Zawody


Inżynier budownictwa

Kim jest inżynier budownictwa?

Inżynier budownictwa planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków lub tylko ich fragmentów. W zależności od przeznaczenia budowli, inżynier ma do czynienia z budownictwem: ogólnym (np. budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej - szkoły, szpitale), przemysłowym, komunikacyjnym (drogowe i kolejowe), sanitarnym (komunalne), energetycznym, wiejskim, sakralnym czy obronnym.

 

Stanowiska pracy

Przede wszystkim nie należy mylić tego zawodu z zawodem architekta. Architekt zajmuje się stroną wizualną obiektu - projektuje budowlę tak, jak ona później będzie wyglądać - w tym sensie jest on do pewnego stopnia artystą, jednak dobry architekt powinien znać się w miarę dobrze na konstrukcjach budowlanych, żeby wiedzieć co można zaprojektować, a czego wykonać się nie da... Po tym jak architekt zaprojektuje (najlepiej w najdrobniejszych szczegółach) stronę zewnętrzną, "widzialną" budowli do pracy przystępuje inżynier budownictwa.

1.      projektant konstrukcji budowlanych

Projektant ma za zadanie na podstawie projektu architektonicznego i przy współpracy z architektem zaprojektować konstrukcję budynku: dobrać schemat statyczny, materiały oraz przekroje elementów zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi Polskimi Normami. On odpowiada później (wraz z kierownikiem budowy) za bezpieczeństwo ludzi użytkujących jego konstrukcję. Inżynier z uprawnieniami rzeczoznawcy może pełnić funkcję weryfikatora, który sprawdza i konstruktywnie ocenia projekt pod kątem prawidłowości dokumentacji technicznej.

2.      kierownik budowy

Kolejne stanowisko, na którym pracuje inżynier budownictwa to kierownik budowy. Kierownik budowy mając do dyspozycji projekty: architektoniczne, konstrukcyjne i branżowe wykonuje dany obiekt. Jego zadaniem jest zaplanowanie cyklu budowy, dobranie odpowiednich ludzi na odpowiednie etapy, koordynacja wszystkich ekip, podwykonawców, on też musi się na tyle znać na konstrukcjach, aby wykryć ewentualne nieścisłości czy nawet błędy w projekcie oraz niepokojące zjawiska (np. rysowanie się, osiadanie czy zawilgocenie konstrukcji) na etapie budowy. Do jego zadań zalicza się pisemne przejęcie od inwestora terenu budowy, kierowanie wszystkimi pracami podczas budowy, prowadzenie dokumentacji budowy oraz zgłoszenie gotowego obiektu do odbioru.

3.      inspektor nadzoru

Jeszcze inną funkcją wykonywaną przez inżynierów budownictwa z uprawnieniami wykonawczymi jest nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru kontroluje budowę i reprezentuje interesy inwestora. Żaden element konstrukcyjny nie może być wykonany bez odbioru przez inspektora nadzoru (o ile taki przy danej inwestycji został powołany). Inspektor nadzoru kontroluje zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi właściwymi przepisami, a także jakość robót i stosowanych materiałów.

 

Poza tym inżynier budownictwa może pracować jako:

 • specjalista z dziedziny fizyki budowli,
 • inżynier budownictwa wodnego,
 • inżynier komunikacji,
 • specjalista z dziedziny kosztorysowania i zamówień budowlanych,
 • specjalista mechniki gruntów,
 • specjalista z dziedziny instalacji podziemnych,
 • techniczny zarządca nieruchomości,
 • pracownik badawczo-rozwojowy,
 • przedstawiciel handlowy branży budowlanej.


Uprawnienia budowlane

Aby rozwijać się w branży budowlanej należy zdobyć uprawnienia budowlane. Warto już podczas studiów szukać odpowiednich biur lub firm budowlanych wykonawczych, aby tam po zakończeniu nauki robić uprawnienia.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych jest sformalizowane, co jest niezbędne z uwagi na fakt, iż nadanie określonej osobie uprawnień budowlanych jest gwarancją i świadectwem, że posiada ona odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz może ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należy m.in.:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

mogą wykonywać wyłącznie osoby, które:

 • posiadają odpowiednie wykształcenie techniczne,
 • odbyły praktykę zawodową, dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją;
 • zdały egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Pierwszym i podstawowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy – "Prawo budowlane" do uzyskania uprawnień budowlanych:

 • bez ograniczeń - wymagane jest ukończenie studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności;
 • w ograniczonym zakresie - wymagane jest ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenie studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności.

 

Wymagania kierowane względem inżyniera budownictwa

W pracy inżyniera budownictwa istotne są następujące predyspozycje: precyzja i ścisłość myślenia, wyobraźnia przestrzenna, zdolności geometryczne i matematyczne, znajomość rysunku technicznego oraz  oprogramowania do projektowania, dobra pamięć, myślenie twórcze, a także specyficzne dla budownictwa połączenie umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną. W przypadku kierownika budowy ważna jest też umiejętność kierowania zespołem. Ze względu na dużą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo osób, które będą korzystać z efektów pracy inżyniera budownictwa, w zawodzie tym niezbędna jest również rzetelność i odpowiedzialność.

 

Praca inżyniera budownictwa

W zależności od zajmowanego stanowiska proporcje czasu spędzanego przez inżynierów budownictwa w biurze do czasu spędzanego na terenie budowy są różne. W związku z taką różnorodnością różne są też zagrożenia oraz uciążliwość warunków atmosferycznych.

Projektant pracuje głównie w biurze projektowym i na budowach pojawia się rzadko. Odwrotnie jest w przypadku inżyniera pełniącego funkcję kierownika robót, który czas spędza przede wszystkim na placu budowy. Pracownik badawczo-rozwojowy większość czasu poświęca na pracę biurową lub przygotowywanie analiz i przeprowadzanie badań w laboratoriach przemysłowych.

 

Z perspektywy rynku pracy

Inżynier budownictwa po zakończeniu studiów zazwyczaj dąży do zdobycia uprawnień budowlanych, pracując w biurze projektowym lub firmie budowlanej. Osoby, którym nie zależy na jak najszybszym zdobyciu uprawnień podejmują pracę tam, gdzie coś się buduje, projektuje, remontuje.

 

Absolwenci budownictwa mówią...

Tomasz M., absolwent budownictwa na Politechnice Poznańskiej - Kiedy w 1991 roku stanąłem przed decyzją wyboru studiów, myślałem tylko o tym, aby zdobyć dobry, męski zawód. Choć sercem czułem się humanistą i po trosze artystą (gitary i muzyka nadal są moją wielką pasją), postanowiłem zostać inżynierem budownictwa. Podczas studiów i odbywanych praktyk wyobrażałem sobie siebie niczym inżyniera Karwowskiego z pamiętnego „Czterdziestolatka”. Ubłocone buty, kask na głowie, hałas na placu budowy i pracownicy starający się coś robić, aby się nie narobić. Po ukończeniu studiów, przez przypadek, za namową kolegi trafiłem do zachodniej firmy, która szukała inżyniera budowlanego odpowiedzialnego za kontakty z klientami. W ten sposób pierwszy raz zetknąłem się z szeroko rozumianym handlem w branży budowlanej. Wszedłem w świat spotkań biznesowych, długich i niełatwych negocjacji z klientami polskimi i zagranicznymi, opracowaniem specjalistycznych ofert. Kolejne firmy dawały mi nowe doświadczenia z zakresu technologii budowlanych i pozwalały rozwijać się w dziedzinie sprzedaży, marketingu i zarządzania. Dziś, po 8 latach pracy jako manager w jednym z największych zachodnich koncernów, czuję się człowiekiem spełnionym zawodowo. Moje stereotypowe obawy o przyszłość zawodową okazały się bezpodstawne. Często spotykam z moim kolegami po fachu, obecnie inżynierami budowlanymi, pracującymi przy realizacji dużych inwestycji budowlanych. Rozmawiamy sobie przy czarnej mocnej kawie o dawnych studenckich latach, ciężkich zaliczeniach, czasami poprawkach, ale najbardziej cieszymy się z kolejnego zbudowanego budynku, nowego odcinka drogi, kolejnego mostu. Każdemu z nas praca sprawia niesamowitą frajdę i pozwala realizować się zawodowo, dając dużą satysfakcję.

 

 

Polecane strony

http://www.inzynierbudownictwa.pl

http://www.piib.org.pl

 

 Źródło:

1. . Miesięcznik "Inżynier budownictwa" Nr 12 (68), grudzień 2009, str. 18-21

2. http://bud.neostrada.pl/zawod.html

3. http://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_12_09.pdf

 

Komentarze
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:~xyz
2016-04-30 13:50:04
W temacie uprawnień budowlanych: blogobywatelski.pl/propozycje-zmian/uprawnienia-budowlane/
~jedrula
2014-09-10 10:17:37
~laksnf 2014-06-29 17:00:02 ludzie jak wy się chcecie uczyć w danym kieruynku jak nie macie pojęcia o czym on jest. ja chodziłem do tech. budowlanego. i jak 1 raz poszedłem do roboty na budowe to myślałem, że to koszmar. Dlatego te durne bezpodstawne wybory sę tylko nacisiek rodzicó, a puźniej pluciem sobie w ryj że tyle czasu poszło na nic. Idź popracuj w takim kierunku i wtedy ocenisz, rób to do czego nie musisz się zmuszać, i do czego czujesz pociąg. bardzo mądre przemyślane słowa na prawde warto sie nimi kierować
~Martell
2014-06-29 17:04:56
jak wyjedziesz za granicę to będziesz mieć 30 lat ty bezmózgowcu. myślisz że jak inżyniera walniesz to do jaj będą ci klękać? zanim liceum skończysz to myślenie się zmieni. Jak skończysz liceum lat 19. studia lat 24/5 doświadczenie x lat. 30lat. zanim coś za granicą zarobisz 35lat???
~laksnf
2014-06-29 17:00:02
ludzie jak wy się chcecie uczyć w danym kieruynku jak nie macie pojęcia o czym on jest. ja chodziłem do tech. budowlanego. i jak 1 raz poszedłem do roboty na budowe to myślałem, że to koszmar. Dlatego te durne bezpodstawne wybory sę tylko nacisiek rodzicó, a puźniej pluciem sobie w ryj że tyle czasu poszło na nic. Idź popracuj w takim kierunku i wtedy ocenisz, rób to do czego nie musisz się zmuszać, i do czego czujesz pociąg.
~Martell
2014-06-22 00:48:57
Witam, stoję teraz przed wyborem szkoły sredniej i ogolnie mojego pozniejszego zatrudnienia czy liceum z program mat/fiz/inf sie nadaje czy lepiej wybrac technikum z profilem technik budownictwa pozniej chcialbym ukonczyc ten kierunek i wyjechac za granice czy ktos orientuje sie w zarobkach przecietnego inżyniera w polsce i zagranica ?
~
2013-11-20 11:31:10
Koszty kształcenia zależą od tego jaką drogę wybierasz: studia dzienne są za darmo, studia zaoczne to koszt około 5 tys. zlotych za rok (może i więcej). Dodatkowo potem egzamin w izbie (koszt zależny od izby). Ile można zarobić bez wykształcenia? Podejrzewam że 1600 netto/miesiąc. Z wykształceniem: około 2500 - 3000 nett/miesiąc. Z uprawnieniami około 4000-5000 zł/miesiąc. Dużo zależy ile się pracuję jakie fuchy się robi. Ryzyko pozostawania bez pracy po ukończeniu studiów? Moim zdaniem wysokie, dużo ludzi zapisało się na studia jakieś 2-3 lata temu kiedy był największy boom na budowlankę, gdy polska miała organizować Euro. Teraz biura projektowe są pozamykane a firmy wykonawcze splajtują, na pewno absolwentom tych lat ciężko będzie znaleźć pracę. Wystąpił spory wysyp ludzi z doświadczeniem po zakończeniu przygotowań do euro, tak więc absolwenci uczelni, będą właśnie z nimi konkurowali na rynku pracy.
~ciekawska
2013-05-13 21:38:38
Mam kilka bardzo ważnych pytań i byłabym wdzięczna za rzetelne odpowiedzi: 1. ile wynoszą koszty wykształcenia w tym kierunku? 2. Czy łatwo dostać się do instytucji kształcącej? 3. Czy należy uwzględnić czas oczekiwania na miejsce nauki? 4. Jak duże jest ryzyko pozostania bez pracy po ukończeniu nauki? 5. Ile można zarobić podczas nauki zawodu (jednak pracując w zawodzie), a ile po jej ukończeniu? Z góry dziękuję
~miki
2013-02-18 06:52:26
z tym zdolnościami matematycznymi to nie przeradzacie, wcale tej matmy tak dużo na tych studiach nie ma.. w zasadzie tylko pierwszy rok i żadne skomplikowane rzeczy ( tylko cali i macierze...narzędzie do obliczeń ) to nie studia matematyczne. Później to się już tylko na kalkulatorach liczy. Zniechęcacie tylko ludzi przez taką nierzetelność
~Do autora
2012-07-03 13:18:53
Fałszywe jest wyjaśnienie na wstępie że, INŻYNIER BUDOWNICTWA jest czymś innym niż zawód architekta. JEST CZYMŚ INNYM NIŻ ZAWÓD URBANISTY Inżynier budownictwa może być: PROJEKTANTEM BUDYNKÓW (pod wzg. architektury i konstrukcji) (skandaliczne ograniczenie do zabudowy zagrodowej - to musi ulec zmianie!jest sprzeczne z konstytucją) tak samo jak architekt. PROJEKTANTEM DRÓG (pod wzg. architektury i konstrukcji) PROJEKTANTEM MOSTÓW (pod wzg. architektury i konstrukcji) PROJEKTANTEM DRÓG KOLEJOWYCH (pod wzg. architektury i konstrukcji) KIEROWNIKIEM BUDOWY BUDYNKÓW (pod wzg. architektury i konstrukcji) KIEROWNIKIEM BUDOWY DRÓG (pod wzg. architektury i konstrukcji) KIEROWNIKIEM BUDOWY MOSTÓW (pod wzg. architektury i konstrukcji) KIEROWNIKIEM BUDOWY DRÓG KOLEJOWYCH (pod wzg. architektury i konstrukcji)
~fanka234
2012-06-06 17:02:01
czy moge coś wiedzieć więcej o tym zawodzie ??
~moni
2012-05-09 12:45:32
Mam takie pytanie czy kobiety po tego typu kierunkach mają szanse na znalezienie pracy w zawodzie? Wiem że z pewnością są mniejsze, ale chodzi mi o to czy mimo tego są w stanie znaleźć zatrudnienie? I ile zazwyczaj wynoszą zarobki inżyniera?
~fan
2012-04-24 13:34:21
mam pytanie czy projektant konstrukcji budowlanych musi znać się bardzo dobrze na matmie
~
2012-03-14 17:36:02
Mam ok 7 lat doświadczenia zawodowego, zdane uprawnienia, świetnie znam angielski jako że pracował długo w zawodzie w Anglii. W Polsce zarabia się mało, a co najważniejsze w biurach starsi projektanci nie dopuszczaja młodych projektantów do zawodu. To jest chore! Celowo blokuje się ścieżki rozwoju młodym projektantom. Żeby pracować jako projektant a nie rysownik czy draftsman trzeba czekać aż starszy projektant odejdzie na emeryturę, umrze, albo samemu go zastrzelić. Niestety rzadna ta opcja nie wchodzi w grę, choc ta ostatnia wydaje sie najbardziej prawdopodobna ze wszystkich. Ja odliczam tylko dni, mam do zdania jeszcze jeden egzamin i wyjeżdżam z Polski. Tutaj głową muru nie przebijesz! A system jest totalnie skostniały.
~Krzywy
2011-09-21 10:34:20
Jestem absolwentem budownictwa z kilkuletnim stażem i niedawno zdobytymi uprawnieniami do projektowania. Pracuję w projektowaniu i szczerze odradzam wszystkim zainteresowanym pójście w tym kierunku. Podczas studiów zdobywa się ~10% wymaganej przy późniejszym projektowaniu wiedzy, a wymagania rynku są o niebo wyższe. Lepiej wybrać architekturę. Projektowanie architektury oparte jest na prostych zasadach zrozumiałych dla każdego (ciężko popełnić błąd), odpowiedzialność jest dużo niższa a ponadto zarobki są bardzo wysokie w odróżnieniu od projektanta konstrukcji. Od kiedy posiadam uprawnienia nie sypiam spokojnie ze względu na odpowiedzialność a mimo to nie starcza do 1-go. Po budownictwie pozostaje tylko wyjechać, bo za granicą zawód projektanta konstrukcji jest szanowany, a poza tym może on w wielu krajach projektować architekturę.
~Fan
2011-07-05 14:33:26
A ja mam takie pytanie, czy po mat-geo-hist też można iść na inżynierię budownictwa? A dokładniej inżynierię drogową.
~@mateusz
2010-09-17 12:20:06
Nie ma żadnego problemu, na budownictwo można iść po każdej szkole dającej maturę chociaż te z naciskiem na matematykę są faworyzowane. A budownictwo+informatyka to bardzo dobre połączenie, z uwagi na fakt coraz większego udziału zaawansowanych technik obliczeniowych w tej branży.
~mateusz
2010-07-25 14:56:30
Mam 15 lat i chciałbym zostać inżynierem budownictwa, jestem dobry z matmy (Głównie geometrii) oraz z fizyki i informatyki.Mam pytanie na które długi czas potrzebuje odpowiedzi: Czy jeżeli wybiorę szkołe średnią w kierunku informatyka to czy mógłbym zacząć studia w kierunku inżyniera budownictwa i czy miałbym wykształcenie średnie informatyka a wyższe inżniera budownictwa ??? Prosze o kontakt e-mail mat.kogut@interia.pl 2 e-mail mateusz.piotrowski@wp.pl i trzeci e-mail mateusz3114@hotmail.com oraz GG: 23498165 z góry dzięki :)
~vassun
2010-07-25 13:31:00
Ja Ci życia układał nie będe.
~metro5
2010-07-05 12:14:53
Mam pytanie czy zostać technikiem budownictwa czy technikiem elektronikiem proszę o poradę co lepiej wybrać.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem