Kierunki studiów

studia humanistyczne › INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ma głębokie korzenie, jego dzieje zaczynają się w czasach, kiedy w świątyniach i pałacach starożytnych władców tworzono kolekcje tabliczek glinianych, czy zwojów papirusowych, zapewniając w ten sposób zachowanie i możliwość ponownego wykorzystania informacji i wiedzy tam zawartej.

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo realizowane są z uwzględnieniem Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Pozwala on na realizowanie części studiów za granicą, bądź w innej polskiej uczelni, a także zapewnia uznanie studiów za granicą. W ramach programu Erasmus studenci mogą również korzystać z trzymiesięcznych staży zagranicznych.


Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania usługami bibliotecznymi, nabywają umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji.


Program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach. Poniżej zaprezentowano wybrane przedmioty, w celu przybliżenia treści nauczania.


Wiedza ogólnohumanistyczna


Komunikacja społeczna, Teoria i historia kultury, Naukoznawstwo, Metody badawcze nauk humanistycznych/społecznych, Historia filozofii.


Wiedza o literaturze


Literatura dla dzieci i młodzieży, Polska literatura współczesna, Literatura powszechna, Piśmiennictwo regionalne.


Podstawy bibliologii i informatologii


Podstawy wiedzy o bibliotece, Podstawy nauki o informacji, Terminologia bibliologii i informatologii w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim, Historia książki, Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych/księgarskich.


Organizacja dostępu do informacji


Organizacja i metody działalności informacyjnej, Bazy danych w Internecie, Wyszukiwanie informacji w Internecie, Bibliografia i inne źródła informacji.


Bibliotekarstwo


Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, Systemy biblioteczne, Organizacja i zarządzanie biblioteką, Ochrona zbiorów bibliotecznych, Formalne opracowanie dokumentów – formaty danych, Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Rzeczowe opracowanie dokumentów.


Poza wyżej wymienionymi przedmiotami, student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim.


W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.


Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata z zakresu informa­cji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wraz z dyplomem otrzymują suplement zawierający szczegółową informację na temat przedmiotów realizowanych w trakcie studiów.Perspektywy zawodowe:


biblioteki różnego typu

ośrodki informacji naukowej

wydawnictwa

księgarnie

instytucje kultury

archiwa


Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Wiele funkcji wykonywanych w tym zawodzie wymaga wytrwałości i cierpliwości, szczególnie dotyczy to wprowadzania danych do komputera, żmudnego wypełniania kart katalogowych czy przygotowywania wykazów i zestawień.
 2. Najważniejsze cechy, którymi powinien odznaczać się bibliotekarz to dokładność i skrupulatność.
 3. Przeciwwskazania względne mogą istnieć dla osób uczulonych na kurz i roztocze oraz tych, które mają szczególne kłopoty ze wzrokiem uniemożliwiające pracę przy komputerze.

Organizacja studiów

Informację naukową i bibliotekoznawstwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia III (doktorat).

Przedmioty nauczania realizowane na Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (grupa przedmiotów kierunkowych):

 • komunikacja społeczna i medialna,
 • systemy komunikowania w nauce,
 • metody zarządzania,
 • historia kultury,
 • nauka o książce, bibliotece i informacja,
 • czytelnictwo,
 • analiza i opracowanie dokumentów,
 • bibliotekarstwo,
 • historia książki i bibliotek,
 • społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji,
 • projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych, zagadnienia wydawnicze i księgarskie,
 • źródła i wyszukiwanie informacji,
 • społeczeństwo informacji i wiedzy,
 • terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • kierunki badawcze w informacji naukowej,
 • bibliotekoznawstwo i bibliologia,
 • zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej,
 • problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej,
 • etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: informacja naukowa

 • Elektroniczne publikowanie
 • Broker informacji
 • Zasoby cyfrowe
 • Archiwizacja i digitalizacja dokumentów

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

Kierunek specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • informacja naukowa,
 • prasoznawstwo,
 • bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce,
 • biblioterapia,
 • wiedza o książce dawnej i księgarstwie.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo będzie przygotowany do podjęcia pracy:

 • we wszystkich typach bibliotek w zakresie szeroko pojętej informacji bibliotecznej, księgarskiej, naukowej i wydawniczej,
 • w lokalnych centrach informacyjnych,
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych, placówkach kulturalnych i instytucjach oświatowych, wydawnictwach, drukarniach, archiwach, księgarniach, mediach,
 • w szkolnictwie.

Możliwości rozwoju

Absolwent kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo może:

 • związać swoją karierę z dziennikarstwem, kończąc odpowiednie kursy lub studia podyplomowe,
 • zostać brokerem informacji po podjęciu Podyplomowego Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją,
 • specjalizować się terapii poprzez czytanie książek po wybraniu odpowiedniej specjalności lub ukończeniu specjalistycznych kursów.Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~
2014-02-10 14:38:47
INFOBROKERSTWO - specjalizacja - WPA UAM Kalisz ! W społeczeństwie informacyjnym informacja jest towarem. Sprawne zarządzanie nią jest podstawowym warunkiem rozwoju cywilizacyjnego. Ludzie zajmujący się pozyskiwaniem, transmisją i dystrybucją informacji to infobrokerzy. Infobroker potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji. Sprawnie porusza się po istniejących bazach danych, sam też potrafi takie tworzyć. Potrafi zdobytą informację ocenić, dokonać jej analizy, określić jej przydatność oraz zastosowanie w praktyce. Zgromadzone informacje opracowuje i udostępnia w formie skróconych raportów. Infobroker musi gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale także wysokiej jakości. Infobroker bierze odpowiedzialność za aktualność, jakość i zgodność z faktami przekazanej informacji. W zawodzie brokera informacji problem etyki zawodowej jest pierwszoplanowy i równorzędny z ogromną wiedzą ogólną oraz biegłą znajomością Internetu i stosowanych w nim narzędzi. Infobroker może prowadzić firmę infobrokerską, może współpracować z każdą firmą albo rozpocząć działalność w dowolnej instytucji, w której znajdują się komórki zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, w tym m.in. w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations. Umiejętność pozyskiwania i zarządzania informacją znajduje zastosowanie także w sferze życia kulturalnego. Infobroker może uzupełniać kompetencje menadżera także w instytucjach kultury
~
2013-07-12 21:53:57
Kurcze, polonistyka i bibliotekoznawstwo to kierunki, ktore zawsze mnie ciągnęły :) Ale raczej się na nie nie zdecyduję. Cholerny rynek pracy ;)
~Mary
2013-06-12 18:53:10
Hej. Wybiera się ktoś w tym roku na ten kierunek na UAM ? :)
~Kasia
2013-02-15 13:23:06
hej;) studiuje może ktoś ten kierunek na UAM? chciałabym wiedzieć czy są to ciekawe studia bo widziałam,że jest nowa specjalizacja: infobrokerstwo i animacja czytelnictwa;)
~a9df
2013-02-03 20:18:17
Należy ograniczyć ilość uczelni w jakich ten kierunek występuje - jest najzwyczajniej w świecie za dużo absolwentów. Poza tym do biblioteki można się równie dobrze załapać po innym kierunku humanistycznym.
~Leelaa
2012-11-17 19:37:31
Nie idźcie na to, nie ma po tym pracy.
~WIM
2012-10-01 10:07:22
Odpowiedź dla Maga: W procesie rekrutacji na kierunek informacja naukowa i i bibliotekoznawstwo na UJ należy zdawać: jeden przedmiot z: język polski lub matemtyka, oraz jeden z wszystkich pozostałych możliwych do wyboru jako przedmioty dodatkowe. W rekrutacji uwzględniane są przedmioty najlepiej zdane na maturze. Nie jest określone w zasadach rekrutacji, na jakim poziomie muszą być zdane.
~Maga
2012-09-30 23:24:15
W tym momencie nie mam siły szukać na odpowiedniej stronie UJ jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, by dostać się na rzeczony kierunek, dlatego miło by było gdyby ktoś z was udzielił mi tej informacji. Domyślam się, że rozszerzony polski i język obcy, ale czy oprócz tego dochodzi jeszcze jakiś przedmiot? Albo czy chociaż jest "dodatkowym atutem" taka historia czy WOS?
~koko
2012-04-11 15:26:21
@Tropiciel.. praktycznie żadna uczelnia tego nie robi. gdyby ktoś jednak był zorientowany, albo potrafił określić na ile trzeba mniej więcej napisać maturę, żeby się dostać - proszę o odp.
~Tropiciel Maturzysty
2012-04-10 10:59:29
@koko UJ zrezygnował z publikacji progów punktowych. W poprzedniej rekrutacji na ten kierunek przypadało 2,32 osób na miejsce.
~koko
2012-04-08 23:00:50
zna ktoś może próg na UJ?
~bibliotekara roku
2012-03-27 20:06:30
z czytelnictwa nie zdac ale wstyd ooo matko !!! do dupy studia jestem na trzecim roku i nie wiem co dalej rynek mały, likwidacja szkół i nowych bibliotek brak, w starych są pracownicy np po histori kościoła, muzykologi ... do DUPY nie idzcie na to !!! Możliwości rozwoju hahahahah profil absolwenta hahahahahahaha
~Geek
2012-02-08 00:03:14
Tak na oko to mogą być fajne studia i ciekawy potem zawód. Niestety jeszcze w Polsce rynek trochę nie dojrzał, ale może za chwilę dojrzeje. Co można potem robić? Na świecie rozwijają się systemy tzw. ECM (Enterprise Content Management), a w szczególności EDRM (Enterprise Document and Records Managment). W Polsce objawia się to tzw. “obiegiem dokumentów”. Niestety systemy „obiegu dokumentów” są głównie projektowane i tworzone przez informatyków, którzy na wszystkim się znają, a więc nie wiedzą nawet czego nie wiedzą. Jak ktoś ma ochotę rozszerzyć swą wiedzę to polecam lekturę na temat ECM, EDRM, Moreq2, Dublin Core, eDiscovery i Legal Hold oraz wizytę na stronie organizacji AIIM. Myślę, że można będzie znaleźć ciekawą pracę i nie tylko w bibliotece. Powodzenia
~-ija-
2011-12-03 20:00:41
Czy ktoś z Was studiuje informacje naukową i bibliotekoznawstwo w Bydgoszczy? Czy za studia stacjonarne się płaci? I czy na UKW w Bydgoszczy można zrobić magisterkę z tego kierunku?
~alice
2011-12-02 15:32:06
Studiuje ktoś może ten kierunek na UW? Chciałabym tam wystartować, ale boję się, że trudno jest się dostać...
~JMA
2011-09-05 13:06:53
Po tym kierunku można robić znacznie więcej niż tylko pracować w bibliotece. Trzeba tylko mieć pomysł na siebie i być ambitnym. Samo chodzenie na zajęcia obowiązkowe to zdecydowanie za mało, nie tylko na Informacji Naukowej. Owszem, łatwo się tu dostać (szczególnie na niektórych uczelniach), ale znacznie trudniej utrzymać - z mojego rocznika 1/3 studentów odpadła po drodze. @ ~katii 2011-07-27 12:43:10 "bardziej głupszego kierunku nie znam, każdy możne się tam dostać" Obawiam się, że ktoś tak bardzo kaleczący polszczyznę może mieć jednak problemy :]
~kasia
2011-08-31 00:22:14
mam pytanie odnośnie tego kierunku, mianowicie czy trzeba być "fascynetem" czytania książek żeby podjąć takie studia? Ja osobiście nie przepadam za czytaniem a kierunek ten właśnie kojarzy mi się z natłokiem sporej ilości ksiązek itp. Być moze jestem w błędzie, bo nie mam zielonego pojęcia, czy ktoś mógłby mi naświetlić sytuacje?
~katii
2011-07-27 12:43:10
bardziej głupszego kierunku nie znam, każdy możne się tam dostać
~roxi: P
2011-07-23 15:25:28
I gdzie wy zamierzacie po tym pracować?. Co to za praca za 1000 zł miesięcznie...
~k.
2011-07-13 23:00:22
np. ja się dostałam! (:
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem