Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)
54-239 Wrocław
71 799-19-37 wew. 22, fax. 71 799-19-37 wew. 23
horyzont.eu
dziekanat@horyzont.eu

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni


Studia WWSIS „Horyzont” w pigułce

 • Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku oferującą studia na kierunkach: Bioinformatyka I stopnia, Informatyka I i II stopnia (magisterskie), Automatyka i robotyka I stopnia - według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.
 • Studia I stopnia na kierunku Informatyka prowadzone są także w języku angielskim.
 • Kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach.
 • Nauka języków na naszej uczelni jest na najwyższym poziomie.
 • Studenci naszej uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 • Dla studentów informatyki, którzy mają problemy z matematyki, organizowane są zajęcia wyrównawcze - każdego potrafimy nauczyć matematyki.
 • Oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów.
 • Uruchomiliśmy "Wirtualny Dziekanat".
 • Uruchomiliśmy uczelnianą platformę e-learningową.
 • Na terenie Uczelni istnieje bezprzewodowy dostęp do internetu.
 • Jesteśmy organizatorem prestiżowych kursów w ramach Akademii Cisco. Dla studentów naszej uczelni Cisco jest w programie studiów bez dodatkowych opłat.
 • Jesteśmy jedyną w Europie Uczelnią, która organizuje kursy Fluke Networks.
 • Organizujemy studia podyplomowe.
 • Uczelnia jest przyjazna studentom.
 • Misją naszej Uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.


Współpraca z przedsiębiorstwami

Uczelnia współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami w zakresie praktyk studenckich, staży, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów, prowadzenia przedmiotów przez specjalistów z firm, opracowania programów studiów, wsparcia tworzenia prac dyplomowych, realizacji projektów unijnych, prac badawczo – rozwojowych. Do tych podmiotów należą, m.in.: IBM, VOLVO, Capgemini, HP, Dolby Laboratories, Techland, Hicron.


Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

We Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej, od początku jej działalności, podejmowane są działania mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Posiadane przez Uczelnię urządzenia techniczne oraz istniejące formy wsparcia, oferowane przez kadrę naukową osobom z niepełnosprawnością dotyczą:

 • wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnością
 • podnoszenia jakości kształcenia
 • korzystania ze współczesnych urządzeń technicznych
 • indywidualnego podejścia do osób niepełnosprawnych

Obecnie nieodpłatnie uczelnia zapewnia:

 • Specjalistyczny sprzęt: lupy, alternatywne klawiatury, laptopy
 • Specjalistyczne oprogramowanie do nawet sześćdziesięciokrotnego powiększania tekstu z opcją jego czytania i syntezowania mowy
 • Bibliotekę cyfrową: e-booki, materiały dydaktyczne w PDF
 • Rozwój kariery - szkolenia i doradztwo zawodowe
 • Stypendia

Kierunki Studiów - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"


Kierunek Bioinformatyka – studia I stopnia (inżynierskie)

W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

W ramach kierunku Bioinformatyka można studiować na jednej z dwóch specjalności:

Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Kierunek Informatyka – studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Obecnie studia I stopnia na kierunku Informatyka prowadzone są także w języku angielskim!!!

Obecnie studenci WWSIS mogą wybrać na studiach I stopnia jedną z poniższych specjalności:


INFORMATICS - STUDIES IN ENGLISH

WWSIS „Horyzont" offers cutting-edge undergraduate studies (B.Sc./B.Eng.) in English. Currently, you can study Informatics with English as the language of instruction. All the lectures, classes and workshops are taught in English by renowned Polish and international experts in the field. Studies in the English language open many windows, providing you with countless professional opportunities. English is a lingua franca for IT experts and computer scientists all over the world. A graduate of such studies is considered a welcome asset by international companies in Poland and abroad. Studying in English also gives you an excellent opportunity to make international contacts and to get to know people from different cultural backgrounds (e.g. from India, China, Canada, or Eastern Europe). So, if you want to study in a truly international environment, go for Informatics in English!

You may also want to take into account the fact that our programs are really price-competitive in comparison with similar offers in Western Europe or the USA.

The tuition fee is only 675 Zloty per month. In other words, you can really get your money′s worth studying Informatics in English at WWSIS "Horyzont".

In addition, you can also benefit from our special offer – studying a second major for only 50% of the tuition fee! Every new student enrolling in a program, or already enrolled in the programs of Informatics, Automation and Robotics, or Bioinformatics, who decides to study a second major will pay only 50% of the standard fee.

For further details please go to: http://www.horyzont.eu/en/school/studies-in-english

Czas trwania studiów

Studia licencjackie na kierunku Informatyka trwają:

 • 6 semestrów na studiach stacjonarnych,
 • 7 semestrów na studiach niestacjonarnych.

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają:

 • 7 semestrów na studiach stacjonarnych,
 • 8 semestrów na studiach niestacjonarnych.


Kierunek Informatyka – studia II stopnia (magisterskie)

Na studiach magisterskich z Informatyki studenci WWSIS mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:

W ramach tych specjalności organizowane są liczne dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności naszych absolwentów np. CISCO. Należy podkreślić, że zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych, specjalistycznych laboratoriach z najnowszym oprogramowaniem (Oracle, MS SQL Server, MySQL, MS Visual Studio, Eclipse, Git, MS Visio, MS Project, Adobe Creative Suite, 3ds Max, CAD, Maple czy Matlab). Oferta naszych studiów przewiduje dużą liczbę godzin z wybranego języka obcego, dostosowanego do potrzeb wybranej specjalności. Ponadto nasi studenci mają możliwość wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych, takich jak przedsiębiorczość akademicka, czy aspekty prawne informatyki. Dodatkowo stwarzamy możliwość odbycia praktyk zawodowych w renomowanych przedsiębiorstwach w sektorze informatycznym.

W związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy Uczelnia będzie uruchamiała nowe specjalności – zgodnie z zainteresowaniem kandydatów na studia.

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają:

 • 4 semestry na studiach stacjonarnych,
 • 4 semestry na studiach niestacjonarnych.


Kierunek Automatyka i Robotyka – studia I stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka będą trwać łącznie: 7 semestrów studia stacjonarne i 8 semestrów studia niestacjonarne. Kończyć się będą złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej umożliwi studentom kształcenie na pierwszym stopniu studiów Automatyki i robotyki w zakresie specjalności, tj.:

Czas trwania studiów

Studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka trwają:

 • 7 semestrów na studiach stacjonarnych,
 • 8 semestrów na studiach niestacjonarnych.


Rekrutacja na studia - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"


Krok 1: Wypełnij:

Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz

Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni

 • Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).
 • Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392
 • Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy wraz z załącznikiem
 • wypełniony kwestionariusz kandydata na studia - pobierz formularz (studia pierwszego stopnia)
 • wypełniony kwestionariusz kandydata na studia - pobierz formularz (studia drugiego stopnia)
 • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • świadectwo ukończenia szkoły: kopia
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu(dotyczy wyłącznie kandydatów na studia drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie)
 • kserokopia dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu (dwie strony)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • ankietę dotycząca źródła informacji o uczelni - pobierz formularz

Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28), 54-239 Wrocław
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka"

Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.


Dziekanat

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28)
54-239 Wrocław

Godziny przyjęć:

wtorek – sobota: 9.00 – 17.00
niedziela: 10.00 – 14.00

tel. (71) 799-19-37 wew. 22, fax. (71) 799-19-37 wew. 23

tel. (71)788-94-25 wew. 22, fax. (71)788-94-25 wew. 23

e-mail: dziekanat@horyzont.euStudia podyplomowe


WWSIS "Horyzont" we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe z zakresu informatyki:


W XXI wieku wykształcenie ludzi liczy się coraz bardziej, rynek pracy we Wrocławiu zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany na rynku pracy w Polsce dotyczą wszystkich absolwentów uczelni wyższych. Studia podyplomowe we Wrocławiu na WWSIS stanowią uzupełnienie wiedzy nabytej podczas studiów licencjackich i magisterskich. Wyższe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym wpływają korzystnie na wysokość zarobków absolwentów.

Studia podyplomowe można traktować jako kolejny szczebel w drabinie kształcenia. Sukces w życiu wymaga pokonania wielu szczebli, jednak daje satysfakcję z życia. Zapis na studia podyplomowe we Wrocławiu to decyzja która może zmienić Twój los na lepsze, zapraszamy.


Zasady rekrutacji - Studia Podyplomowe: Informatyka

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń lub postępowania kwalifikacyjnego, prowadzona jest wyłącznie na semestr zimowy (rekrutacja trwa od 1 czerwca do 15 września).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Dziekanacie Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej przy ul. Wejherowskiej 28, 54-239 Wrocław tel./fax (0-71) 799-19-37, e-mail: rekrutacja.podyplomowe@horyzont.eu

Dokumenty można składać w Dziekanacie:
wtorek - sobota: 09.00 – 17.00


11