Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
+48 34 378 41 00
www.ujd.edu.pl
kancelaria@ujd.edu.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się blisko 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych, pedagogicznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych oraz sztuki.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środkóweuropejskich,
 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.


Twitter i YouTube uczelni:

TwitterYouTube

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Szczegóły


NASZYM STUDENTOM PROPONUJEMY:

 • atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, w tym języków rzadkich, poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość odbycia stażu i praktyk w renomowanych firmach,
 • udział w programach wymiany międzynarodowej,
 • nowoczesną naukę i wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesne metody kształcenia wzorowane na najlepszych uczelniach europejskich, takie jak tutoring akademicki,
 • formy kształcenia online dzięki metodom e-learningowym,
 • profil kształcenia dostosowany do rynku pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • perspektywę dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.


NOWOCZESNA DYDAKTYKA – E – LERARNING I TUTORING

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie kształci nowocześnie i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Stale unowocześnia ofertę dydaktyczną i tworzy przy współpracy z pracodawcami, nowe kierunki i specjalności. Uniwersytet rozwija kształcenie szczególnie w obszarach nauk technicznych oraz humanistyki, neofilologii i w obszarze sztuki. Na wszystkich kierunkach Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadza nowoczesne techniki transferu wiedzy i umiejętności, rozwija ofertę zajęć prowadzonych metodami kształcenia na odległość (e-learning) oraz przygotowuje dostosowane do oczekiwań studentów plany zajęć. W ofercie przedmiotów do wyboru Uczelnia przedstawia m.in. zajęcia z języków obcych i z zakresu kultury fizycznej. Nowoczesna dydaktyka w Uniwersytecie im. Jana Długosza to także możliwość wyboru systemu tutoringu akademickiego. W ten sposób Uniwersytet wychodzi naprzeciw potrzebom kształcenia zindywidualizowanego, uwzględniającego osobowościowy rozwój studenta.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jedno z kluczowych miejsc w postrzeganiu wyższej uczelni w Polsce zajmuje współpraca międzynarodowa. W podstawowej formie obejmuje wymianę kadry naukowo – dydaktycznej i studentów. W głównej mierze projekty opierają się na programach Unii Europejskiej. Innym ich źródłem są porozumienia między rządem polskim, a przedstawicielami państwa z całego nieomal świata. Ważnym elementem są umowy bilateralne zawierane między Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, a ośrodkami akademickimi i placówkami naukowo-badawczymi. Lista partnerów ustawicznie się powiększa. Obecnie w gronie tym znajdują się m.in. uczelnie z Czech, Ukrainy, Francji, Litwy, Słowacji, Białorusi, Niemiec, Rosji, a nawet dalekich Chin, Indii, Peru czy Meksyku.

Realizując współpracę międzynarodową, akademicy mogą się pochwalić konkretnymi sukcesami. Są nimi konferencje naukowe, wystawy, koncerty, publikacje badań i wdrażane wynalazki. Do osiągnięć należy zaliczyć także stale powiększającą się listę naukowców – cudzoziemców wykładających w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Systematycznie rośnie grono pracowników Uczelni dzielących się swoimi badaniami z kadrą i studentami w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki współpracy międzynarodowej studenci mają możliwość uzyskania podwójnych dyplomów ukończenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz jednej z Uczelni partnerskich – w Niemczech lub we Francji. Ożywiona współpraca międzynarodowa przynosi efekty również w postaci budowy prestiżu Uczelni. Przekłada się to na decyzje kandydatów – coraz większe zainteresowanie cudzoziemców studiami na Uniwersytecie im. Jana Długosza jest faktem znajdującym swoje przełożenie w konkretnych liczbach.


WIELOKIERUNKOWE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE DLA CHĘTNYCH

Studenci i doktoranci każdego z prowadzonych w Uniwersytecie kierunków mogą wybrać bezpłatne kursy rzadziej używanych w Polsce języków obcych, takich jak: hiszpański, portugalski, włoski, czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński (od poziomu podstawowego). Mogą także kształcić się w zakresie rozszerzonym ba zaawansowanych kursach języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Ponadto oferujemy dla chętnych kursy języka migowego. Kompetencje językowe w zakresie rzadziej stosowanych języków obcych są bardzo poszukiwane na rynku pracy.


Kierunki Studiów - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


STUDIA DUALNE: JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM:


plakat_studia_UJD

Rekrutacja na studia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/pomoc.php?op=inc&file=kontakt


DZIEŃ OTWARTY UJD:
Studia podyplomowe


1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
2. Administracja publiczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ
5. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
6. Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
7. Doradztwo zawodowe
8. Edukacja filozoficzno-etyczna
9. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
10. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
11. Edukacja w sztukach plastycznych
12. Fotografia
13. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
14. Logopedia
15. Matematyka
16. Multimedia
17. Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
18. Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej NOWOŚĆ
19. Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
20. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
21. Neurologopedia
22. Ochrona danych osobowych
23. Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*
24. Pedagogika tańca NOWOŚĆ
25. Podatki i doradztwo podatkowe
26. Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
27. Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
28. Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym NOWOŚĆ
29. Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
30. Technika w nauczaniu
31. Terapia pedagogiczna z arteterapią
32. Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
33. Tradycje kulturowe regionu
34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
35. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
36. Wiedza o społeczeństwie
37. Wychowanie fizyczne
38. Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
39. Zarządzanie placówką oświatową
40. Zarządzanie podmiotami leczniczymi

*- uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD


11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem