UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

O UCZELNI
Uczelnie Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach.

czytaj więcej


Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo - miasteczko akademickie wcześniej należące do ART. UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia. Obecnie UWM składa się z 18 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga jednak 1950 roku. 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie - Wyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 r. powołano Warmiński Instytut Teologiczny.

 

Intensywne i zakończone sukcesem starania olsztyńskiego środowiska naukowego skupionego w Olsztyńskim Forum Naukowym o powołanie uniwersytetu w Olsztynie trwały całą dekadę lat 90. XX w. 1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów, rekrutacjaKIERUNKI STUDIÓW
Kierunki studiów Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne, kierunki prawnicze, kierunki społeczne, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne, kierunki ekonomiczne.
Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych a także związanych z rybactwem. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie gwarantuje również bogatą ofertę kierunków technicznych. Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki medyczne (w tym również kierunek lekarski). Coś dla siebie znajdą również zainteresowani studiami z zakresu nauk ścisłych. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne zaoczne.


REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zanim wybierzesz studia, które proponuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zobacz, jakie obowiązują zasady rekrutacji.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - KIERUNKI STUDIÓW

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 

 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBIOLOGIA

 

 BIOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBIOTECHNOLOGIA

 

 BIOTECHNOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieMIKROBIOLOGIA

 

 MIKROBIOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieCHEMIA

 

 CHEMIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
EKONOMIA

 

 EKONOMIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieGASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA

 

 GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieGEODEZJA I KARTOGRAFIA

 

 GEODEZJA I KARTOGRAFIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieGOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

 GOSPODARKA PRZESTRZENNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieFILOLOGIA ANGIELSKA

 

 FILOLOGIA ANGIELSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieFILOLOGIA GERMAŃSKA

 

 FILOLOGIA GERMAŃSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
FILOLOGIA POLSKA

 

 FILOLOGIA POLSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieFILOLOGIA ROSYJSKA

 

 FILOLOGIA ROSYJSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLINGWISTYKA W BIZNESIE

 

 LINGWISTYKA W BIZNESIE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieHISTORIA

 

 HISTORIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWOJSKOZNAWSTWO

 

 WOJSKOZNAWSTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieFILOZOFIA

 

 FILOZOFIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
DIETETYKA

 

 DIETETYKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKIERUNEK LEKARSKI

 

 KIERUNEK LEKARSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKIERUNEK LEKARSKI w języku angielskim

 

 KIERUNEK LEKARSKI w języku angielskim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePIELĘGNIARSTWO

 

 PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePOŁOŻNICTWO

 

 POŁOŻNICTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieRATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 RATOWNICTWO MEDYCZNE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
WETERYNARIA

 

 WETERYNARIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLOGOPEDIA

 

 LOGOPEDIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePEDAGOGIKA

 

 PEDAGOGIKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePEDAGOGIKA SPECJALNA

 

 PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieADMINISTRACJA

 

 ADMINISTRACJA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

 

 ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePRAWO

 

 PRAWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 

 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieGOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI

 

 GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOCHRONA ŚRODOWISKA

 

 OCHRONA ŚRODOWISKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePSYCHOLOGIA

 

 PSYCHOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

 

 INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

 BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLEŚNICTWO

 

 LEŚNICTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOGRODNICTWO

 

 OGRODNICTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieRYBACTWO

 

 RYBACTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
ROLNICTWO

 

 ROLNICTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

 ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW

 

 ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 

 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieDZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
NAUKI O RODZINIE

 

 NAUKI O RODZINIE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePOLITOLOGIA

 

 POLITOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePRACA SOCJALNA

 

 PRACA SOCJALNA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSOCJOLOGIA

 

 SOCJOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZARZĄDZANIE

 

 ZARZĄDZANIE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
MATEMATYKA

 

 MATEMATYKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieINFORMATYKA

 

 INFORMATYKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBUDOWNICTWO

 

 BUDOWNICTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieENERGETYKA

 

 ENERGETYKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieINŻYNIERIA INFORMACJI

 

 INŻYNIERIA INFORMACJI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieINŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

 

 INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieMECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieMECHATRONIKA

 

 MECHATRONIKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieTOWAROZNAWSTWO

 

 TOWAROZNAWSTWO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZOOTECHNIKA

 

 ZOOTECHNIKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg
TEOLOGIA

 

 TEOLOGIA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieTURYSTYKA I REKREACJA

 

 TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepasek_bialy.jpg

Uczelnia ma strukturę wydziałową. Dowiedz się więcej o ofercie kierunków studiów na poszczególnych wydziałach, poznaj ich specyfikę Sprawdź, co Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przygotował dla kandydatów na studia


KONTAKT
uczelnie Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Wykorzystaj stronę internetową:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, by zdobyć jeszcze więcej informacji


pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem