Zawody


Fizyk

Kim jest fizyk?

Fizyk prowadzi naukowe badania fizyczne, których celem jest poznanie podstawowych praw fizyki i znajdowanie zastosowań wyników tych badan w konstrukcji nowatorskich urządzeń, w nowych technologiach. Zastosowania praktyczne odkryć fizycznych znajdują na ogół sami fizycy, czasem są one dziełem inżynierów i techników. Fizyk stara się znaleźć związki i zależności między zdarzeniami i zjawiskami fizycznymi i przedstawić je w postaci wzorów matematycznych i wykresów. Następnie na tej podstawie może swoje osiągnięcia wykorzystywać w praktyce.

W zawodzie fizyka istnieje specjalizacja. Dwa główne kierunki to:

  • fizyka teoretyczna
  • fizyka doświadczalna.

W ramach tego generalnego podziału wybiera się bardziej szczegółowe, tematyczne specjalności, np. fizyka ciała stałego, fizyka medyczna, optoelektronika, fizyka jądrowa. Tym samym zagadnieniem, np. fizyka ciała stałego, może zajmować się fizyk o specjalizacji teoretycznej, nazywany fizykiem teoretykiem i fizyk o specjalizacji doświadczalnej. Wyboru specjalizacji dokonuje się na studiach.

 

Fizyk fizykowi nie równy.

Zadania i czynności fizyka zależą od tego, jaka jest jego specjalność. Fizyk teoretyk konstruuje matematyczne modele zjawisk fizycznych i przeprowadza wyliczenia matematyczne na nich oparte. Modele te i wyliczenia powinny zgadzać się z danymi z doświadczeń, które przeprowadza fizyk doświadczalny. Czasami nowe idee i pomysły fizyka teoretyka wyprzedzają stan wiedzy i doświadczeń, czasem doświadczenia i wnioski z nich płynące nie maja jeszcze wytłumaczenia teoretycznego. Fizycy obu specjalności powinni więc ze sobą ściśle współpracować.

  • Fizyk teoretyk na podstawie swoich wyliczeń stara się wytłumaczyć modelowo przedstawione zjawiska fizyczne. Jego zadaniem jest tworzenie bądź rozwijanie ogólnych teorii, pozwalających interpretować wyniki badan doświadczalnych. Opisuje on również matematycznie wyniki pomiarów doświadczalnych podając ich interpretację fizyczną w postaci teorii. Praca ta praktycznie polega na utworzeniu w miarę prostego modelu matematyczno-fizycznego, obrazującego badane zjawisko, opisaniu go układem równań matematycznych, rozwiązaniu, chociażby przybliżonym, tych równań i dyskusji wyników. Na podstawie otrzymanych równań wylicza się wykresy teoretyczne i teoretyczne wielkości fizyczne, charakteryzujące rozważane zjawisko. Następnie porównuje się je z wynikami doświadczalnymi. Do wyliczeń często stosuje sie symulacje komputerowe. Im bliżej teoria opisuje rzeczywistość fizyczną, tym teoretyczne wyniki są bliższe danym doświadczalnym. Do wykonywania pracy fizykowi teoretykowi w zasadzie potrzebne jest tylko biurko, przybory do pisania i komputer.
  • Gdy utworzona teoria przewiduje nowe, niezaobserwowane dotychczas zjawiska i wyniki, fizycy doświadczalni starają się to potwierdzić, projektując odpowiednie doświadczenia. W zależności od wybranej specjalności, badane problemy mogą dotyczyć np. zagadnień z fizyki statystycznej, teorii względności i teorii grawitacji, teorii kwantów, teorii pola klasycznej i kwantowej, teorii reakcji jądrowych o niskich, średnich i wysokich energiach, teorii nieliniowej i kwantowej optyki, teorii przejść fazowych w różnych układach, teorii nisko- i wysokotemperaturowego przewodnictwa, teorii magnetyzmu, teorii grup, teorii cząstek elementarnych, teorii cieczy lub ogólnie teorii materii skondensowanej. Fizyk doświadczalny pracuje w laboratorium, w otoczeniu specjalistycznej aparatury naukowej, takiej jak mikroskopy elektronowe, akceleratory, spektrometry, lasery, pompy próżniowe. Fizyk doświadczalny obserwuje zjawiska fizyczne i zajmuje się pomiarami wielkości fizycznych, takich jak długość, czas, częstość, prędkość, pole powierzchni, objętość, masa, temperatura, energia.

 

Wymagania kierowane względem fizyka

Kluczową cechą przyszłego fizyka jest przede wszystkim wszechstronność horyzontów i wiedzy w ścisłych dziedzinach. Fizyk bada wszystko - od mikroświata po makrokosmos. Poza tym kandydat na fizyka musi lubić pracę w laboratorium naukowym czy przemysłowym. Wymagana jest też zdolność koncentracji, logicznego rozumowania, wyobraźnia, dobra pamięć i spostrzegawczość. Ponadto fizyk powinien cechować się samodyscypliną i dokładnością oraz gotowością do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Istotna jest znajomość języków obcych niezbędna do zapoznawania się z fachową literaturą.

 

Droga kształcenia

Do podjęcia pracy w zawodzie fizyka, niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia zdobytego na kierunku fizyka. W zależności od specjalności studia z tej dziedziny prowadzą zarówno uniwersytety, jak i politechniki.

 

Z perspektywy rynku pracy

Absolwenci fizyki trafiają do ośrodków naukowych i badawczych, na uczelnie i do firm rozwijających technologie związane z fizyką. Największe szanse na interesującą pracę mają absolwenci specjalności praktycznych, z zakresu fizyki stosowanej. Bardzo poszukiwani są absolwenci fizyki technicznej, a także medycznej, którzy mogą pracować nie tylko w szpitalach, ale i firmach produkujących sprzęt medyczny. Absolwenci mają także kwalifikacje do pracy w firmach komputerowych, w działach informatycznych banków, w laboratoriach badawczych i przemysłowych, a także w wielu innych miejscach, gdzie wymaga się odpowiedniej wiedzy w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, systemów pomiarowych.

W zależności od charakteru pracy przed fizykiem stoją różne możliwości awansu. Wszyscy, niezależnie od miejsca zatrudnienia, mogą rozwijać swój dorobek naukowy i zdobywać kolejne stopnie naukowe, co wiąże się zazwyczaj z budowaniem autorytetu i wyższymi zarobkami.

Oprócz możliwości podjęcia kariery akademickiej, absolwentów fizyki chętnie zatrudniają firmy branży elektronicznej, a także przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem oraz obsługą specjalistycznych urządzeń medycznych. Absolwenci fizyki pracują również w bankach i instytucjach finansowych jako analitycy i specjaliści od wyceny ryzyka.

 

Polecane strony

http://www.wiw.pl/fizyka

Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~fizyka
2012-01-10 13:15:44
Fizyka jest bardzo interesująca i mądra. Każdy kto się interesuje i rozumie fizykę powinien kształcić się w tym kierunku. Pracuję w centrum nauki kopernik.
~Leo-fizyk
2011-10-21 13:40:12
Pięknie scharakteryzowane perspektywy pracy ale rzeczywistość mniej różowa. Po doktoracie w placówce naukowej najczęściej odchodzisz, bo są już młodzi, którym się mniej płaci i nie są zagrożeniem dla starej gwardii. Poza tym, niezależnie od umiejętności musisz być lubiany przez szefa, inaczej-odchodzisz.Laboratoriów przemysłowych dziś praktycznie nie ma. Co do firm-poszukiwani są konkretni specjaliści, np. informatycy, specjaliści od statystyki, rynku, ludzie z co najmniej doświadczeniem na konkretnej aparaturze. Nie łudźcie się - deklaracja: skończyłem fizykę i mam w związku z tym określone predyspozycje, to dziś stanowczo za mało.Pozostaje właściwie tylko szkoła. Szukam pracy (poza szkołą) od prawie roku.
~Fizyk - naukowiec
2011-08-23 00:05:56
Trzeba zrobić rozróżnienie pomiędzy Polską a Zachodem. Jeśli ktoś chce pracować naprawdę "w zawodzie", to w Polsce ma do dyspozycji właściwie tylko uczelnie i instytuty PAN. Jeśli "prawie w zawodzie", to faktycznie dochodzą wszelkie firmy wykorzystujące umiejętności poza-fizyczne starannie wykształconych fizyków (np. matematyczno-informatyczne, samodyscyplinę, staranność, dokładność, systematyczność). Można też pracować dla firm handlujących sprzętem naukowym, medycznym itp., ale to też jest szczątkowe wykorzystanie wiedzy ze studiów i skupienie się na handlu. Za granicą jest dużo lepiej, bo firmy nie tylko handlują, ale też produkują sprzęt i podzespoły wysokiej klasy. A do tego potrzebna jest wiedza fizyczna...
~Lune
2011-07-09 15:56:19
Dzień dobry - właśnie zaglądam ... Opis zawodu budujący, zwłaszcza po dwudziestu paru latach pracy jako nauczyciel fizyki, bo "cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka..."- cytuję za Ruherfordem :-)
~JBo
2011-04-20 21:08:15
hej zaglada tu ktos po fizyce?
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem