Kierunki studiów

studia techniczne › PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych; współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalnoci gospodarczej.

Absolwent studiów drugiego stopnia opanowuje wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn w przemyśle papierniczym i poligraficznym. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów, maszyn i urządzeń w tych przemysłach; modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi. Absolwent jest przygotowany do zarządzania placówkami przemysłu papierniczego, jego zaplecza poligraficznego i zaplecza naukowo-technicznego.

Organizacja studiów

Papiernictwo i poligrafię można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie trwają 7 semestrów, a studia drugiego stopnia 3 semestry.

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii - studia pierwszego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • mechanika,
 • grafika inżynierska,
 • lektrotechnika i elektronika,
 • ekonomia i prawo pracy.

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii - studia pierwszego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii,
 • technologia papiernictwa i poligrafii,
 • maszyny papiernicze i poligraficzne,
 • metrologia papiernictwa i poligrafii,
 • automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych.

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii - studia drugiego stopnia (grupa treści podstawowych):

 • zastosowania matematyki w technice
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Przedmioty nauczania realizowane na papiernictwie i poligrafii - studia drugiego stopnia (grupa treści kierunkowych):

 • projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii,
 • systemy informacji i sterowania w papiernictwie i poligrafii,
 • eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych,
 • technologia papiernictwa i poligrafii.

Kierunek specjalności

Student może wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne (eksploatacja, zarządzanie i marketing),
 • technologia papiernictwa i poligrafii (od rękodzieła do rozwiązań cyfrowych).

Profil absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia może podjąć pracę w:

 • zakładach produkcyjnych: papierniczych, poligraficznych i pokrewnych,
 • zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach branżowych,
 • administracji,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do pracy w:

 • zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych,
 • zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii oraz biurach projektowych.


Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem