Kierunki studiów

studia przyrodnicze › MIKROBIOLOGIA

MIKROBIOLOGIA

MIKROBIOLOGIA

Jest to nowoczesny kierunek uwzględniający stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Studenci będą przygotowywani do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności. Celem tych studiów jest jak najdoskonalsze wykształcenie merytoryczne, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne.

Główne przedmioty
 • chemia analityczna
 • chemia nieorganiczna
 • chemia organiczna
 • chemia fizyczna
 • techniki laboratoryjne
 • biologia komórki
 • bioróżnorodność
 • bakteriologia
 • biochemia
 • podstawy fizyki i biofizyki
 • podstawy statystyki
 • mykologia ogólna
 • ekologia drobnoustrojów
 • genetyka
 • anatomia człowieka
 • analiza instrumentalna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • wybrane zagadnienia z fizjologii roślin
 • fizjologia człowieka i zwierząt
 • immunologia z hematologią
 • serologia z transfuzjologią
 • biochemia kliniczna
 • mykologia medyczna
 • podstawy diagnostyki zakażeń
 • drobnoustroje w ochronie środowiska
 • cytologia kliniczna
 • podstawy wirusologii
 • organizacja laboratoriów diagnostycznych i prawo medyczne
 • parazytologia
 • histologia
 • genetyka drobnoustrojów
 • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • etyka zawodowa
 • seminarium licencjackie
 • lektorat z języka angielskiego
 • technologia informacyjna
 • przedmioty humanistyczne do wyboru (filozofia, psychologia)
Absolwenci studiów kierunku MIKROBIOLOGIA I stopnia zdobywają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmów wyższych.

Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą o praktycznym ich wykorzystaniu w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska. Znaczącą część kształcenia stanowią zajęcia z immunologii, serologii i innych pokrewnych dyscyplin.

Podczas licznych zajęć praktycznych studenci opanowują podstawowe techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (klinicznych, przemysłowych, kontroli środowiska), serologicznych i biochemicznych.

Nabywają umiejętności analizy statystycznej uzyskiwanych wyników, pomiarów i oznaczeń. Rozwijają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z baz danych i fachowej literatury.

Absolwent kierunku MIKROBIOLOGIA jest dobrze przygotowany do pracy w laboratoriach diagnostycznych, przemysłowych oraz badawczych, w szczególności związanych z kliniką człowieka i zwierząt, kontrolą jakości i ochrony środowiska oraz przemysłem np. kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym. Potrafi wybrać, przetworzyć i usystematyzować informacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i innych pokrewnych dyscyplin.

Profil absolwenta

Studenci kierunku Mikrobiologia będą mieli gruntowne przygotowanie i podstawy do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia), w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną oraz w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem