Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
81 45 29 410, fax: 81 45 29 413
www.wspa.pl
rektorat@wspa.pl

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.


Kierunki studiów:

Administracja, architektura, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, informatyka, lingwistyka stosowana, praca socjalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, socjologia II stopnia


Kierunki studiów podyplomowych:

Handel zagraniczny, informatyka śledcza, kadry i płace w prawie i praktyce, logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, profesjonalny coaching, przygotowanie pedagogiczne, rachunkowość i finanse, rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie i marketing, zarządzanie ochroną zdrowia, zarządzanie oświatą, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie sieciami komputerowymi, bezpieczeństwo wewnętrzne, dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą, handel zagraniczny, inżynieria ruchu drogowego, IT w biznesie, menadżer administracji publicznej, menadżer multi level marketing, nowoczesne techniki zarządzania produkcją, podatki, prawo medyczne, public relations, rachunkowość budżetowa, systemy baz danych, transport – spedycja – logistyka, trener biznesu, wycena nieruchomości, zamówienia publiczne, zarządzanie jakością w instytucjach publicznych, zarządzanie sprzedażą.


Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


Administracja
Architektura
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Finanse i rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka
Praca socjalna
Socjologia
Socjologia - magisterskie
Stosunki międzynarodowe
Lingwistyka stosowana
Transport
Zarządzanie


Studia: stacjonarne, niestacjonarne, on-line (e-learning)

Studia licencjackie

Administracja

 • Administracja publiczna
 • Administracja biznesu zagranicznego
 • e-biznes i administracja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Public Relations i marketing medialny
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej

Finanse i rachunkowość

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Analiza rynku fiskalnego

Socjologia

 • Kryminologia
 • Psychosocjologia biznesu
 • Marketing w handlu i usługach
 • Kreowanie wizerunku osób i organizacji

Praca socjalna

 • System wsparcia dla osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Asystent rodziny
 • Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

Stosunki międzynarodowe

 • Unia Europejska w działaniu
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna

Lingwistyka stosowana

 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego

Zarządzanie

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Socjologia studia II stopnia

 • Marketing w biznesie
 • Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menadżerski
 • Informatyczna Analiza Danych Badawczych
 • Projektowanie i trendy


Studia inżynierskie:

Architektura

Informatyka

 • Sieci komputerowe
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Technologia internetowe i Internet Rzeczy
 • Bazy danych i eksploatacja danych

Gospodarka przestrzenna

 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwo
 • Rewitalizacja

Transport

 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego
 • Transport spedycja logistyka
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Eksploatacja dronów
 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego


Rekrutacja na studia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


Rekrutacja kandydatów na studia składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA

 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne(format 35 mm x 45 mm),
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) -zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • Dla kandydatów na kierunek Architektura -teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

   Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

   • rysunek z natury
   • rysunek z wyobraźni
   • kompozycja z prostych brył geometrycznych

Rekrutacja na kierunek Architektura
do 22 września 2017 r. – składanie dokumentów
23 września 2017 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy
25 września 2017 r. – rozpoczęcie rozmów kwalifikacyjnych
28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

3. Dokonanie opłaty wpisowej.

 • Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).

4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Studia podyplomowe


Kierunki studiów podyplomowych:

 • handel zagraniczny
 • informatyka śledcza
 • kadry i płace w prawie i praktyce
 • logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • profesjonalny coaching
 • przygotowanie pedagogiczne
 • rachunkowość i finanse
 • rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie i marketing
 • zarządzanie ochroną zdrowia
 • zarządzanie oświatą
 • zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • administrowanie sieciami komputerowymi
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą
 • handel zagraniczny
 • inżynieria ruchu drogowego
 • IT w biznesie
 • menadżer administracji publicznej
 • menadżer multi level marketing
 • nowoczesne techniki zarządzania produkcją
 • podatki
 • prawo medyczne
 • public relations
 • rachunkowość budżetowa
 • systemy baz danych
 • transport – spedycja – logistyka
 • trener biznesu
 • wycena nieruchomości
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie jakością w instytucjach publicznych
 • zarządzanie sprzedażą