Kierunki studiów

studia humanistyczne › ARCHITEKTURA INFORMACJI

ARCHITEKTURA INFORMACJI

ARCHITEKTURA INFORMACJI

Kierunek studiów Architektura informacji kładzie przede wszystkim nacisk na praktyczne aspekty tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi. Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego, a także zachowań i potrzeb użytkowników informacji. Kierunek Architektura informacji stara się zaspokoić potrzeby społeczne oraz gospodarcze rynku pracy. Daje absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: architektura baz danych, edukacja informacyjna, ekologia informacji, organizacja i zarządzanie informacją, strategie i metody pozyskiwania informacji, nadmiar i niedobór informacji, społeczeństwo informacji i wiedzy, etyka w działalności informacyjnej, grafika informacyjna, infobrokering, Liternet, Open Source, tworzenie stron WWW, wizualizacja danych i informacji, informetria, webometria, bibliometria, marketing i PR w działalności informacyjnej, historia informacji i form przekazu, współczesny rynek mediów, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja i sieci semantyczne, media społecznościowe i marketing społecznościowy, prawo mediów.

Po ukończeniu studiów absolwent ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji. Ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno - wyszukiwawczymi. Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji. Ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych. Potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualnej informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Jakie są możliwości zatrudnienia po kierunku architektura informacji? Absolwent będzie mógł uzyskać zawód: architekt informacji, projektant baz danych
projektant stron internetowych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie, tester użyteczności aplikacji, wydawca, bibliotekarz, księgarz.
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w instytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji, repozytoriach cyfrowych, firmach gromadzących i przetwarzających informację, jednostkach administracji publicznej i państwowej, placówkach informacyjnych, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), we własnej działalności na rynku usług informacyjnych

Organizacja studiów

Wykaz możliwych specjalności w ramach kierunku
prezentowane poniżej specjalności dostępne są na UMCS w Lublinie.

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typy dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

Architektura systemów informacyjnych
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej
Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą miejsca i zadań biblioteki w społeczeństwie informacji i wiedzy, specyfiki komunikacji bibliotecznej, form pracy z użytkownikiem biblioteki, zasad organizacji przestrzeni i zasobów informacyjnych biblioteki. Potrafi stosować nowoczesne formy komunikacji i pracy z użytkownikiem, planować i realizować strategie marketingu i PR. Umie gromadzić, analizować, opracowywać, przechowywać i udostępniać zasoby informacyjne, kształtować i posługiwać się warsztatem informacyjno - wyszukiwawczym w przestrzeni bibliotek tradycyjnych i cyfrowych.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem