Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów

studia filologiczne › LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Podczas studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Co więcej, zdobywa się wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, a także ich terapii i rehabilitacji.

Organizacja studiów

Logopedię z audiologią można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na logopedii z audiologią (grupa przedmiotów ogólnych):

 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • etiologia, patogeneza i patomechanizm specyficznych zaburzeń mowy,
 • dysleksja - trudności w czytaniu i pisaniu,
 • wprowadzenie do surdologopedii,
 • akustyka mowy,
 • fonetyka audytywna,
 • foniatria,
 • audiometria tonalna i słowna,
 • audiometria elektrofizjologiczna,
 • badania przesiewowe słuchu,
 • rehabilitacja osób niesłyszących,
 • wychowanie słuchowe,
 • teoria zaburzeń mowy,
 • anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu,
 • neurologia z elementami pediatrii,
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka,
 • kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej,
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • psycholingwistyka.

Profil absolwenta

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcie pracy w charakterze logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów: w placówkach oświatowych, służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Co więcej, może on podjać pracę w placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem. Dyplom absolwenta pozwala także na otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej.
Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: