Kierunki studiów

studia prawnicze › ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

Na kierunku
administracja publiczna zostaniesz przygotowany do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Absolwent posiadać będzie podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w szczególności nauk o administracji w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa. Absolwent będzie posiadał wiedzę o takich strukturach jak państwo, organy władzy centralnej, terenowej, samorządzie terytorialnym, podmiotach występujących w obrocie prawnym.

Dysponować będzie wiedzą na temat podstawowych zasad ustroju konstytucyjnego państwa, o kompetencjach poszczególnych organów konstytucyjnych; funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz jako członka Unii Europejskiej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących.

Będzie znał i rozumiał prawa i obowiązki człowieka jako obywatela i urzędnika. Absolwent kierunku
administracja publiczna będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym dla rozwiązywania problemów zawodowych, z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów globalizacji i integracji. Pozna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Będzie potrafił wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz mikro i makroekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej. W prawidłowy sposób będzie potrafił określić problem prawny, z jakim ma do czynienia, odnaleźć dla niego podstawę prawną i wydać decyzję, a także przewidzieć jej skutki.

Posiadać będzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Będzie przygotowany do organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia:

 • administracji samorządowej
 • administracji rządowej
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną
Jako odrębny kierunek studiów administracja publiczna jest obecna na UMCS w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach). Na kilku uczelniach pojawia się jako specjalność:

np na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - , na kierunku finanse i rachunkowość specjalność finanse i administracja publiczna zobacz więcej informacji , Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku ekonomia spotkasz specjalność - gospodarka i administracja publiczna. Na Uniwersytecie Opolskim możesz podjąć studia na kierunku administracja publiczna i rozwój regionalny

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty:

 • technologia informacyjna w administracji
 • historia administracji
 • język urzędowy w administracji
 • publiczne prawo bankowe
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • ustrój organów ochrony prawnej

Skorzystaj również z informacji o studiach na kierunku administracja

Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem