Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
61 670 33 11

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Psychologia i Zarządzanie. W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy. Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Od roku 2014 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podbiła również woj. warmińsko - mazurskie i uruchomiła swoje nowe wydziały w Bartoszycach i Giżycku.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno – wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

Szczegółowe informacje: http://www.wsb.net.pl/uczinfo/uczelnia/rodowod-i-tozsamosc


KIERUNKI i Specjalności:


Wydział Nauk Społecznych
w Bartoszycach

Bezpieczeństwo narodowe*

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo graniczne

Bezpieczeństwo publiczne

Detektywistyka i wywiad*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja europejska

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Edukacja kulturowa i współpraca transgeniczna

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka i prewencja społeczna– specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Turystyka i wypoczynek
Wydział Nauk Społecznych
w Giżycku

Bezpieczeństwo publiczne *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Bezpieczeństwo zdrowotne

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Psychoprofilaktyka w wojsku

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Zarządzanie prozdrowotne i leadership – specjalizacja wojskowa

Psychologia
*

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Obrona cywilna

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Służby Graniczne

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Kryminalistyka z detektywistyką

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna– specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowaPsychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia
Bezpieczeństwo zdrowotne


Wydział Studiów Społecznych
w Gliwicach

Bezpieczeństwo narodowe

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo granicznePedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Terapia zajęciowa


Psychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Bezpieczeństwo publiczne *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Wydział Studiów Społecznych
w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

Kultura bezpieczeństwa

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Obrona cywilna

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


Bezpieczeństwo zdrowotne

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Terapia zajęciowa

Psychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia
Zarządzanie

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i kontrola jakości zarządzania

Coaching i przywództwo w biznesie

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP

Zarzadzanie i dowodzenie w organizacji publicznej

Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce i transporcie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Wydział Studiów Społecznych w Skoczowie

Bezpieczeństwo zdrowotne


STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi nabór na studia podyplomowe.
Oferujemy do wyboru kierunki z zakresu bezpieczeństwa, pedagogiki, psychologii i zarządzania.
Nabór na studia podyplomowe prowadzimy w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.

*Przykładowe kierunki:*

TERAPIA ZAJĘCIOWA
PEDAGOGICZNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z METODYKĄ

*Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej: www.wsb.net.pl


AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH „FUTURE”


Przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa istnieje Akademia Języków Obcych FUTURE. W ofercie edukacyjnej Akademii Języków Obcych FUTURE znajdują się:

* kusy dla dzieci i młodzieży
* kursy dla osób dojrzałych
* kursy przygotowujące do egzaminów
* kursy dla firm
* kursy dla służb mundurowych
* kursy specjalistyczne
* kursy języka akademickiego
* kursy indywidualne

A także tłumaczenia pisemne:

* CV i listów motywacyjnych
* ankiet, formularzy, artykułów prasowych
* bieżącej korespondencji firmowej i prywatnej (mailingu, faksów, ofert współpracy, zapytań ofertowych, listów tradycyjnych, artykułów z gazet)


Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym.

Uczymy w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach.


Z nami poznasz ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI i wiele innych języków, które dziś są dla Ciebie obce!


Zapisy i informacje:
POZNAŃ: 61/851 05 18 wew. 21
GDAŃSK: 58/341 98 51 wew. 13
GLIWICE: 32/335 40 19 wew. 15Aktualności

Uwaga! Rekrutacja!

Chcesz studiować u nas? Złóż dokumenty, zarezerwuj miejsce i rozpocznij z nami swoją akademicką przygodę na studiach!


PROMOCJE dla kandydatów, studentów, absolwentów i partnerów:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu mieści się przy ul. Orzeszkowej 1. Tam też zlokalizowane jest Biuro Rekrutacji. Poza tym funkcjonują wydziały zamiejscowe – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 15 oraz Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, przy ul. Piłsudskiego 9.

UWAGA! Nowe WYDZIAŁY!

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie*
ul. Inwalidów Wojennych 2
43-603 Jaworzno

Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. 1 Maja 4/19
11-500 Giżycko

Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2B
11-200 Bartoszyce

* Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW.

Szczegóły

W Uczelni studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a także mogą złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. Szczegółowe informacje dostępne są na www.wsb.net.pl lub w poszczególnych Dziekanatach.

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odbywają obowiązkowe praktyki studenckie na kierunkach Zarządzanie, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Psychologia i Pedagogika.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oferuje studentom wyjazdy stypendialne w ramach programu LLP Erasmus.


biblioteka tak
sala komputerowa tak
stołówka nie
akademik nie
laboratoria nie
basen nie
biuro karier tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych tak

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Uwaga! Rekrutacja!

Chcesz studiować u nas? Złóż dokumenty, zarezerwuj miejsce i rozpocznij z nami swoją akademicką przygodę na studiach!


KIERUNKI i Specjalności


Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Bezpieczeństwo narodowe*

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo graniczne

Bezpieczeństwo publiczne

Detektywistyka i wywiad*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja europejska

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Edukacja kulturowa i współpraca transgeniczna

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Pedagogika wojskowa

Profilaktyka i prewencja społeczna– specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowa

Turystyka i wypoczynek
Wydział Nauk Społecznych
w Giżycku

Bezpieczeństwo publiczne *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Bezpieczeństwo zdrowotne

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Psychoprofilaktyka w wojsku

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Zarządzanie prozdrowotne i leadership – specjalizacja wojskowa

Psychologia
*

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Obrona cywilna

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Służby Graniczne

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Kryminalistyka z detektywistyką

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna– specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Terapia zajęciowaPsychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Bezpieczeństwo zdrowotne


Wydział Studiów Społecznych
w Gliwicach

Bezpieczeństwo narodowe

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo granicznePedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Terapia zajęciowa


Psychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Bezpieczeństwo publiczne *

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych*Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW


Wydział Studiów Społecznych
w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo portów lotniczych

Bezpieczeństwo w turystyce i transporcie

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

Kultura bezpieczeństwa

Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Obrona cywilna

Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia

Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych


Bezpieczeństwo zdrowotne

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Agrobiznes w turystyce i wypoczynku

Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka

Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu

BHP i ochrona p.poż. w zakładzie pracy

Kosmetologia i doradztwo osobiste

Odnowa biologiczna

Ratownictwo medyczne

Terapia zajęciowa

Trening personalny z psychodietetyką

Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach

Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Edukacja zdrowotna i gerontologia

Pedagogika

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką

Edukacja dorosłych i gerontologia

Metodyka dochodzeniowo-śledcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią

Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

Pedagogika wczesnoszkolna z gimnastyką korekcyjną

Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna

Resocjalizacja

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Terapia zajęciowa

Psychologia

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Psychologia dialogu międzykulturowego

Psychologia dowodzenia i pola walki

Psychologia i nowe technologie

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia marketingu politycznego

Psychologia mediacji i negocjacji

Psychologia sieci i e-commerce

Psychologia sytuacji kryzysowych

Psychologia służb mundurowych

Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Zoopsychologia
Zarządzanie

Studia licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Audyt i kontrola jakości zarządzania

Coaching i przywództwo w biznesie

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP

Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej

Zarządzanie bezpieczeństwem w logistyce i transporcie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Wydział Studiów Społecznych w Skoczowie

Bezpieczeństwo zdrowotneSTUDIA I STOPNIA

Warunki przyjęcia:

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

 • podanie (do pobrania z www.wsb.net.pl)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
 • 4 zdjęcia o wymiarze 35x45 mm
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

STUDIA II STOPNIA

Warunki przyjęcia:

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa zapoznawcza
 • opłata administracyjna

Wymagane dokumenty:

 • podanie (do pobrania z www.wsb.net.pl)
 • życiorys (do pobrania z www.wsb.net.pl)
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania z www.wsb.net.pl)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez pracownika uczelni*
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych poświadczona przez pracownika uczelni*
 • 4 zdjęcia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwie koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie
 • suplement dyplomu (oryginał lub odpis poświadczony przez notariusza)

*prosimy o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu celem potwierdzenia zgodności.

STUDIA PODYPLOMOWE
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania z www.wsb.net.pl),
 • podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania z www.wsb.net.pl),
 • 2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • 2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie.


BIURA REKRUTACJI WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
- Poznań, ul. Orzeszkowej 1, tel. 61/670 33 11, mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
- Gliwice, ul. Piłsudskiego 9, tel. 32/335 40 19, mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
- Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15, tel. 58/341 98 51, mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
- Giżycko, ul. Gimnazjalna 1, tel. 662 22 11 33, mail: rekrutacja@wsb.net.pl
- Bartoszyce, ul. Starzyńskiego 2B, tel. 89 762 07 88, mail: rekrutacja@wsb.net.pl

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi nabór na studia podyplomowe.
Oferujemy do wyboru kierunki z zakresu bezpieczeństwa, pedagogiki, psychologii i zarządzania.
Nabór na studia podyplomowe prowadzimy w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.
*Przykładowe kierunki:*
TERAPIA ZAJĘCIOWA
PEDAGOGICZNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z METODYKĄ
*Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej: www.wsb.net.pl

Galeria