Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
81 749 17 77
81 749 32 12
www.wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Galeria

O uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to lubelska Uczelnia Wyższa o bardzo mocnej pozycji na rynku edukacyjnym w Polsce. Sposób funkcjonowania Uczelni bazuje na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które są uwzględniane w programach kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców. Ma to związek z rozwojem nowoczesnych technologii i zmianami w biznesie. Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności: Zarządzanie II stopnia, studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych”, 5-letnie studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” czy też otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek. To tylko część wprowadzanych zmian, które zostają wdrożone przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie tylko w 2019 roku.

„Twoja wiedza i umiejętności są dla nas najważniejsze”– tak brzmi hasło przewodnie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, które już od początku istnienia przyświeca decyzjom Władz i ma ogromny wpływ na kierunek rozwoju Uczelni. Przygotowywana we współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowym oferta dydaktyczna i praktyczna orientacja na studenta sprawia, że absolwenci WSEI są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy i bardzo szybko znajdują zatrudnienie, stając się dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

76% kandydatów wybrało WSEI ze względu na atrakcyjną formę kształcenia, a 96 % wróciło do WSEI aby kontynuować dalsze kształcenie.

Studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie różnią się od proponowanych form kształcenia w innych uczelniach. Tym, co odróżnia studia w WSEI to przede wszystkim proces opracowywania kierunków i specjalności. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym i z największymi firmami w Polsce np. z branży informatycznej Asseco Data Systems, z branży energetycznej PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę przy m.in. organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo- rozwojowych.

WSEI podpisała prawie 400 umów o współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami.

W tym procesie Uczelnia nie zapomina o najważniejszym- dobru studentów, którzy potrzebują wsparcia przy połączeniu nauki z uczeniem się konkretnego zawodu. WSEI w roku 2019 wprowadza nową formę praktycznego kształcenia - studia dualne, które w 100% będą finansowane ze środków europejskich. Jest to nowa forma studiowania, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając pozytywnie na szybszą adaptację studenta w firmie, a co za tym idzie przyniesie korzyść pracodawcy, który proces wdrażania nowego pracownika do konkretnego stanowiska pracy skróci do minimum albo nawet całkowicie wyeliminuje. Stanie się tak, dlatego, że osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6- 9 miesięcy. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie, z którym student i Uczelnia podpisze umowę o kształcenie praktyczne. Ta nowa forma studiowania wdrażana jest już od roku akademickiego 2019/2020.

Studia dualne będą prowadzone na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie.

Uczelnia stale rozbudowuje laboratoria. Oprócz Centrum Edukacji Technicznej Haas ważną rolę w realizacji projektów badawczych z obszaru pedagogiki i psychologii pełni Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Warto podkreślić, że, mimo iż z nazwy Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kojarzy się ze ścisłymi kierunkami studiów, Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie humanistów i osób pasjonujących się administracją, psychologią czy pedagogiką. Przykładem w ofercie edukacyjnej WSEI są pięcioletnie studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, które będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w ustawie o szkolnictwie wyższym. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i humanistycznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku Pielęgniarstwo. W styczniu 2019 roku zostało oficjalnie otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dedykowane dla kierunku Pielęgniarstwo kosztowało ponad 3 miliony złotych.

Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018 - Prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy. Warto wspomnieć o międzynarodowym gronie studentów, rozbudowanym systemie stypendialnym, braku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, działających kołach naukowych, studiach podyplomowych i komforcie studiowania w nowoczesnej bazie dydaktycznej. Jeden tekst nie streści wszystkich możliwości, jakie daje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę https://www.wsei.lublin.pl/.

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia

uzupełniające magisterskie

Studia jednolite
magisterskie

licencjackie

inżynierskie

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

Psychologia

+

+

Psychologia

+

+

+ +

Pedagogika

+

+

+

+

Ekonomia

+

+

+

+

Administracja

+

+

+

+

Zarządzanie

+

+

+ +

Bezpieczeństwo wewnętrzne

+

+

Pielęgniarstwo

+

+

+

+

Transport

+

+

+

+

Informatyka

+

+

+ +

Mechanika i budowa maszyn

+

+

Logistyka

+

+

Finanse i rachunkowość

+

+


W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia otrzymała także dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia w ścisłej współpracy z pracodawcami do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Dofinansowanie obejmuje do 30% wysokości czesnego.

Oznaczenia symboli:

S - stacjonarne
NZ - niestacjonarne zaoczne
NW - niestacjonarne wieczorowe
X - poziom studiów dostępny na danym kierunku

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Studia anglojęzyczne komercyjne
(study in english)


Zarządzanie – I stopnia

Logistyka– I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia


Uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, Informatyka I stopnia, Zarządzanie I stopnia oraz Ekonomia II stopnia. Dla obcokrajowców przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania.

Studia anglojęzyczne
bezpłatne
(study in english)


Zarządzanie – I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia


Rekrutacja na studia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Kontakt:
Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77,W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem