Kierunki studiów

studia przyrodnicze › BIOGOSPODARKA

BIOGOSPODARKA

BIOGOSPODARKA

Biogospodarka. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej w trybie stacjonarnym, a 6 tygodni w trybie niestacjonarnym). Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem dyplomowym, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Biogospodarka.
Forma: Studia stacjonarne, niestacjonarne
Specjalności: Studenci wybierają jedną z dwóch specjalności (kryterium średnia ocen):
Bezpieczeństwo biosanitarne,
Bioinżynieria produkcji pierwotnej.

Profil absolwenta:
Absolwent kierunku Biogospodarka wyróżnia się nie tylko inżynierskim, ale i interdyscyplinarnym wykształceniem pozwalającym na dużą elastyczność na rynku pracy. Oznacza to możliwość zatrudnienia w różnych sektorach wchodzących w skład biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Absolwent jest przygotowany również do uruchomienia i prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich.

Program kształcenia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka wykazuje się ogólną wiedzą przyrodniczą oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu: agronomii i inżynierii środowiska, a w szczególności:
- znajomością zasad obowiązujących w produkcji pierwotnej prowadzonej w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,
- znajomością zasad bezpieczeństwa biosanitarnego,
- znajomością zasad produkcji i recyklingu bioproduktów,
- znajomością zasad funkcjonowania rynków i konkurencji w biogospodarce.
Studia I stopnia, na kierunku Biogospodarka trwają 7 semestrów (w tym 8 tygodni praktyki zawodowej) i obejmują 2428 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wykonaniem pracy inżynierskiej i egzaminem z przedmiotów kierunkowych, a absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.
Program studiów kierunku Biogospodarka realizowany jest głównie w oparciu o kadrę pracowników i bazę laboratoryjno-dydaktyczną Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innych wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program kształcenia obejmuje trzy grupy przedmiotów:
Grupa treści ogólnych : fakultet humanistyczny, ochrona własności intelektualnej, język nowożytny, wychowanie fizyczne, technologie informacyjne.
Grupa treści podstawowych : botanika i taksonomia, ekonomia, matematyka, zoologia, statystyka matematyczna, fizyka, chemia, mikrobiologia, genetyka, biochemia, fizjologia roślin.
Grupa treści kierunkowych : podstawy ekologii i ochrony przyrody, podstawy biotechnologii, geologia i gleboznawstwo, ekonomika jakości bioproduktów, prawo w biogospodarce, podstawy produkcji pierwotnej, podstawy żywienia roślin, doskonalenie roślin i nasiennictwa, prognozowanie i modelowanie w produkcji pierwotnej, podstawy grafiki inżynierskiej, ochrona roślin, czynniki środowiskowe i biologia stresów, analiza laboratoryjna i diagnostyka mikrobiologiczna, gospodarka odpadami, biologia molekularna, zarządzanie kapitałem ludzkim, pozyskiwanie wsparcia finansowego, podstawy rachunkowości.
Studia I stopnia przygotowują kadry dla firm funkcjonujących w różnych sektorach biogospodarki, np.: rolno-spożywczym, energetycznym jak i administracji publicznej. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wprowadzających i wykorzystujących innowacyjne technologie zarówno w produkcji pierwotnej jak i wtórnej, bioenergetyce, ochronnie i kształtowaniu środowiska. Absolwent może także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają również na uruchomienie i prowadzenie przez Absolwenta działalności gospodarczej, szczególnie na terenach wiejskich. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko.
Ponad 30% godzin w programie studiów stanowią fakultety/moduły do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotów poza programem obowiązkowym pozwala studentom na zdobywanie wiedzy uwarunkowanej indywidualnymi zainteresowaniami. Program studiów zapewnia opanowanie przynajmniej jednego języka obcego oraz poznanie i umiejętność wykorzystania technik komputerowych.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem