Kierunki studiów

studia filologiczne › FILOLOGIA WĘGIERSKA

FILOLOGIA WĘGIERSKA

Jest to kierunek przeznaczony dla osób z zacięciem filologicznym, którym nauka języków obcych nigdy nie sprawiała trudności. Studia na filologii węgierskiej nie ograniczają się jednak tylko do nauki języka węgierskiego, lecz obejmują także przedmioty pozwalające na poznanie historii i kultury tego kraju. Konieczne są więc także zainteresowania związane z historią i tradycją węgierską.

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej,
 • zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych,
 • zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania,
 • ma elementarną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach historii, języka, literatury i kultury,
 • ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie i literaturoznawstwie,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
 • ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych,
 • ma podstawową wiedzę o miejscu ugrofinistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego węgierskiego
 • ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego/fińskiego,
 • ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii,
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury węgierskiej
 • ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze węgierskiej
 • ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej
 • ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze węgierskiej
 • ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Węgier w kontekście historii Europy,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności


Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych,
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (język, literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu ugrofinistyki w języku polskim i węgierskim
 • posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i węgierski dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki ugrofinistycznej i problemów z nią związanych,
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej),
 • potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej,
 • posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (fińskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów na kierunku filologia ugrofińska:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
 • posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych węgierskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonaniem zawodu,
 • ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy,
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier), korzystając z różnych mediów i form,
 • ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze, literaturze i życiu społecznym Węgier.

Organizacja studiów

Filologię węgierską można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym, w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii węgierskiej:

 • Praktyczna nauka języka węgierskiego
 • Wstęp do hungarystyki
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Logika
 • Filozofia
 • Gramatyka opisowa języka węgierskiego
 • Historia Węgier
 • Historia literatury węgierskiej
 • Język klasyczny
 • Realioznawstwo węgierskie
 • Językoznawstwo ugrofińskie
 • Tłumaczenia węgiersko-polskie
 • Tłumaczenia polsko-węgierskie
 • Kultura obszaru językowego

Kierunek specjalności

Na kierunku - filologia węgierska nie ma podziału na specjalności.

Profil absolwenta

Absolwenci filologii węgierskiej zatrudniani są m.in. jako:

 • specjaliści utrzymujący kontakty z partnerami i firmami na Węgrzech
 • w firmach przemysłowo-handlowych i instytucjach kulturalnych
 • tłumacze języka węgierskiego
 • lektorzy czy nauczyciele języka węgierskiego

Możliwości rozwoju

Ukończenie studiów z zakresu filologii węgierskiej pozwala absolwentowi:

 • Podjąć kształcenie na innym kierunku filologicznym. W ten sposób filolodzy węgierscy zwiększają swoją konkurencyjność na rynku pracy
 • Ukończyć kursy i studia podyplomowe związane z dyplomacją i aplikować na stanowisko dyplomaty
 • Pogłębiać wiedzę z zakresu zarządzania na szkoleniach, co jest przydatne na stanowiskach w firmach międzynarodowych

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~SESCOM
2015-12-09 11:55:43
Firma SESCOM S.A. wspiera zarządzanie obsługą techniczną obiektów, specjalizując się w systemach, które są najbardziej zaawansowane technologicznie oraz kluczowe dla sprawnego funkcjonowania placówek handlowych. Działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgrzech, Rumunii oraz Niemiec. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w młodym zespole specjalistów odpowiedzialnych za wsparcie i doradztwo techniczne oraz za koordynowanie usług świadczonych przez serwisantów dołącz do nas. Oferujemy Ci współpracę na stanowisku: REGIONALNY KOORDYNATOR SERWISU (WĘGIERSKI) Miejsce pracy: Gdańsk RKS/29/2015 Zadania: •Koordynacja prac zespołów świadczących usługi serwisowe (budowlane i HVAC) •Zdalna kontrola jakości wykonywanych prac i rozliczanie prac podległych serwisów •Planowanie i raportowanie prac w systemie •Bezpośredni kontakt z klientem (przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, informowanie o statusie zgłoszonych zdarzeń) •Bezpośrednia współpraca z urzędami i instytucjami państwowymi •Aktywna współpraca z innymi działami firmy Wymagania: •Bardzo dobra znajomość języka węgierskiego •Dobra znajomość języka angielskiego •Wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe techniczne lub logistyczne) •Umiejętność zdalnej koordynacji prac podległego zespołu •Kreatywność w zakresie znajdowania rozwiązań pod presją czasu •Zdolności negocjacyjne, komunikatywność •Dyspozycyjność i odpowiedzialność •Mile widziane doświadczenie na stanowisku wymagającym koordynacji działań lub zarządzania zespołem Oferujemy: •Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie •Dobrą atmosferę •Partnerskie stosunki •Ciekawe wyzwania •Możliwości rozwoju •Kartę Multisport Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie za pośrednictwem linku: https://sescom.elevato.net/pl/regionalny-koordynator-serwisow-wegierski,ja,64
~hungarystka
2014-12-10 17:12:16
Polecam wszystkim zainteresowanym karierą filologiczną, hungarystyka na UJ to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu! Pozdrawiam!
~Arche
2014-08-06 10:54:42
W Arche Consulting koncentrujemy się na połączeniu innowacyjnego podejścia do realizacji projektów rekrutacyjnych oraz profesjonalnego kontaktu z Klientami i Kandydatami. Połączenie zdobytego przez nas doświadczenia oraz pasji, z jaką skupiamy się na działaniu, pozwala nam na skuteczne wsparcie Firm w poszukiwaniu pracowników oraz pomoc Kandydatom w znalezieniu dobrej pracy. Aktualnie, dla naszego Klienta, zlokalizowanego w Katowicach, poszukujemy: Specjalisty ds. Obsługi Klienta z j. węgierskim. Obowiązki: •stały kontakt z klientem w języku węgierskim, •profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta międzynarodowego, •przyjmowanie zamówień, wprowadzanie danych, •nadzór nad obiegiem faktur, •przygotowanie raportów i sprawozdań. Wymagania: •wykształcenie wyższe, •bardzo dobra znajomość języka węgierskiego i angielskiego, •bardzo dobra znajomość obsługi programu MS Office, •wiedza z zakresu procesów finansowych będzie dodatkowym atutem, •mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta, •mile widziana znajomość programu SAP, •umiejętność analitycznego myślenia, •gotowość do podjęcia pracy na terenie Katowic. Nasz Klient oferuje: •atrakcyjne wynagrodzenie, •możliwość ciągłego rozwoju w międzynarodowym środowisku, •pakiet świadczeń dodatkowych (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie). Osoby zainteresowane tą oferą pracy prosimy o wsłanie swoich dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: katowice.biuro@arche-consulting.pl
~SESCOM S.A.
2014-01-24 07:25:43
Poszukujemy do pracy w Gdańsku w siedzibie firmy, osoby na stanowisko REGIONALNY KOORDYNATOR SERWISÓW ze znajomością języka węgierskiego. Zadania: koordynacja prac zespołów świadczących usługi serwisowe (budowlane i HVAC), bezpośredni kontakt z klientem - doradztwo i wsparcie techniczne. Wymagania: zdolności interpersonalne, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, warunek konieczny – znajomość języka węgierskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu. Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się, stabilnej firmie, dobrą atmosferę pracy, ciekawe wyzwania, możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji - CV i list motywacyjnego na adres: rekrutacja@sescom.pl Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.883)”.
~tjzi
2013-07-04 15:04:14
czy to się opłaca?
~GiGroup
2013-03-18 09:54:07
Gi GROUP jest jedną z najbardziej doświadczonych agencji pracy tymczasowej i doradztwa personalnego (nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 570). Pierwsze kroki stawialiśmy w 1999 roku w Katowicach, obecnie mamy swoje oddziały już w całej Polsce. W marcu 2007 staliśmy się częścią największej włoskiej grupy w sektorze usług związanych z HR. ________________________________________ Specjalista ds. obsługi klienta (połączenia przychodzące) Od: Gi Group Sp. z o.o. Opis stanowiska pracy Dla naszego Klienta, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi outsourcingu, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta Miejsce pracy: Wrocław Zakres Obowiązków: oObsługa połączeń przychodzących oObsługa telefoniczna klienta oraz doradztwo Nasz Klient Oferuje: oPracę w firmie o ugruntowanej międzynarodowej pozycji oUmowę o pracę oProfesjonalne szkolenia z zakresu obsługi klienta oAtrakcyjne wynagrodzenie oPełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku Wymagania oBiegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2, C1 lub C2 oDodatkowo znajomość jednego z następujących języków obcych na poziomie C1 lub C2: polski, rosyjski, ukraiński, słowacki, węgierski, czeski lub niemiecki oWykształcenie minimum średnie oKomunikatywność Informacje dodatkowe Wykształcenie: Średnie ogólnokształcące Minimalne doświadczenie: Bez doświadczenia Miejsce zamieszkania: Wrocław Pozwolenie na pracę: Rodzaj pracy: Pełny etat Ilość wakatów: 90 Branża: Obsługa klienta / Call Center
~NGA
2013-02-26 13:41:35
Poszukujemy osób posługujących się biegle językiem węgierskim do pracy w centrum Katowic jako HR administrator. Zainteresowancyh proszę o kontakt pod adresem: nga@alexmann.com
~nelia
2012-08-10 19:46:03
Ja również zamierzam studiować ten język:)) Uczę się go w zasadzie samodzielnie i całkiem nieźle mi to wychodzi. Język węgierski jest aglutynacyjny,znaczy to,że charakteryzuje się końcówkami dodawanym do poszczególnych wyrazów.Występują w nim charakterystycznie długie wyrazy,ale to wcale nie jest takie straszne o ile pozna się m.in.zasady pisowni węgierskiej:)
~M
2012-07-13 12:40:09
Ludzie, zanim wybierzecie ten kierunek, zastanówcie się 20 razy.. Dostałam się na Uniwersytet Jagielloński i byłam mega szczęśliwa, jednak szybko tego pożałowałam. Tempo jest naprawdę zabójcze, mnóstwo słownictwa, gramatyka niesamowicie skomplikowana - baaardzo ciężkie studia. Nie dałam rady psychicznie i fizycznie. Zaliczyłam pierwszy semestr, ale kosztem zdrowia :| Fajnie jest nauczyć się węgierskiego, ale musicie zdawać sobie sprawę, że to niesamowity wysiłek i jeden z najtrudniejszych języków świata, w dodatku niepodobny do żadnego innego. Przez zły wybór kierunkumam rok studiów w plecy, dopiero od października zaczynam inną filologię. Pozdrawiam.
~PESA
2012-03-19 13:40:54
Witam, zatrudnimy osobę ze znajomością języka węgierskiego. Praca w Bydgoszczy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Kontakt: nk@pesa.pl
~kasiah
2011-09-16 15:41:02
Witam, potrzebujemy do pracy na pełen etat osoby, które znają jezyk Wegierski. Praca w biurze jako obsługa klienta, praca w Toruniu. prosze o kontakt katarzyna.hinc@gemipap.pl
~aaaaa
2011-06-28 17:05:12
polecam, bardzo przyszlosciowy kierunek!
~:)
2011-03-12 19:49:26
Cześć Wszystkim. Chciałbym zdawać na filologię węgierską, ponieważ wydaje się być to bardzo ciekawy kierunek. Możecie coś o nim więcej napisać? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam :D
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem