UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja 2020

KIERUNKI STUDIÓW
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunki studiów, rekrutacja

UMCS ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gwarantuje bogatą ofertę kierunków artystycznych (jazz i muzyka estradowa, malarstwo, grafika). Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki medyczne (fizjoterapia w Puławach)) oraz kierunki prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykaz kierunków 2020/2021

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ANGLISTYKA
 • ANIMACJA KULTURY
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA - spec. BIOLOGIA MEDYCZNA - studia w języku angielskim
 • BIOTECHNOLOGIA
 • CHEMIA
 • CHEMIA TECHNICZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • E - EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKONOMIA
 • EUROPEISTYKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GERMANISTYKA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA - studia jednolite magisterskie
 • HISPANISTYKA
 • HISTORIA
 • INFORMATYKA
 • INTERNATIONAL RELATIONS
 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
 • KIERUNEK PRAWNO - BIZNESOWY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA
 • KRYMINOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • MALARSTWO - studia jednolite magisterskie
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA W FINANSACH
 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • POLITOLOGIA
 • POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE
 • PORTUGALISTYKA - STUDIA PORTUGALSKO-BRAZYLIJSKIE
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO - studia jednolite magisterskie
 • PRAWO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 • PRODUKCJA MEDIALNA
 • PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskie
 • ROMANISTYKA
 • RUSYCYSTYKA
 • SOCJOLOGIA
 • SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
 • TOURISM MANAGEMENT
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • UKRAINISTYKA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCHREKRUTACJA NA STUDIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zanim wybierzesz studia, które proponuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zobacz, jakie obowiązują zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

KONTAKT
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kontakt

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 58 80


Wykorzystaj stronę internetową: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, by zdobyć jeszcze więcej informacji

O UCZELNI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią duże atuty Uczelni. Co roku kandydatom proponuje się nowe kierunki studiów, a także wprowadza się unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, ponad 80 kierunkach studiów oraz ponad 250 specjalnościach.

UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 120. Koła skupiają młodych ludzi, którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy. Wzrasta także potencjał naukowo-badawczy UMCS, m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. UMCS dysponuje nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Otwierane są nowoczesne pracownie i laboratoria, np. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Informatyki czy Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii. Uniwersytet współpracuje również z wieloma innymi instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej i Ukrainy, oraz pozyskuje nowych partnerów wśród instytucji naukowych z Chin. Docenione zostały starania, dotyczące dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień, takich jak: „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Według Rankingu Perspektywy 2016 Uniwersytet zajął 1. miejsce jako najwyżej oceniana uczelnia przez lubelskich pracodawców. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. Uczelnia może pochwalić się 9 akademikami, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w Polsce.
Studenckie życie kulturalne toczy się wokół Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Do dyspozycji studentów pozostaje również Centrum Kultury Fizycznej wyposażone w nowoczesny basen o standardach międzynarodowych. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ponad 35 sekcji sportowych, prowadzonych przez Klub Uczelniany AZS UMCS. Ponadto w KU AZS UMCS działa 14 sekcji wyczynowych, zaś sam Klub liczy ponad 1000 członków. Koszykarki „Pszczółki” AZS UMCS w 2016 roku zdobyły Puchar Polski, a UMCS zajął II miejsce w klasyfikacji uniwersytetów w Polsce.

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie kształci swoich studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Tworzone są również studia o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym. Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział Farmaceutyczny, a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło wtedy 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe. Dziś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach jedenastu wydziałów. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej UMCS ukończyło ponad 235 tys. absolwentów.

WYDZIAŁY
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia ma strukturę wydziałową. Dowiedz się więcej o ofercie kierunków studiów na poszczególnych wydziałach, poznaj ich specyfikę Sprawdź, co Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował dla kandydatów na studia 2020/2021.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem