Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny

ul. Wojska Polskiego 28 pok. 213
60-637 Poznań
tel. 61 846 67 40

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Galeria

O uczelni


Wydział Ekonomiczno-Społeczny jest jednostką prowadzącą unikatowe badania i kierunki studiów, posiadające walory niszowości i elitarności kształcenia. Wydział kształci na trzech kierunkach studiów: EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz POLITYKA SPOŁECZNA, na których studiuje około 1500 studentów. Wydział prowadzi również studia podyplomowe, nadaje także stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Dla studentów Wydziału przygotowana jest szeroka oferta praktyk, warsztatów i wyjazdów studyjnych oraz szkoleń. Absolwenci Wydziału są poszukiwani i doceniani na rynku pracy.
Zobacz także:

Dziekanat Wydziału
Władze Wydziału
Kierunki Studiów
Działalność naukowo-badawcza
Działalność wydawnicza
Ważne daty
Nasz profil na Facebooku

Oferta edukacyjna - studia I stopnia (licencjackie)
Oferta edukacyjna - studia II stopnia (magisterskie)


http://www.up.poznan.pl/wes/

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Collegium Maximum
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
pok.213
dziekwes@up.poznan.pl

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

Szczegóły

W ramach programu rozwoju kompetencji studentów Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w Projekcie „Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” (współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Priorytecie IV Szkolnictwo wyższe i nauka związanym ze wzmocnieniem potencjału dydaktycznego uczelni pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 25 studentów I i II stopnia na kierunku Ekonomia oraz 5 studentów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Dla studentów Wydziału zostały zorganizowane spotkania - w których brali aktywny udział - m.in. z:

- przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI KE),

- przedstawicielami Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE

- Posłami do Parlamentu Europejskiego:

- Prof. Jerzym BUZKIEM - Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego minionej kadencji, byłym premierem rządu RP, Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii PE,

- dr Czesławem SIEKIERSKIM - Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) PE,

- Andrzejem GRZYBEM - członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE,

- dr Krystyną ŁYBACKĄ - członkiem Komisji Kultury i Edukacji PE,

- Dyrekcją Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Ponadto studenci uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz specjalnie przygotowanych wykładach na temat możliwości podjęcia staży i zatrudnienia

(po Ekonomii oraz Finansach i Rachunkowości realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym)
w instytucjach UE: Parlamencie Europejskim (w Strasburgu i Brukseli), Komisji Europejskiej, Przedstawicielstwie RP przy UE, gabinetach Posłów do Parlamentu Europejskiego i Komisarzy Komisji Europejskiej.

galeria:

www.facebook.com/pages/Wydzia%C5%82-Ekonomiczno-Spo%C5%82eczny-WES-Uniwersytet-Przyrodniczy-w-Poznaniu/116693028407592

Kierunki Studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Kierunki

EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
POLITYKA SPOŁECZNA

Studenci podejmujący studia na kierunku ekonomia zdobywają wykształcenie w zakresie ekonomii, polityki gospodarczej i społecznej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki rolnej UE, itp. Absolwenci przygotowani są m. in. do pracy w:
- jednostkach administracji państwowej, lokalnej i centralnej,
- instytucjach samorządowych,
- bankach, biurach rachunkowych, agencjach płatniczych (Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
- przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym przemysłu rolno-spożywczego),
- przedsiębiorstwach rolnych,
- handlu hurtowym i detalicznym – krajowym i zagranicznym,
- giełdach towarowych i papierów wartościowych,
- własnej działalności gospodarczej i inne.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Studenci podejmujący studia na kierunku finanse i rachunkowość zdobywają wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych. Absolwenci przygotowani są m. in. do pracy w:
- biurach rachunkowych i firmach konsultingowych,
- przedsiębiorstwach (działy: finansowe, księgowe, analityczne),
- jednostkach administracji państwowej (lokalnej i centralnej),
- bankach i innych instytucjach finansowych,
- własnej działalności gospodarczej i inne.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Studenci podejmujący naukę na kierunku polityka społeczna zdobywają szeroką wiedzę o przyczynach i przejawach zjawisk i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwenci są przygotowani m. in. do pracy w:
- instytucjach samorządowych różnych szczebli organizujących i prowadzących pomoc społeczną,
- urzędach pracy,
- stowarzyszeniach społecznych,
- centrach i ośrodkach pomocy społecznej (wojewódzkich, miejskich i gminnych) i innych.

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Po ukończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich.Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

kierunek

EKONOMIA

specjalności

  • ekonomika gospodarki żywnościowej,
  • ekonomia regionalna i integracja europejska,
  • ekonomika turystyki przyrodniczej,
  • finanse w gospodarce żywnościowej.


W ramach kierunku: ekonomia studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech ciekawych i niszowych specjalności. Studenci podejmujący studia w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki ekonomiczno-społecznej, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru, znalazły się przedmioty realizowane w językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim). Absolwenci znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, instytucjach samorządowych, bankach, biurach rachunkowych, agencjach płatniczych, przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym przemysłu rolno-spożywczego), w handlu, usługach, doradztwie, itp. Są również w pełni przygotowani do prowadzenia własnego biznesu. Po ukończeniu dwuletnich studiów drugiego stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub doktoranckich. Absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii.

Ponadto dla studentów obcokrajowców Wydział przygotował ofertę studiów II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnością agrobiznes w języku angielskim (MSc in Agribusiness). Studia trwają 4 semestry.

Więcej informacji na www.up.poznan.pl/wes oraz www.rekrutacja.puls.edu.pl

http://rekrutacja.puls.edu.pl/?q=content/studia-i-stopnia

http://rekrutacja.puls.edu.pl/?q=content/studia-ii-stopnia

Opłata za studia niestacjonarne:

I stopnia 1500zł/semestr

II stopnia 1600 zł/semestr

Galeria