Kierunki studiów

studia ekonomiczne › EKONOMIA

EKONOMIA

EKONOMIA

Studia na kierunku EKONOMIA umożliwiają zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym. Program studiów został zaplanowany tak, aby absolwenci znali najnowsze trendy i mechanizmy gospodarki światowej, zwłaszcza w kontekście postępującej globalizacji oraz rosnącego zainteresowania metodami gospodarowania zgodnymi z postulatami ochrony środowiska i wzrostu zrównoważonego. Znajomość tego rodzaju problematyki ma za zadanie pomóc w dopasowaniu profilu absolwenta kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy.

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach?
W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego?

Początki ekonomii sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofonta nazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.

Podstawowymi problemami współczesnej ekonomii nie są jednak rozważanie ekonomiczne a konkretne zjawiska jak: problem bezrobocia i inflacji, równowaga i wzrost gospodarczy, rola rządu w procesach gospodarowania itp.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Kandydat do zawodu ekonomisty powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się.
 • Przydatne są w tym zawodzie zarówno pewne uzdolnienia i zainteresowania ścisłe (matematyka, statystyka) jak i humanistyczne (historia gospodarcza, prawo, socjologia)
 • Ekonomista powinien umieć logicznie myśleć, wnikliwie analizować fakty gospodarcze, rozumieć teorie ekonomiczne i potrafić odnieść je do praktycznych problemów gospodarczych za które jest odpowiedzialny.
 • Ważna jest także zdolność swobodnego formułowania myśli. Przydaje się np. przy sporządzaniu raportów, pisaniu rozpraw naukowych, negocjacjach biznesowych i w sytuacjach gdy złożone problemy ekonomiczne trzeba wytłumaczyć nie-ekonomistom. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.

Ekonomię można studiowana na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na ekonomii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • matematyka,
 • statystyka opisowa,
 • mikroekonomia,
 • podstawy makroekonomii,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie,
 • prawo,
 • etyka gospodarcza,
 • historia myśli ekonomicznej,
 • analiza ekonomiczna,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej,
 • rachunkowość zarządcza,
 • system podatkowy i celny,
 • system pośrednictwa finansowego,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • ekonometria,
 • ekonomia menedżerska,
 • makroekonomia,
 • prawo gospodarcze,
 • logika,
 • polityka społeczna,
 • socjologia,
 • ekonomia matematyczna,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim;

Wybrane przedmioty realizowane dla przykładu w ramach specjalności: inwestycje i nieruchomości

 • podstawy inwestowania
 • instrumenty polityki regionalnej i spójności Unii Europejskiej
 • strategia przygotowania projektów Unii Europejskiej
 • studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • finansowanie projektów inwestycyjnych
 • inwestowanie na rynku kapitałowym
 • inwestycje w nieruchomości
 • rynek nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wycena nieruchomości

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biznes międzynarodowy - odrębna ścieżka kształcenia
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • finanse
 • gospodarka europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość i controlling
 • transport i logistyka
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • Analiza makroekonomiczna
 • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
 • Demografia
 • Ekonometria
 • Ekonomia matematyczna
 • Informatyka gospodarcza
 • International Economics
 • Metody analizy decyzji
 • Metody badania i analizy rynku
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • Quantitative Methods in Economics and Information Systems
 • Statystyka stosowana
 • Ekobiznes
 • Ekonomia Sektora Publicznego
 • Rynek kapitałowy
 • Bankowość i Innowacje Finansowe
 • Ekonomia Menedżerska
 • Ekonomika i Organizacja Turystyki
 • Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi
 • Logistyka w Biznesie
 • Organizacja Sprzedaży i Marketing
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Analityk rynku
 • Gospodarka publiczna
 • Gospodarowanie zasobami środowiska
 • Bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
 • Ekonomika nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Finanse i inwestycje
 • Rachunkowość i podatki
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • Ekonomika sektora publicznego
 • Gospodarowanie zasobami pracy
 • Rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
 • Gospodarka żywnościowa
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • International Business - English stream
 • Marketing i Sprzedaż
 • Turystyka - Organizacja i Marketing
 • Bankowość komercyjna
 • Ekonomika integracji europejskiej
 • Ekonomika procesu budownictwa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • International Business and Trade
 • International Finance & Banking
 • Rachunkowość
 • Rynki finansowe
 • Samorząd terytorialny
 • Socjologia ekonomiczna
 • Spółdzielczość
 • Zastosowania informatyki w biznesie
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rachunkowość i Controlling
 • Zarządzanie Finansami
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych
 • Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
 • Gospodarka miejska i regionalna
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • Handel zagraniczny
 • Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
 • Polityka społeczna
 • Public relations
 • Rynki i konkurencja w warunkach globalizacji
 • Strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi
 • Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
 • Agrobiznes i programy unijne
 • Bankowość i Rynki Finansowe
 • Gospodarowanie kadrami
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Logistyka w Biznesie
 • Psychologia i Komunikacja w Biznesie
 • Rachunkowość i Audyting
 • Zarządzanie w Biznesie
 • Zarządzanie w Turystyce
 • Analiza ekonomiczna
 • Ekonomika sektora energetycznego
 • Handel międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Economics and Finance of Business in Global Economy
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • Polityka i gospodarka żywnościowa
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej

Absolwent może pracować w:

 • przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą
 • banku,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • samorządąch lokalnych,
 • komórkach finansowych przedsiębiorstwa,
 • w biurze rachunkowym
 • w firmie audytorskiej
 • w biurze doradztwa podatkowego
 • w jednostkach samorządu terytorialnego

Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w różnych sektorach i segmentach integrującego się rynku pracy Unii Europejskiej oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~lol
2016-04-02 23:46:09
Jak można pisać ze po tym nie ma pracy ...
~maniaczek
2015-10-14 09:23:35
Ja mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy nieudolnie od wielu lat próbują zarobić jakieś pieniądze w swoim zawodzie, niestety muszą imać się innych robót żeby przeżyć. Ja po administracji na Polonijnej znalazłem robotę w zawodzie.
~barwinek
2015-10-12 09:38:11
Po Akademii Polonijnej tez nie miałem problemu ze znalezieniem roboty także ja tego "bólu" nie znam...
~Alutka
2015-10-09 10:09:44
Na Śląsku, a dokładniej w Akademii Polonijnej jest wiele kierunków do wyboru z dziedzin ekonomicznych. Jest w czym wybierać. Ja poszłam na gospodarowanie nieruchomościami. Fajny kierunek.
~gufi
2015-09-08 11:33:28
kim morzna po tym zostac, co sie po tym robi ? i zarobki ile sie zarabia ????
~
2015-05-31 19:02:45
jakim trzeba byc nieukiem i leniem zeby isc na takie cos
~
2015-05-31 19:02:15
srak
~sysia
2015-05-30 21:01:21
A jak jest z możliwością znalezienia pracy po tym kierunku jako absolwent Uniwersytetu Warszawskiego lub Uniwersytetu Gdańskiego???
~
2015-02-07 21:37:55
słaby ten kierunek niczego ważnego nie uczy, czego oni po tym szukają w urzędach???? O_O jak oni nie potrafią ze zrozumieniem przeczytać ustawy finansowej czy podatkowej, a o zapamiętaniu nie mówiąc...
~
2015-01-11 11:51:54
w zasadzie nie uczą niczego przydatnego w życiu społecznym, lepiej iść na rachunkowość i finanse ekonomia to taka matematyka z elementami finansów.
~ewpsxigq
2014-12-07 23:13:19
qwr2kwn3 gp8ozfjn insurance iyoxu20q hnxuv8wx
~
2014-09-18 21:38:10
jak ktoś ma smykałkę do liczenia to niech lepiej idzie na polibudę i studia inż, ekonomia nie jest teraz dobrą opcją...
~
2014-08-20 01:06:00
Blagam was ludzie nie idzcie na to... zwlaszcza do Lodzi... jesli macie tu papiery to wycofujcie jak najszybciej... uczelnie produkuja ekonomistow jak chleb w piekarni! 0 pracy, zmieniajcie to albo sie wycofujcie. blagam po prostu blagam
~
2014-08-06 20:33:19
ekonomistów jest tak dużo, że niema pracy, a jak jest to za minimum, nie warto już tego studiować...tylko medyczne studia lub techniczne, IT.
~
2014-07-24 10:00:11
na początku gary?> -zarobek wyższy niż ci co się dostali po znajomościach do polskich urzedów , z czasem coraz lepsza znajomość języka i lepsze prace ,dodatkowo nabywasz prawa do innej emerytury i innych swiadczen socjalnych Co wy złego widzicie w emigracji zarobkowej ? nie każdy może sobie na taki luksus pozwolić i musi tu z różnych powodów szukać pracy
~dominik
2014-07-23 19:53:38
Jestem absolwentem i pracy nie,mam, jadę chyba na wyspy lyc gary... To nie jest smieszne dla mnie...
~
2014-07-22 13:49:53
hhahahahahahahah ... Ekonomię to będziecie mieli w Londynie, przy myciu garów.
~lol3k
2014-05-03 10:45:52
DEBILE
~bla
2014-02-04 21:33:25
no jeżeli ktoś studiuje ekomonie na Wyższej Szkole Opierdalania się w Wygwizdowie to nie dziwne, że ma problem z pracą. Absolwenci ekonomi na SGH raczej problemu z pracą nie mają.
~
2013-12-12 15:08:28
Aż tak źle z pracą po tym? Zawsze mi się wydawało, że to jednak sensowny kierunek. Ja sama bym nie poszła, bo ekonomia to ostatnia rzecz jaka mnie interesuje, ale dużo ludzi idzie na to z nadzieją na dobrą pracę.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem