Zawody


Inżynier elektryk

Kim jest inżynier elektryk?

Inżynier elektryk projektuje, rozwija, kontroluje, testuje i nadzoruje wytwarzanie oraz instalację urządzeń elektrycznych, części tych urządzeń oraz systemów elektrycznych o różnym przeznaczeniu (np. przemysłowym, biurowym, domowym). Podstawowym celem pracy inżyniera elektryka jest nadzorowanie procesu wytwarzania energii elektrycznej, minimalizowanie strat związanych z jej przesyłaniem i wykorzystywaniem, automatyzowanie procesów wytwórczych oraz miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

 

Stanowiska pracy

Szeroki zakres działalności inżyniera elektryka obejmujący różne dziedziny techniki i praktycznie każdą gałąź przemysłu powoduje, że w zawodzie tym można spotkać wiele stanowisk pracy. Do najczęściej spotykanych należą specjaliści ds:

 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • elektroenergetyki przemysłowej,
 • technologii elektrycznych,
 • automatyki i metrologi,
 • instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • sprzętu elektromechanicznego,
 • trakcji elektrycznych,
 • elektroniki motoryzacyjnej.

W tym zawodzie zakres zadań i czynności jest  bardzo zróżnicowany:

 • Inżynier elektryk - wytwarzanie energii elektrycznej zatrudniony w elektrowni lub elektrociepłowni nadzoruje proces wytwarzania energii elektrycznej w zakresie pracy wszystkich obwodów elektrycznych i cieplnych w nim wykorzystywanych. Ustala zakres i harmonogram profilaktycznych badań, napraw, przeglądów i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Prowadzi dokumentację techniczną dla podległych mu instalacji, maszyn i urządzeń oraz prowadzi szkolenia pracowników obsługujących te urządzenia.
 • Inżynier elektryk - elektroenergetyka przemysłowa nadzoruje pracę podległych mu urządzeń energetycznych (np. transformatorów, rozdzielni) oraz ludzi zajmujących się ich obsługą, konserwacją i naprawami. Analizuje i ocenia gospodarkę energetyczną w swoim zakładzie pracy oraz opracowuje plany rozwoju systemu elektroenergetycznego. Prowadzi dokumentację techniczną, odpowiada za zainstalowanie nowych, lub po remontach, instalacji, urządzeń. Może również zajmować się projektowaniem nowych układów elektroenergetycznych.
 • Inżynier elektryk -technologie elektryczne przede wszystkim projektuje nowe lub modernizuje istniejące technologie produkcji różnego typu urządzeń elektrycznych.
 • Inżynier elektryk - automatyka i metrologia zajmuje się projektowaniem lub kontrolowaniem stanu technicznego układów automatyki dla urządzeń przemysłowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Inżynier elektryk - instalacje i urządzenia zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z gospodarką elektroenergetyczną w zakładzie. Nadzoruje sposób eksploatacji urządzeń elektrycznych, kieruje osobami zajmującymi się ich obsługą, konserwacją czy naprawami.
 • Inżynier elektryk - sprzęt elektromechaniczny może projektować nowe urządzenia lub nadzorować produkcję sprzętu elektromechanicznego np. sprzętu oświetleniowego, elektronarzędzi, akumulatorów itp.
 • Inżynier elektryk - trakcje elektryczne, może zajmować się projektowaniem nowych maszyn i urządzeń elektrycznych układów sterowania i wyposażenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Ponadto może uczestniczyć w ich produkcji, konserwowaniu i remontowaniu poprzez nadzorowanie procesu produkcyjnego.
 • Inżynier elektryk - elektromechanika motoryzacyjna wykonuje prace projektowo-konstrukcyjne elementów elektrycznych i elektromechanicznych używanych w przemyśle samochodowym. Jeśli pracuje bezpośrednio w produkcji, to wówczas nadzoruje procesy technologiczne produkcji podzespołów elektronicznych dla wytwarzanych typów samochodów.

 

Wymagania kierowane względem inżyniera elektryka

Praca inżyniera elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej, czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Do poprawnego funkcjonowania w zawodzie inżynier wymagania dzielą się na dwie grupy:

 • psychologiczne - dobrej ostrości wzroku, rozróżnienia barw, widzenia o zmroku i widzenia głębi, sprawnego słuch i zmysłu równowagi oraz dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczość i brak lęku przed wysokością. Niezbędnymi cechami są umiejętność koncentrowania uwagi oraz jej podzielność, dobra pamięć, logiczne rozumowanie, uzdolnienia matematyczne a także uzdolnienia techniczne, myślenie twórcze oraz wyobraźnia przestrzenna. Równie wysokie wymagania w stosunku do inżyniera elektryka odnoszą się do pewnych cech psychicznych; bowiem w jego pracy niezbędnym jest szybkie tempo pracy, umiejętność szybkiej zmiany podmiotu pracy, dokładność , cierpliwość , wytrwałość
 • fizyczne i zdrowotne - są zróżnicowane w zależności od charakteru pracy: (naukowy, projektowy, przemysłowy) oraz od specjalności. Jednakże, z uwagi na przeważający udział zadań i czynności o charakterze intelektualnym wymagania fizyczne dotyczą ogólnej wydolności fizycznej oraz sprawności układu krążenia oraz sprawności zmysłów szczególnie wzroku, i równowagi.

 

Droga kształcenia

Kandydat ubiegający się o pracę jako inżynier elektryk musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne - Wydział Elektryczny, zakończone obroną inżynierskiej lub magisterskiej pracy dyplomowej. Zawód inżyniera elektryka można zdobyć na wydziale elektrycznym politechnik, a także wyższych szkołach inżynierskich posiadających w swym profilu nauczania wydział elektryczny. Do pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oraz ukończenie odpowiedniego kursu BHP. Uprawnienia SEP należy odnawiać co 5 lat.

 

Polecane strony

http://www.sep.com.pl

 

Źródła:

1.Inżynier elektryk - Klasyfikacja zawodów i specjalności, Tom V Słownik zawodów i specjalności,     zeszyt 2, część 1, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Warszawa 1995, str.l21 do 133,

2.Inżynier elektryk -Informator dla kandydatów na studia , Politechnika Śląska w Gliwicach 1996 str . 36

Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~Kierownik robót elektrycznych
2016-10-01 19:21:18
Nie ma takiego dokumentu jak uprawnienia SEP. Są SWIADECTWA KWALIFIKACYJNE SEP SIMP lub innej instytucji która po JEDNOTYGODNIOWYM KURSIE TAKIE SWIADECTWA WYDAJE DO NAPIECIA 1 KV.E+P i D dla kazdej osoby bez wzgledu na poziom i kierunek wykształcenia. Uprawnienia dla elektrykow to sa UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ograniczone do napiecia 1 KV i kubatury 1000 m3 - Technik elektryk/ inżynier elektryk oraz bez ograniczeń magister inzynier elektryk.
~zum
2013-05-13 18:33:17
tylko gdzie są dobre szkoły w okolicy krakowa lub chorzowa
~
2013-02-18 06:37:19
a gdzie tu twórcze myślenie jestp otrzebne...?
~zub
2013-01-27 00:14:46
To dobry zawód, który wymaga systematycznej nauki. Wyniki od razu się pojawią ai ofert pracy też więcej :)
~noooo
2011-12-04 20:35:51
ja mam zamiar iść
~MGR
2011-08-29 09:05:39
Witam / dokładnie to popularny kierunek i konkurencja duża a profil nie łatwy!!! I praca odpowiedzialna do tego trzeba mocno myśleć i mieć doświadczenie bo szkoła to tylko papierek Lepiej iść na farmacje :)
~morogrim
2011-02-19 14:55:11
absolwentom pewnio ciężko znaleźć pracę ale jak masz kilkanaście lat doświadczenia to chyba nie jest trudno znaleźć prace
~elektryk
2011-01-06 01:05:12
elektrykow ci u nas dostatek, z 30 osob ze szkoly 2 pracuja w zawodzie i juz widac jak sie oplaca "elektryzowac "
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem