Kierunki studiów

studia filologiczne › FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA

FILOLOGIA KLASYCZNA

Jak podaje Wikipedia: "(...) filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) jest gałęzią nauk humanistycznych zajmującą się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.

Filologia klasyczna zajmuje się przede wszystkim badaniem w oryginale arcydzieł literatury starożytnej (eposów Homera, dialogów Platona, tragików greckich i rzymskich, mów Cycerona, dzieł Wergiliusza).

Obok zagadnień czysto językowych i literackich filologia klasyczna zajmuje się ró/wnież praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki, wojskowości, techniki, handlu oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i okresem oddziaływań języków klasycznych. W ramach filologii klasycznej istnieje również kilka specjalizacji: latynistyka, grecystyka i neolatynistyka, badająca dzieła pisarzy i filozofów nowożytnych (Erazma z Rotterdamu, Klemens a Janickiego i innych), którzy pisali po łacinie."

Organizacja studiów

Filologię klasyczną można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Program studiów obejmuje przedmioty ogólnouniwersyteckie, takie jak:

 • Logika
 • Historia filozofii.
 • Etyka
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

W skład bloku obligatoryjnych przedmiotów kierunkowych wchodzą zajęcia z następujących dziedzin:

 • Literatury greckiej: Historia literatury greckiej
 • Literatury łacińskiej: Historia literatury łacińskiej
 • Kultury greckiej i rzymskiej: Historia i kultura obszaru językowego Grecji i Rzymu, Historia filozofii, Archeologia śródziemnomorska, Wstęp do studiów filologii klasycznej
 • Językoznawstwa: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Historia języka greckiego lub łacińskiego z elementami gramatyki historycznej
 • Praktycznej nauki języka greckiego z gramatyką opisową
 • Praktycznej nauki języka łacińskiego z gramatyką opisową
 • Kanon lektur autorów starożytnych

Kierunek specjalności

Przykładowe specjalności, które mogą wybrać studencji kierunku filologia klasyczna:

 • cywilizacja śródziemnomorska specjalizacja: nauczycielska
 • filologia grecka i łacińska
 • filologia klasyczna z nowożytną kulturą i sztuką śródziemnomorską
 • edytorska
 • mediewistyczna
 • neolatynistyczna
 • patrystyczna
 • archiwistyczno-Edytorska
 • filologia Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska
 • filologia klasyczna - nauczanie języka łacińskiego i kultury antycznej
 • filologia łacińska
 • filologia grecka
 • Studia neolatynistyczne
 • literatura i kultura Renesansu

Profil absolwenta

Studia z filologii klasycznej przygotowują przede wszystkim do pracy w szkolnictwie średnim w charakterze nauczycieli języków starożytnych i kultury antycznej.

Umożliwiają także podejmowanie pracy bibliotekach naukowych, wydawnictwach, środkach przekazu oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

Zdobyte podczas studiów wiadomości i umiejętności dają absolwentowi możliwość wykorzystywania warsztatu translatorskiego w pracy nad tekstami antycznymi, zaś posiadane wiadomości z zakresu kultury świata antycznego mogą stanowić bazę do dalszych studiów chociażby w takiej dziedzinie jak literatura poszczególnych kręgów kulturowych i językowych.

Możliwości rozwoju

Studenci pragnący uzyskać dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do podjęcia pracy w różnych typach szkół, mogą w ramach studiów zaliczyć blok pedagogiczny obejmujący m.in.: metodykaę nauczania języka łacińskiego, pedagogikę oraz psychologię.

W ramach tych zajęć odbywają oni praktyki szkolne. Poza dyplomem ukończenia studiów ci studenci uzyskują odrębne zaświadczenie o ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~klasyk
2015-04-27 15:00:08
Jeśli ktoś ma zapewnioną przyszłość (np. odziedziczy firmę po rodzicach), to polecam ten kierunek jako unikalny i dość ciekawy. Jeśli ktoś natomiast chce studiować, aby nauczyć się jakiegoś zawodu, wówczas niech pomyśli o czymś innym. Studia długie, nużące i nie dające najmniejszych szans na pracę w zawodzie.
~Nox
2014-01-26 09:21:11
Nie polecam nikomu tych studiów, chyba że jest gotowy na 24h siedzenie nad Greką i Łaciną. Bardzo, bardzo dużo wysiłku i zero możliwości pracy. Większość odchodzi na pierwszym roku, a Ci którzy są bardziej zdeterminowani, albo w końcu nie dają rady poświęcać całego wolnego czasu na naukę i rezygnują z powodu zaległości (tak jest w moim przypadku, a nie jestem leniwa) albo kończą studia i orientują się że jedyne co mają to papierek.
~anybody
2013-06-22 16:00:30
Ten kierunek to jedna z najgorszych filologii obok białoruskiej i polskiej
~T
2013-06-22 09:41:39
Filologia klasyczna to świetny kierunek dla ludzi z humanistycznymi zainteresowaniami, którzy cenią wiedzę i nie traktują studiów jedynie jako sposobu zdobycia 'papierka'. Powalają lepiej zrozumieć kulturę ludzką w ogóle, a także rozwinąć wiedzę z zakresu językoznawstwa i wykształcić inteligencję językową. Wykładowcy to ludzie nie tylko dobrze wykształceni (w moim przypadku [UKSW] wszyscy co najmniej ze stopniem doktora), ale co ważniejsze z pasją. Dodatkową zaletą jest mała ilość osób w grupie na 2. i 3. roku (przynajmniej na UKSW, zapewne na wielu innych mniejszych uniwersytetach jest podobnie).
~
2013-06-17 15:47:00
gówno
~absolwent
2012-09-20 21:57:20
Skończyłem filologię klasyczną i nikomu bym tego kierunku nie polecił. Studia bardzo mi się podobały - miła atmosfera, wspaniali ludzie, nauka ciekawych rzeczy ale co z tego skoro praca w zawodzie po tym kierunku to rzadkość. Teraz widzę, że pasję można było realizować poza uczelnią a studia trzeba sobie było wybrać bardziej praktyczne i życiowe.
~alces
2012-03-19 22:45:49
klasyka na kulu jest naprawdę super, faktycznie nauki jest dużo ale atmosfera na uczelni rekompensuje wszystko:) dodam, że mamy 5 osób na roku:)
~ala
2011-11-20 22:05:09
Jeśli chodzi o niestacjonarną filologię klasyczną we Wrocławiu, to nie ma filologii klasycznej zaocznej czy wieczorowej, jest tylko dzienna filologia klasyczna na UWr, ale za to jest filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską na UWr i ma się okrojony materiał z filologii klasycznej (1 godzina tygodniowo łaciny itp.), a ma się kupę zapychaczy i często ma się zajęcia od godziny 8 do 18 na dziennych studiach. A co do wieczorowej filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską, to UWr ma co roku takie studia w swojej ofercie, tylko nie ma chętnych, żeby uruchomić studia wieczorowe, bo np. w 2010r. była 1 osoba chętna na wieczorowe studia, bo rano chciała pracować na pół etatu, ale że była tylko 1 osoba chętna, to nie było sensu uruchamiać wieczorówki, chcieli ją przerzucić na dzienną filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską (którą zaczynało ok. 65 osób, a w trakcie 1 roku większość się wykruszyła) albo na dzienną filologię klasyczną (gdzie było na roku niecałe 20 osób), ale dziewczyna się nie zdecydowała, bo jej zależało na studiach wieczorowych. Od ładnych paru lat jest w ofercie wieczorowa filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, ale nie ma tylu chętnych, żeby na nią iść. Więc lepiej się nie napalać na studia wieczorowe, bo papiery złoży 1 czy 2 osoby, a żeby uruchomić kierunek wieczorowy potrzeba przynajmniej 25 chętnych, żeby się opłacało. A tak to nie ma na rynku zaocznej czy wieczorowej filologii klasycznej, bo nie ma na to popytu, a dzienną filologię klasyczną jest mało chętnych, czasem na 1 roku jest 10-12 osób. Dodam też, że filologia klasyczna różni się od filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską (studia na UWr). Bo filologia klasyczna, to czyste studia filologiczne, a ten drugi wariant, to pomieszanie kierunku filologia klasyczna z kierunkiem kultura śródziemnomorska (na Uniwersytecie Warszawskim osobno jest filologia klasyczna a osobno kultura śródziemnomorska). Poza tym popatrzcie sobie, że na 1 roku filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską macie m. in. 1 godzinę tygodniowo łaciny i greki, macie mało godzin z j. arabskiego itp., a od zupełnego zera musicie dojść do poziomu C1 z łaciny, greki itp. i to musicie zrobić w 3 lata licencjatu. A w porównaniu z filologią angielską, gdzie biorą ludzi znających dobrze angielski, z maturą rozszerzoną z angielskiego itp., którzy rozpoczynają na studiach angielski od poziomu np. B1 w ciągu 3 lat licencjatu muszą dojść z angielskiego do poziomu C1, a mają tam dużo godzin j. angielskiego. Więc porównajcie sobie ile musicie sami zrobić, a po pierwszym roku filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską musicie zacząć tłumaczyć teksty z łaciny i greki na polski i na odwrót. A na samej, ,,czystej" filologii klasycznej ma się dużo więcej godzin z łaciny czy greki, chyba 5 razy tyle godzin co filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, a też mają obowiązek dojścia do poziomu C1, więc osoby z filologii klasycznej z kulturą śródziemnomorską mają pod górkę. Do tego na tych studiach jest masa ,,zapełniaczy". Poza tym jak macie do nauki łacinę, grekę, arabski od zera i kontynuację angielskiego/niemieckiego jako języka nowożytnego, to siłą rzeczy jest masa rycia tylko z tego. A do tego jest kupa przedmiotów typu filozofia antyku, geografia krajów śródziemnomorskich, kompozycja wypowiedzi pisemnej, historia antyku, literatura grecka itp. A sama filologia klasyczna ma mniej przedmiotów i ciężko się przygotować na wszystko. Pierwszy miesiąc to jeszcze luz, ale jak już wykładowcy się rozkręcą, to jest rzeźnia, często jeszcze trzeba latać pomiędzy 3 budynkami na różnych ulicach, które są oddalone, a ma się często 15 minut. Jak ktoś ma samochód, to może dojedzie z drobnym opóźnieniem jak pojedzie skrótami itp., ale jak ktoś idzie na piechotę albo próbuje łączyć jazdę kilkoma tramwajami, to minie 15 minut, a i tak się nie doleci, niektórzy dolatują z ponad 30 minutowym opóźnieniem. A jak jest nawet czasem 30 minut przerwy, to nie doleci się z budynku do budynku na czas (jeśli chodzi o filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską). Bo jeśli chodzi o samą filologię klasyczną, to oprócz lektoratu z angielskiego/niemieckiego, który jest na innej ulicy, to wszystko jest w jednym budynku. A jak jedzie się na lektorat, to ma się np. 1 godzinę i 30 minut czy 2 godziny na dojazd, więc na luzaku się dojedzie i ma się jeszcze chwilę czasu. Jak już myślicie o studiach, to odpuśćcie sobie filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską, tylko bierzcie albo filologię klasyczną albo kulturę śródziemnomorską, bo jak ma się mieszankę 2 kierunków, to z niczego nie będzie się dobrym
~iro
2011-10-03 23:12:05
Chodzi mi ofilologie klasyczną zaoczną, czy ktoś coś wie na ten temat
~ona
2011-08-31 15:07:27
Skończyłam filologię klasyczną i uważam, że zmarnowałam 5 lat. Studia są ciężkie, nudne, a praca po nich żadna, w moim przypadku wybór tych studiów był zupełnie nieprzemyślany, a że kieruję się zasadą - jeśli coś zaczynasz, doprowadź to do końca - mam teraz za swoje; wkrótce zaczynam studia podyplomowe, może po nich znajdę ciekawą satysfakcjonującą pracę. Tyle w temacie.
~gość
2011-06-11 15:56:51
Odwiedź profil Filologii Klasycznej UKSW na fbooku. Ciekawy program, młoda kadra, wyjazdy zagraniczne. Rekrutacja na rok 2011/2012 w toku! facebook.com/filologia.klasyczna
~Baby_Blue
2011-03-16 09:53:06
Witajcie. Jestem studentką tego kierunku na drugim roku. Są to studia nietypowe,ciężkie. Jeżeli się nie ma pojęcia jak one wyglądają a macie zamiar na nie iść bo "ciekawie brzmi" to sobie odpuśćcie. To trzeba naprawdę lubić,żeby móc to w miarę swobodnie studiować. Filologię klasyczną kończy ok 3-5 studentów na poziomie magisterskim. Pasja pasją, ale kokosów się nie zbije na tym kierunku(bo generalnie o to chodzi,żeby zapewnić sobie odpowiedni byt). Co można robić po? W muzeum,w bibliotece,jako stewardessa. Można pracować jako nauczyciel łaciny bądź wykładowca na danym wydziale. Ale jeżeli chodzi o profit z tych studiów - marny. Oprócz samej satysfakcji,że robi się to co się kocha to jest kiepsko. Nie oszukujmy się. Wiem jak to wygląda i piszę taki a nie inny komentarz - nie, nie jestem pełna goryczy. A w obecnym momencie nie dostanę uprawnień nauczycielskich po licencjacie a na takim stopniu chciałam ukonczyć klasyczną. Więc siłą rzeczy jestem tutaj uwięziona(przypadkiem trafiłam na studia). Polecam studia dla ludzi z pasją - jak najbardziej oraz dla ludzi upartych. Ale reszcie odradzam.
~pierwsza dama
2011-02-22 13:51:45
JA KONCZYŁAM TEN KIERUNEK;*
~filolog
2011-02-02 13:55:20
Łacina to zmarnowane studia. Niczego nie uczą - poza ą, ę. Po tych studiach szansa na pracę równa się temu, że Polska będzie mistrzem swiata w Piłce Nożnej.
~Aga
2010-12-24 00:37:46
o ile mi wiadomo, filologii klasycznej nie można studiować niestacjonarnie, tj. zaocznie. Od niedawna we Wrocławiu w trybie wieczorowym. Chyba, że o czymś nie wiem...
~Aga
2010-12-24 00:37:44
o ile mi wiadomo, filologii klasycznej nie można studiować niestacjonarnie, tj. zaocznie. Od niedawna we Wrocławiu w trybie wieczorowym. Chyba, że o czymś nie wiem...
~poziomka
2010-11-30 00:03:16
studia na klasycznej są baardzo ciekawe. Fakt znajdą się wykładowcy, którzy potrafią zniechęcić i zanudzić... ale więkzość to pasjonaci, którzy przekazują wiedzę z takim zapałem i entuzjazmem że cieszysz się że jesteś akurat tutaj :) a klimat studiowania FENOMENALNY! Polecam zapaleńcom i osobom wytrwałym bo gorliwość to tutaj podstawa! pozdrawiam z zasypanego Lublina :P
~qwerty
2010-11-05 15:33:07
szkoda że łacina nie jest już językiem międzynarodowym....
~anette
2010-10-25 23:48:37
czy można gdzieś w Polsce studiować łacinę bądź grekę w języku angielskim ??
~zamyślona
2010-09-26 21:28:49
Hej. Od października zaczynam filologię klasyczną z kulturą śródziemnomorską. Chciałam zapytać co po tym można robić oprócz uczenia łaciny w szkole. Z góry dziękuję. mail: alunia_90@o2.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem