Kierunki studiów

studia medyczne › ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Studia I stopnia na kierunku zdrowie środowiskowe pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, dotyczących fundamentów zdrowia środowiskowego, opartych o zagadnienia z zakresu nauk medycznych (propedeutyka medycyny, toksykologia, epidemiologia) oraz nauk przyrodniczych (biochemia, ekologia i mikrobiologia, fizyka i chemia środowiska). Program studiów uwzględnia niezbędne proporcje przedmiotów z zakresu nauk medycznych oraz przyrodniczych w taki sposób, aby stworzyć solidną bazę do dalszego kształcenia specjalistycznego. Ponadto, program studiów został uzupełniony o moduły z zakresu prawa (podstawy prawa, prawo ochrony środowiska i ochrony pracy) i zarządzania (zarządzanie, instrumenty zarządzania środowiskiem i bhp). Podczas procesu kształcenia student zapoznaje się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń tj. hałasu, gazów i pyłów. Kształcenie praktyczne realizowane jest w dwóch formach – jako zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) i praktyki. Obie formy kształcenia praktycznego mają na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności przekazanych w toku teoretycznych zajęć dydaktycznych. Praktyki pozwalają również na poznanie specyfiki pracy zawodowej. Program kształcenia zakłada rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz kształtowania postawy zawodowej, a tym samym przygotowania studentów do pracy.
Program studiów był konsultowany ze specjalistami z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych zarówno w środowisku gospodarczym, jak i naukowym. Jest on modyfikowany i dostosowywany do potrzeb rynku pracy oraz preferencji studentów.
Absolwent studiów I stopnia kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w: administracji Unii Europejskiej, administracji państwowej i samorządowej (wydziały zdrowia i środowiska oraz inne jednostki administracji państwowej i samorządowej), jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią, firmach produkcyjnych: specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, firmach szkoleniowych i konsultingowych: specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, zdrowia środowiskowego, szkołach wyższych i średnich – edukacja w zakresie zdrowia środowiskowego, jednostkach naukowo – badawczych, innych instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska i zdrowia.

Organizacja studiów


Profil absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie środowiskowe jest przygotowany do pracy w administracji instytucji Unii Europejskiej, a także w administracji szczebla państwowego i lokalnego. Dodatkowo, może on znaleźć zatrudnienie w jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią, a także w firmach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w firmach szkoleniowych i konsultingowych. Osoba, która ukończy ten kierunek może również nauczać w szkołach wyższych i średnich przedmiotów z zakresu zdrowia środowiskowego.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem