Kierunki studiów

studia techniczne › BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Skrót BHP, oznacza bezpieczeństwo higieny pracy. Jest to identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Człowiek w środowisku pracy może być narażony na oddziaływanie czynników zagrażających jego zdrowiu i życiu. Z punktu widzenia ich oddziaływania na organizm człowieka czynniki ten dzielimy na dwie podstawowe grupy: czynniki niebezpieczne oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe. W zależności od stężenia lub natężenia czynniki uciążliwe mogą stać się szkodliwymi, zagrażającymi zdrowiu lub niebezpiecznymi zagrażającym życiu. Jeżeli chodzi o podział czynników niebezpiecznych rozróżniamy wszystkie szkodliwe i uciążliwe. Wszystkie czynniki niebezpieczne, czyli urazowe to czynniki, których oddziaływanie prowadzić może do urazu, czyli na przykład wypadku przy pracy, to znaczy: wszystkie elementy ruchome, elementy ostre i wystające, przemieszczanie się ludzi, porażenia prądem elektrycznym, wszelkie poparzenia oraz pożar, lub wybuch.

Bezpieczeństwo i higienę pracy można zdefiniować jako stan warunków pracy i jej organizacji oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Studia inżynierskie przygotowują do pracy w służbach BHP. Absolwenci tego kierunku:

 • posiadają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa,
 • posiadają wiedzę z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
 • potrafią rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy,
 • potrafią budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego,
 • posiadają umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo, rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania im,
 • posiadają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Organizacja studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, który mozna można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) w systemie studiów I stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II stopnia (1,5 roczne uzupełniające magisterskie).

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy (grupa przedmiotów specjalistycznych):

 • podstawy fizjologii człowieka,
 • psychologia pracy,
 • zagrożenia fizyczne,
 • zagrożenia chemiczne,
 • zarządzanie innowacjami
 • komunikacja i techniki negocjacji,
 • hałas i drgania mechaniczne
 • monitoring środowiska,
 • zagrożenia cywilizacyjne,
 • energia elektryczna,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zarządzanie kryzysem,
 • promocja zdrowia,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • zdrowie środowiskowe.

Kierunek specjalności

Przykładowe specjalności kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie i leśnictwie.

Profil absolwenta

Na inżynierów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje stałe zapotrzebowanie na rynku pracy. Jest ono większe po wejściu Polski do Unii Europejskiej, bowiem wdrażanie przepisów, norm i standardów europejskich wymaga od osób zatrudnionych na stanowiskach służb BHP określonych, wysokich kwalifikacji technicznych.

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy z wykształceniem wyższym jest zwykle kierownikiem Działu BHP w zakładzie pracy, w związku z czym kieruje pracą inspektorów i specjalistów ds. bhp, a jednocześnie koordynuje i nadzoruje, z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Absolwenci specjalności są zatrudniani ponadto w charakterze wykładowców przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, w tym urzędach administracji publicznej na takich stanowiskach, jak: menedżerowie służby bhp, inspektorzy i specjaliści, stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowcy.

Możliwości rozwoju

Zawód inżyniera BHP, a ściślej biorąc stanowisko Głównego Specjalisty ds. BHP jest ukoronowaniem kariery zawodowej pracownika służby bhp w zakładzie pracy. Awans, głównie finansowy, stwarza możliwość podjęcia własnej działalności poprzez utworzenie firmy zajmującej się doradztwem w sprawach bezpieczeństwa pracy, szkoleniami bhp.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Ciekawostki


Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem