latwy i trzeba pracowac ale to procentuje. W kazdej wiekszej firmie budowlanej jest zapotrzebowanie na ludzi po tym kierunku i nie tylko. Kierunek zapewnia uprawnienia projektowe i otwiera duzo mozliwosci. Zwlaszcza po 2017 roku po wejsciu ustaw UE. Nie polecam kierunku osobom po liceum proilowanym albo takim ktorzy nie lubia sie uczyc a licza ze sie przeslizgna. Tacy juz odpadli po max 2 semestrze u mnie. Jest duzo fizyki matematyki a zwlaszcza biologi ale bardzo polecam.
~~j
2015-12-11 20:31:01
Ważne nie mylić tego z ochroną. Mówię z doświadczenia. Po 2 - projekty, projekty, i jeszcze a do tego excel wiele CaDopodobnych. Matura zdana na 5 więc można śmiało pchać na ... IŚ. A najlepiej po to tylko żeby robić w wykonawstwie. A zatem przedmioty na tych studiach "projektowe" może nawet w tym pomogą ale bardziej na pewno zapchają czas. Podobonie budownictwo czy jakie tylko techniczne opierają się na tych "bolońskich" podobieństwach. Wiadomo rzeź niewiniątek. A potem zrób uprawnienia i wyjazd... 8 lat minęło :) chyba lepiej zrobić logicznie, szybszy zawód montera i wyjechać 2 lata. No dobra, żeby nie było - Ja osobiście polecam ten kierunek jak i zarazem go również odradzam. Dlaczego? Bo spotkałem się z tym, że po rozmowach opiniach niektórzy nie dają rady często nawet z byle "błachostką" i niestety wylatują rygorystycznie mimo dobrze zdanej matury i chęci. I nic nie wskórasz. Bo okazuje się Nagle, że nie potrafisz liczyć tabliczki mnożenia albo kreski namalować. Więc powtarzanie przedmiotu a nawet zmiana kierunku nie wiele pomoże skoro jest się głąbem nadal. Może warto się przebranżowić wtedy. Chora ambicja może ogłupiać i zabijać od środka. Jeśli techniczne nie jesteś uzdolniony/uzdolniona to może i skończysz IŚa na jakiejś uczelni, lecz w pracy pewnie znienawidzisz. Bo nie opłaca się w Polsce pracować a studiować warto i to na własny rachunek. I dlatego nie warto się poddawać ale trzeba pamiętać jaką specyfikę i ryzyko podejmujemy oraz jak studia potrafią być pracochłonne a przy tym skomplikowane. Trzeba też niekiedy uzbroić się w cierpliwość i zacisnąć zęby. Dla chcącego nic trudnego, co nie znaczy, że tych trudności nie ma na każdym rogu. W Polsce uczelnie bardzo zróżnicowane. Czasem nastawione bardziej na wode ew. grunty na innych bardziej w stronę instalacji i też jako tako ma specjzalizacja ogromny wpływ. A jeszcze na nie których to przykrywka pod nazwą ochrona środowiska więc takie marne oszustwo to.
~Kacper
2015-06-08 12:44:27
3 lata temu skończyłem inżynierię środowiska. Ludzie po tym kierunku nie ma pracy! Jeśli nie chcecie zostać bezrobotnymi, to omijajcie ten kierunek! Ja musiałem się całkowicie przebranżowić. Z mojej grupy na studiach tylko 2 osoby z 30 znalazły pracę w zawodzie, ale wiem, że marnie płatną.
~raczejok
2015-06-02 12:17:35
No cóż...sam studiuje IŚ i nie wiem czy będę pracował w branży.W najgorszym wypadku skończę jako "techniczny" PH.Na boku uczę się także Javy, jako ewentualna furtkę.Wykształcenie techniczne warto mieć, ale trzeba być elastycznym.Polski rynek pracy jest patologiczny.
~karolinazawadzka
2015-05-04 18:01:57
Skończyłam w tamtym roku inżynierię środowiska na AGH ja jak i większość moich znajomych jesteśmy bezrobotni. Jeśli wybieracie się na inżynierię środowiska na AGH to stanowczo odradzam. Pracy w zawodzie nie ma.Nawet do projektowania w biurach za 1200zł nie biorą,bo jest przesyt na rynku. Jeśli macie jakieś pytania to pytajcie,bo naprawdę nie warto marnować 5 lat na tym kierunku.
~pavlo
2015-04-28 10:47:25
kierunek ciekawy, jednak dla kogoś kto ma problemy z chemią będzie on oczywiście wszystko do zdania ale chemii bedzie coraz więcej. możliwe ze bedzie ona ukryta pod innymi nazwami ale bedzie jej dużo. jest to idealny kierunek dla ludzi po biol chem lub mat chem
~PaniInż
2015-04-25 02:18:16
Witam, może kogoś zainteresuje mój post - otóż studiuję IŚ na SGGW ale zaocznie. Na dzień dzisiejszy (drugi rok, drugi semestr) mogę stwierdzić, że ten kierunek nie jest ciężki, ale tylko dla ludzi którzy przysiadają częściej niż raz w miesiącu do książek. Sporo mamy projektów do których wypada się przyłożyć, ale dla chcącego nic trudnego. Nie ma co się straszyć, w końcu na studia idą ludzie inteligentni i nie powinni się wyłożyć na prostych przedmiotach. A są tacy wykładowcy którzy na prawdę idą na rękę - wystarczy wykazać minimum zainteresowania ich przedmiotem. Podsumowując - polecam IŚ na SGGW ale tylko tym co się nie boją nauki i żmudnego rysowania projektów (nie każdy ma zacięcie do ich rysowania - a przez większą część studiów to właśnie na nie będziecie poświęcać dużo czasu).
~Mały IŚ
2015-03-15 00:49:06
Witam. Opisze swoje wrażenia o kierunku, których dotychczas doświadczyłem. Studiuję na PW. Kierunek wydawał mi się mało ciekawy, jednak po jakimś czasie zdecydowanie mnie zaintrygował. Widząc próg nie spodziewałem się, że będzie jakoś trudno się utrzymać, a jednak dla wielu osób stanowiło to wyzwanie. Odniosłem wrażenie, że na kierunku łatwiej mają osoby po profilu biologiczno-chemicznym, chociaż matematyka też wydaje się dosyć trudna, ale to kwestia opanowania całek i posiadania wyobraźni przestrzennej. Atmosfera na wydziale jest OK, tak jak wykładowcy, chociaż niektórzy potrafią poważnie zajść za skórę. Uważam, że po tym kierunku zyskuję się szeroką wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Jest tu wszystkiego po trochu: biologia, chemia, matematyka, fizyka, geodezja, materiałoznawstwo... Wszytko w życiu się może przydać. Do skończenia studiów, jeszcze dużo czasu, ale wierzę, że kiedyś znajdę fajną pracę.
~
2014-11-09 11:02:30
BOZE JAK WIDZE WASZE KOMENTARZE ZE KIERUNEK SŁABY TO SPADAM Z KRZESŁA, NA JAKIEJ PODSTAWIE TAK MOWICIE? PRZEZYTAC MOZNA WSZEDZIE ZE KAZDY KIERUNEK JEST DO KITU I NIE MA PRACY... A O DO KIERUNKU TO NIE JEST JEDEN Z LATWIEJSZYCH BO AKURAT PRZEDMIOTÓW Z LICZENIEM JEST DUZO. POZDRAWIAM :)
~dothraki
2014-10-12 13:24:41
Hej. Czym się różni kierunek inżynierii środowiska na wydziale WGGIOŚ na AGH o specjalności gospodarka odpadami od tego samego kierunku prowadzonego na WGGIŚ?
~osaax
2014-09-22 17:24:09
Mam ważne pytanie. Czy po lo ogólnokształcącym gdzie chemia była kiepska da rade się zdać kier. inż. środowiska? Czy na tym kierunku raczej będą problemy?
~tadeusz
2014-08-13 12:12:36
Witam. Kierunek w porównaniu z innymi kierunkami na uczelniach technicznych jest łatwy. Mało przedmiotów obliczeniowych a sporo takich na "wykucie". Jest bardzo dużo absolwentów tego kierunku a pracy mało. Nie polecam.
~......
2014-07-09 14:27:15
Kierunek słaby, nie polecam, z praca masakra....
~Anja
2014-07-06 19:19:05
Cześc. Ja polecam inżyniere środowiska. Fachwców od tej dziedziny będzie potrzeba w związku z przepisami UE. Poza tym po inżnierii środowiska mamy bardzo podobne uprawnienia co inż budownictwa :) Jeśli chodzi o uczelnie to polecam AGH :-)
~do hohohoho
2014-06-29 17:57:55
Wydaje mi się, że w ogóle nie jest ciężko się tam dostać. Rok temu progi na większości kierunków były niskie. Gorzej jest się tam utrzymać- trzeba naprawdę się starać.
~hohohoho
2014-06-27 21:56:14
Hej ! Jak myślicie czy w tym roku będzie się łatwiej dostać na politechnike śląską ze względu na trudność matury z maty?
~Epica
2014-06-24 14:09:51
Co powiecie o Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu?
~Marlena
2014-05-24 11:54:31
Witam wszystkich :). Jestem tegoroczną maturzystką. Bardzo chciałabym iść na kierunek inżynieria środowiska, ale nie wiem czy sobie poradzę. W liceum miałam rozszerzone biologia- geografia. Z matmą chemią i fizyka na poziomie podstawowym szło mi dobrze. Chciałabym się dowiedzieć jak jest na tym kierunku w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym? Czy jest bardzo ciężko na tym kierunku. Jestem osobą zdeterminowaną, która będzie chciała się przyłożyć. Jakie działy są realizowane z chemii oraz fizyki?. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi do mojego zapytania ! Pozdrawiam :)
~ooo
2014-05-23 23:19:38
Ale straszycie. Wcale nie jest to ciężki kierunek, a ludzie po bio-chem dają rade :) fakt trzeba przysiąść i się nauczyć jeśli ma się jakieś większe problemy, ale spokojnie do zaliczenia materiał, tym bardziej jak się umie kombinować, to już bajka :D wszystko też zależy od prowadzących :) jedni są wyrozumiali a inni wręcz przeciwnie, utrudniają życie. Chemia dość wymagająca, warto do niej się przyłożyć :) tak samo z mechaniki, lepiej nie zostawiać sobie na ostatnią chwilę ;)
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem