Kierunki studiów

studia przyrodnicze › ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

To dziedzina nauki związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne.

Przedmiotem architektury krajobrazu jest zarówno krajobraz miękki tj. tereny zieleni w których skład wchodzi roślinność wysoka i roślinność niska z całym wachlarzem różnorodności gatunkowej i odmianowej, jak i krajobraz twardy: nawierzchnie ulic i placów, schodów itp. oraz tzw. mała architektura: elementy zagospodarowania przestrzennego takie jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablice informacyjne, barierki, itp.

Architekturę krajobrazu można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) systemie studiów I (inżynier) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na architekturze krajobrazu (grupa przedmiotów ogólnych):

 • rysunek, malarstwo, rzeźba,
 • fotografia,
 • szata roślinna,
 • historia architektury i sztuki ogrodowej,
 • grafika komputerowa,
 • architektura urządzeń ogrodowych i rekreacyjnych,
 • projektowanie krajobrazu,
 • gleboznawstwo,
 • ekologia, biologia roślin,
 • pielęgnacja roślin i zakładanie trawników,
 • podstawy architektury lądowej i wodnej,
 • oświetlenie w krajobrazie

Przedmioty zawodowe:

 • szata roślinna,
 • materialoznawstwo,
 • budownictwo,
 • historia architektury i sztuki ogrodowej,
 • teoria i zasady projektowania, projektowanie,
 • planowanie przestrzenne,
 • konserwacji i rewaloryzacja,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu,
 • ochrona i rekultywacja krajobrazu.

Rodzaje specjalizacji na tym kierunki zależą od uczelni na jakiej się studiuje:

 • kształtowanie i ochrona krajobrazu
 • planowanie i projektowanie krajobrazu,
 • sztuka ogrodu i krajobrazu,
 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej,
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego,
 • architektura krajobrazu otwartego,
 • architektura parków i ogrodów,
 • kształtowanie terenów zieleni,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.

Absolwenci architektury krajobrazu są zatrudniani m.in. do:

 • wykonania prac inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych,
 • pełnienia funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej,
 • wykonania czynności technicznych w zespołach projektowych (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych),
 • wykonywania prostych prac projektowych w zakresie urządzania ogródków przydomowych, niewielkich terenów zieleni w obszarach urbanistycznych i wiejskich (z wyłączeniem zespołów zabytkowych, ogrodów zabytkowych i otoczenia kubatur zabytkowych) oraz elementów małej architektury w niezabytkowych zespołach urbanistycznych i wiejskich,
 • obsługi technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie chronionych,
 • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
 • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.

Jeśli absolwent architektury krajobrazu chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy imprezach wystawienniczych.

Informacji na ten temat należy szukać w prasie lub na stronach portali branżowych.

Początki architektury krajobrazu sięgają już czasów starożytnych. W Egipcie, na Dalekim Wschodzie, Cesarstwie Rzymskim ludzie zajmowali się kształtowaniem swojego najbliższego otoczenia tworząc ogrody. Dziedzina ta wraz z historią ludzkości przechodziła wiele istotnych przemian. Współczesna architektura krajobrazu jest młodą dziedziną nauk artystycznych jak i zawodowych, powstałą w XIX wieku. W 1899 roku założono Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (ASLA), a możliwość studiowania tego rodzaju kierunku zrodziła się w 1900 roku na Uniwersytecie Harvarda.

W Polsce strefą dla jej rozwoju stało się kilka ośrodków naukowych zlokalizowanych m.in. w Krakowie na Politechnice Krakowskiej, we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Warszawie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

We współczesnym rozumieniu architektura krajobrazu jest powiązaniem trzech dziedzin:

 • architektury,
 • urbanistyki,
 • planowania przestrzennego.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • ze względu na twórczy charakter zawodu niezbędne są uzdolnienia plastycznie, duża wyobraźnia i umiejętność niekonwencjonalnego ujmowania problemów,
 • architekt krajobrazu musi dysponować dużą wiedzą przyrodniczą, znać różnorodne gatunki roślin, które może wykorzystać w swoich projektach.
Absolwent kierunku architektura krajobrazu ma wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Studia na kierunku architektura krajobrazu przygotowują do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - w szkolnictwie. Absolwent architektury krajobrazu potrafi wykonywać opracowania badawcze, projektowe i ich realizacje w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, a także kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym również w otoczeniu budowli inżynierskich.

Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym.

Uczelnie, na których możesz studiować ten kierunek:Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:AK
2018-09-02 15:06:01
Ten kierunek jest kompletnie niedostosowany do rynku pracy w Polsce i nie gwarantuje zdobycia pracy w zawodzie. Po tym kierunku pozostanie jedynie dyplom ukończenia studiów i wspomnienia z lat studenckich. Ot, jako kierunek ciekawostka i nic poza tym.
~misiek
2015-10-04 00:07:14
Jeśli ktoś szuka dobrej uczelni niepublicznej w Warszawie, to warto iść na WSEiZ. Właśnie skończyłem, super ludzie, konkretny, praktyczny wydział, który ma ten kierunek. Miałem pracę pod koniec studiów, oczywiście starałem się, ale bez swojego wkładu nigdzie się nie uda. A jak się starać to tam ;) http :// www .wseiz.pl/pl /studia /wydzial-architektury /architektura-krajobrazu Tak to wygląda w praktyce.
~Joanna
2015-08-20 14:05:36
Witam forumowiczów. Widzę, że jest tu kilka wartościowych opinii o zawodzie, więc i ja swoją dodam. To nie jest zawód, ale hobby. Pracując jako architekt krajobrazu można zapomnieć o normalnym życiu i planach na przyszłość. Bardzo niepewna sytuacja na rynku, zmusza do absurdalnego obniżania cen i pracy ponad normę. W tym roku nie miałam jeszcze nikogo na projekt. Klient woli by pokazać mu zdjęcia w internecie i na tym się kończy projektowanie!. Szok, bo kilka lat temu było zupełnie inaczej. Wiele osób po studiach szuka pracy w zawodzie a uczelnie dalej produkują!. Odradzam
~architekt krajobrazu
2015-08-08 18:13:09
Odradzam ten kierunek, z roku na rok spada liczba chętnych osób co mówi samo o sobie. 8 czy 9 lat temu było ponad 3 kandydatów na jedno miejsce, teraz na wielu uczelniach od roku jest problem z wypełnieniem limitu przyjęć. Na studiach jak wszędzie, raz lepiej raz gorzej,ale przyszłości po tym nie ma- ciężka robota w ogrodnictwie tzw. wykonawstwie- do tego nie potrzeba studiów wyższych.
~profesor
2014-06-07 10:14:58
Większości utyskiwań na tym forum po prostu nie rozumiem. Ktoś świadomie wybrał kierunek i wiesza na nim wszystkie możliwe psy. To znaczy, że niekoniecznie to kierunek zawiódł. Po drugie, rzeczywiście są liczne przykłady kierunku architektura krajobrazu prowadzonego w zaciszu pracowni. Stąd też kiedyś istniała opinia, że dużo lepszym specjalistą w opisywanym zakresie jest absolwent ogrodnictwa - taki z praktyką i w pracowni i na polu. Obecnie trzeba moim zdaniem wybierać ofertę studiów z architektury krajobrazu o profilu praktycznym. To typowe studia, których absolwent musi umieć poruszać się w terenie, znać rośliny i ich wymagania, umieć rozmawiać z klientami. Wtedy naprawdę można się w nim spełnić i zarobić. Jeśli ktoś widział tylko AutoCADa a rośliny na zdjęciach w necie, a potem jeszcze wymaga, żeby klient kupił bez zastrzeżeń zaaranżowaną przestrzeń to chyba nie o to chodzi w tym zawodzie.
~Konsta
2014-04-21 20:00:22
Do KLASKA: To też zależy, czy chodzi Ci o rysowanie ogólnie, czy o np. rysunek techniczny. To właśnie ten jest "kluczem" w architekturze. Możesz, a nawet powinnaś/powinieneś uczęszczać na jakieś lekcje rysunku. Uczelnie organizują tego typu przygotowania dla przyszłych studentów. No ale jeśli rzeczywiście kompletnie nie czujesz tej smykałki do rysowania, to raczej daleko w tym zawodzie nie pociągnięsz niestety. Ba... Na studiach może być ciężko, jeśli nie umiesz rysować :P Trzeba naprawdę dobrze się w tym czuć, no ale jak to mówią-wszystkiego da się wyuczyć. Ale co ja tam wiem... Jestem tylko zwykłą licealistką, dopiero wyszłam ze środowiska gimbusów, więc tak tylko sobie myślę... ;)
~KLASKA
2014-04-10 20:54:16
a jesli ktos kompletnie nie potrafi rysowac?
~Tomek90
2014-02-28 11:05:58
Zawód jest fajny jako hobby a nie źródło utrzymania. Pytanie tylko czy warto na to studiować 5 lat. Jestem architektem krajobrazu w jednej z Poznańskich pracowni i sam myślę o przebranżowieniu. Rynek zupełnie podupada czego przykładem jest ten komentarz zamiast pracować siedzimy i szukamy zleceń mimo iż we wcześniejszych latach ich nie brakowało. Dwóch projektantów zostało zwolnionych ja jestem następny w kolejności. Pracuję już 7 lat w zawodzie z czego 2 lata w obecnej firmie. Pensja jest kiepska i mimo licznych negocjacji podwyżki nic się nie zmienia. Po 7 latach mam 1800 zł netto w sezonie, a zimą 1500 zł. Godziny pracy od 8:00 do 18:00 i często zabieram pracę do domu czyli od 18-22 albo i dłużej. Co sezon ta sama gadka o niepewności zleceń i groźbie obniżenia pensji, ale z czego skoro na kasie w markecie mają więcej!. Nie pamiętam żadnego projektu w którym moglibyśmy się wykazać i puścić wodze wyobraźni, wszystko robiliśmy pod klient bo inaczej nie zapłaci. Ci którzy pracują fizycznie i sadzą rośliny zatrudniani są bez żadnej wiedzy przyrodniczej, często alkoholicy, byli przestępcy ale na pensję narzekać nie mogą bo 2500 netto zarabiają. I gdzie tu sprawiedliwość. Mógłbym się rozpisywać o minusach tego zawodu, szkoda tylko że mało mogę napisać o jego plusach a dokładnie to nic.
~Olka15
2014-02-27 16:55:44
Odradzam wszystkim ten kierunek. Bardzo marne perspektywy zatrudnienia i realizacji pasji o niskim wynagrodzeniu nie wspominając. Zawód w modzie, ale pracy brak. Sama szukam pracy już rok i mimo iż firm jest mnóstwo to żadna nie przyjmuje. Większość to jednoosobowe działalności, które ledwo zipią (i zatrudniają do łopaty) albo duże biura w których że zieleń robi urbanista lub zwykły architekt w wolnym czasie. Naprawdę źle to wygląda dodatkowo sytuację pogarsza nadprodukcja architektów krajobrazu (już chyba w każdym mieście jest ten kierunek). Jeśli jeszcze nie wybraliście, to doradzam poszukać ofert pracy i poczytać co nieco o sytuacji na rynku i cenach w internecie. Jest naprawdę coraz gorzej. I nie dajcie się naciągać na marketingowe hasełka typu - "Zawód z przyszłością" - mają na myśli bardzo odległą przyszłość, "Interdyscyplinarny kierunek" - to nic innego jak kucie wszystkiego i nic konkretnego co się przyda w zawodzie, "dla osób lubiących zieleń" - bzdura bo przecież większość czasu spędzasz przed komputerem rysując projekty w Autocad lub w photoshopie, "z wyobraźnią" - klient mówi co chce a ty masz mało do gadania jak chcesz zarobić cokolwiek to wyobraźnię odłóż w kąt, "praca dla ludzi zamożnych" - Musicie wiedzieć, że większość to zwykli bandyci i oszuści, którzy zrobią wszystko by wam nie zapłacić za pracę (na tym się wzbogacili), największy mit to możliwości zatrudnienia - obecnie prawie brak pracy, dobre wynagrodzenie (na etacie 1200 netto to rarytas i wielkie szczęście). Sami popytajcie i poczytajcie
~archkraj
2014-01-14 10:39:53
Trwa nabór (do 31.01.2014 r) na Studia Podyplomowe Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Więcej informacji na stronie studium: archkraj.wix.com/studium
~txemKz7Rz
2013-08-12 14:57:46
studio navigo - tenlwizyjey, ofkoz co tylko dowodzi, że jednak czasem trzeba sypiać [bo tak to człowiek myśli jedno, pisze drugie;)], wpis był robiony koło 4.30 nad ranem [chociaż tu u Was wyświetla się jakiś czas zaoceaniczny ]
~mary
2013-07-22 11:09:04
chciałam się zapytać, ile kosztuje semestr studiów zaocznych na UP we Wrocławiu? Bo nie wiem czemu takie dane nie sa nigdzie oficjalnie podawane w zestawieniach. A szkoda. Byłoby dużo łatwiej i przyjemniej ;-)
~maja
2013-07-01 15:58:39
Gdyby ktoś jeszcze kiedyś potrzebował: UP Poznań 2013r 1. martwa natura, stoły, jeden na drugim, takie poplątane 2.Zaprojektuj wnętrze zamknięte w mieście, w perspektywie, z elementami kubistycznymi(np patio, pasaż, bank, hala lotniska...). Rysunek ma zawierać elementy zieleni i sylwetkę człowieka. 3. Dorysować do obrazka basenu zieleń, sylwetkę człowieka, poziome/pionowe linie tak by stworzyć spójną całość- po prostu zaprojektować przestrzeń.
~maja
2013-06-21 21:48:22
Może ktoś coś powie o samym egzaminie z rysunku, jak on wygląda, jakieś zadania z ubiegłych lat? Chodzi mi szczególnie o UP w Poznaniu. I czy do narysowania może być model?:O
~O_O
2013-06-13 19:42:23
Czy angielski jest potrzebny?
~Hondruelonu
2013-03-09 20:58:39
Aha, i potem chciałbym tez studiować to Potem. Najpierw technikum, a potem studia z tego, to ma sens?
~Hondurasu
2013-03-09 20:57:44
Mam pytanie. Planuje studiować ten kierunek, ale zastanawiam sie, czy jest sens do pójścia do technikum właśnie na 'architektura krajobrazu'. Czy to by mi coś dało, czy raczej nie warto? Pozdraiwma
~Hondurasu
2013-03-09 20:57:44
Mam pytanie. Planuje studiować ten kierunek, ale zastanawiam sie, czy jest sens do pójścia do technikum właśnie na 'architektura krajobrazu'. Czy to by mi coś dało, czy raczej nie warto? Pozdraiwma
~lila
2013-02-01 12:31:48
"mycha" pytałaś o koszta związane z uczelnią w sopocie.. jestem studentką architektury krajobrazu w Sopockiej Szkole Wyższej na studiach niestacjonarnych i płacę 600 zł mies... nie pamiętam ile wychodzi za cały sem czy rok . wszelkie informacje możesz uzyskać na str SSW , wystarczy wpisać w google.. ale szczerze nie polecam studiowania w tej uczelni ;) jest mega niezorganizowana ... cokolwiek byś nie robiła i tak cię udupczą żebyś płaciła za przedłużenie sesji itd .. a samo to że płacisz im grubą kasę szczerze niczego cię za te pieniądze nie nauczą ;D
~asdas
2013-01-24 19:36:56
Jestem studentem AK i powiem wam, że z rysunku bardzo łatwo się dostać. To dość specyficzny kierunek- niby architektura i przedmiot nauczany na uniwersytetach technicznych, ale tak naprawdę to jest to kierunek stricte biol-chem. AK studiuje sporo ludzi którzy nie dostali się na urbana- większość z nich się zawiodła na krajobrazie, bo... cóż ten kierunek po prostu trzeba lubić i trzeba się interesować botaniką, ogrodnictwem itp. bo inaczej po prostu się męczysz. Jak nie odkładasz sprawozdań i projektów na ostatnią chwilę, to nie jest to trudny kierunek. Większość ludzi których znam którzy skończyli AK pracuje w branży ogrodniczej, niestety w większości nie jako architekci...
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem