Kierunki studiów

studia psychologiczne › PSYCHOSEKSUOLOGIA

PSYCHOSEKSUOLOGIA

PSYCHOSEKSUOLOGIA

Osoba, która ukończy studia o specjalności Psychoseksuologia na kierunku psychologia posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwojowej, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej, a także z zakresu psychologii płci i seksualności, psychofizjologii seksualnej, seksuologii rozwojowej, społecznej, kulturowej i klinicznej.

Złożą się one na możliwie obszerny i pogłębiony obraz rozwoju i uwarunkowań ludzkiej seksualności oraz pogłębione rozumienie mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, zarówno w skali indywidualnej, jak i społeczno-kulturowej (w tym dysfunkcji seksualnych, kompulsywnych zachowań seksualnych, dysforii płci, cierpienia na tle nieakceptowanej społecznie seksualności lub tożsamości seksualnej, przemocy seksualnej, przestępczości seksualnej itp.).

Absolwent ma świadomość różnorodności ekspresji seksualnej i płciowej wśród ludzi i rozumie jej uwarunkowania (miłość, role płciowe, tożsamość seksualna i płciowa, monogamiczność, niemonogamiczność, związki i relacje partnerskie, niewierność itp.). Orientuje się w modelach relacji seksualnych realizowanych przez ludzi i rozumie ich uwarunkowania oraz kontekst społeczno-kulturowy. Potrafi krytycznie i refleksyjnie integrować i wykorzystywać wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań seksualności. Posiada także podstawowe kompetencje diagnostyczne, ugruntowane zarówno w znajomości obowiązujących edycji medycznych systemów klasyfikacyjnych ICD i DSM, jak również najnowszych krytycznych nurtów w zakresie seksuologii, które wytyczają ścieżki dalszego rozwoju tej dziedziny ku coraz głębszemu rozumieniu i coraz skuteczniejszej profilaktyce i terapii problemów płci i zakłóceń seksualności człowieka.

Osoba kończąca ten kierunek i specjalność posiada również podstawowe kompetencje merytoryczne do zaplanowania adekwatnej terapii seksualnej, podjęcia i prowadzenia edukacji seksualnej, jak również jest przygotowana do projektowania programów edukacji seksualnej dostosowanych do potrzeb poszczególnych populacji docelowych.

Rozumiejąc uwarunkowania problemów i zakłóceń seksualności tak w mikro-, jak i w makroskali, ma przygotowanie do planowania programów profilaktyki (pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej) problemów płci i seksualności człowieka.

Absolwent zna i rozumie cele, aspekty etyczne oraz standardy formalne i merytoryczne sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych, edukacyjno-wychowawczych i pomocowych. Orientuje się w obowiązujących uregulowaniach prawnych związanych z pracą seksuologów oraz edukatorów seksualnych. Rozumiejąc ograniczenia etyczne, metodologiczne, psychospołeczne i kulturowe prowadzenia badań nad seksualnością, potrafi refleksyjnie odnieść się do aktualnego stanu wiedzy naukowej i zachować krytycyzm w tych obszarach, w których są do tego naukowe podstawy, rozpoznać mity seksualne. Rozumie uwarunkowania etyczne terapii seksualnej oraz edukacji seksualnej.

Przedmioty, które możesz mieć na tej specjalności

 • psychologia rozwoju człowieka
 • wstęp do psychologii społecznej
 • biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia osobowości
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia procesów poznawczych
 • diagnostyka psychologiczna
 • psychopatologia
 • etyka zawodu psychologa
 • poznawcza psychologia społeczna
 • podstawy statystyki dla psychologów
 • psychometria
 • historia seksuologii
 • metodologia badań w psychoseksuologii
 • rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej
 • psychofizjologia seksualna
 • opiniowanie seksuologiczne oraz seksuologia kliniczna i sądowa

Perspektywy zatrudnienia po tej specjalności

Miejscem pracy dla absolwentów specjalności Psychoseksuologia są:
 • gabinety i poradnie psychologiczne, rodzinne i małżeńskie
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • placówki wychowawcze, oświatowe i edukacyjne
 • placówki resocjalizacyjne
 • ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • kliniki oraz instytucje medyczne
 • ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego
 • ośrodki pomocy społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej oraz szkoły specjalne i integracyjne
 • organizacje pozarządowe, firmy, organizacje, instytucje i placówki świadczące usługi psychoedukacyjne, rozwojowe, wsparcia
 • ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się sprawami płci i seksualności

Poznaj inne kierunki i specjalności:

STUDIA PSYCHOLOGICZNE

KATALOG KIERUNKÓW STUDIÓW W POLSCE
Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem