Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

AWF w Krakowie


Akademia jest trójwydziałową Uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, wykwalifikowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę materialną i dobre perspektywy dalszego rozwoju. Na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej działają 2 instytuty (Instytut Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Humanistycznych), 20 katedr i 44 zakłady dydaktyczno-naukowe, 3 pracownie naukowe oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe.
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni wychowania fizycznego w kraju. W ostatnich latach regularnie znajduje się w czołówce rankingów zwyciężając w kategorii uczelni prowadzących kształcenie na kierunku wychowania fizycznego. Dołączyć do tego należy pierwszą lokatę w rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych oraz najwyższą wśród AWF-ów ocenę mającą wpływ na kategorię naukową Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Daje to obraz czołowej w Polsce uczelni kształcącej w sposób profesjonalny, efektywny i nowoczesny.
AWF W Krakowie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone trybem stacjonarnym.Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Kierunki studiów/ Wydziały/ Zasady rekrutacji/ 2018

Wydział Turystyki i Rekreacji

TURYSTYKA I REKREACJA (S/N)
wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

WYCHOWANIE FIZYCZNE (S/N)
wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie

SPORT
Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu.
Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH (S/N)
wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie, bieg, skok w dal z miejsca, bieg po kopercie

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

FIZJOTERAPIA (S/NW)
Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki

TERAPIA ZAJĘCIOWA (S/N)
Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki

KOSMETOLOGIA (S/N)
Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki