Kierunki studiów

studia ekonomiczne › KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

Kierunek ekonomiczno-prawny wpisuje się w obszar nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Jest to kierunek łączący dwie wydaje się odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/ kierunków kształcenia, takich jak, prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji.

Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie), nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku:

 • Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego
 • Wychowanie fizyczne/Ergonomia
 • Technologie informatyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do teorii prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo prywatne
 • Ekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Prawo finansowe
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Zastosowanie ekonomii w prawie
 • Współpraca sektora publicznego i sektora prywatnego
 • Finanse i bankowość
 • Marketing
 • Analiza ekonomiczna
 • Zarządzanie projektami
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Na tym kierunku możesz spotkać specjalności:

 • sektor publiczny
 • sektor prywatny

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor publiczny, jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach sektora publicznego, głównie w instytucjach administracji centralnej, jak i samorządowej, m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, w regionalnych izbach obrachunkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach i w izbach skarbowych, a także organach celnych. Może także pracować w firmach świadczących usługi publiczne, realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego oraz zajmować się wdrażaniem budżetu zadaniowego oraz kontrolą zarządczą.

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor prywatny, potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach sektora prywatnego. Posiada również niezbędną wiedzę, umiejętności do otworzenia własnej firmy i zajęcia się jej finansami i księgowością. Posiada także wiedzę niezbędną do objęcia stanowisk kierowniczych. Po ukończeniu studiów i spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy, biegły rewident.

Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem