Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
91 48 09 400
rekrutacja.am.szczecin.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Uczelnia z przyszłością
Absolwenci wydziałów: Nawigacyjnego i Mechanicznego mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu pozwala zdobyć kwalifikacje liczące się w międzynarodowym systemie transportowym i pracować w branżach dających szansę na awans i rozwój zawodowy. Absolwent tego wydziału to wykwalifikowany technomenadżer z wiedzą ekonomiczną i tytułem inżyniera – tym samym ma przewagę nad zwykłymi ekonomistami. Zajmuje stanowiska w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, logistycznych, a jego zarobki – dzięki specjalistycznej wiedzy – kształtują się powyżej przeciętnej.

Wysoki poziom kształcenia
W akademii stale dbamy o zachowanie najlepszych standardów nauczania – nasze programy kształcenia spełniają wszelkie wymogi Międzynarodowej Konwencji STCW 78/95 i są dostosowane do współczesnych warunków eksploatacji floty. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity sterownicze, elektroniczne mapy oraz nowoczesne pracownie komputerowe. Dzięki niej nasi absolwenci są profesjonalistami uznanymi w Europie i na całym świecie, bowiem w trakcie nauki zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umiejętności praktyczne, zależnie od kierunku kształcenia.

W 2012 roku Akademia Morska w Szczecinie zajęła drugie miejsce w rankingu uczelni wyższych opublikowanym przez tygodnik "Wprost", a w kategorii "uczelnie techniczne" była najlepsza.

Zaplecze socjalne
Naszym studentom zapewniamy pomoc socjalną i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne, może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe.
W program nauczania wpisane są także płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje sukcesu zawodowego. Nie dotyczy to naszych absolwentów. Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Dlatego studia w Akademii Morskiej w Szczecinie stwarzają szansę na szybki awans zawodowy i wysokie zarobki w młodym wieku.

To łatwiejsze niż myślisz
Nabór na uczelnię odbywa się według prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 400
rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.pl

70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim

Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim. Na znak święta, codziennie o godz. 8:00 na maszt przed uczelnią wciągana była bandera, a poczet wprowadzał do budynku uczelni sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej, którego gościem był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wspólnie z JM Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką uhonorował pracowników i byłych pracowników AM medalami za wieloletnią pracę na rzecz szkolnictwa morskiego oraz szczecińskich szkół morskich.

Punktualnie o 14:00 spod gmachu przy Wałach Chrobrego ruszył przemarsz w asyście Kompanii Honorowej AM oraz orkiestry wojskowej do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie rozpoczęła się gala 70-lecia – punkt kulminacyjny obchodów. To tam JM Rektor, Wojciech Ślączka powitał gości i miał okazję podsumować bogatą historię szczecińskich szkół morskich, których wspólne tradycje stanowią korzenie dzisiejszej Akademii Morskiej i jej codziennej pracy.

Rektor Ślączka poruszył także temat przyszłości uczelni oraz rozwoju jej prac na rzecz szeroko pojętej gospodarki morskiej, przemysłu i otoczenia biznesowego. – Kolejne lata to ogromne wyzwanie dla Akademii Morskiej w Szczecinie: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników badań oraz ich transfer do świata przemysłu i biznesu – zaznaczał. – Dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość – zakończył swoje wystąpienie JM Rektor Wojciech Ślączka.

Po oficjalnej inauguracji minister Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podziękował zgromadzonym za wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Minister porównał historię Akademii i wcześniejszych szkół do pracy na morzu, która była „pełna wzlotów, upadków, prób likwidacji, powoływania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, ale ostatecznie uczelnia poradziła sobie ze wszystkim”.

Podczas gali rektor wraz z ministrem wręczyli także odznaczenia Państwowe pracownikom Akademii – medale za wieloletnią służbę, statuetki za wkład w rozwój Szkolnictwa Morskiego. Podczas gali wręczono także tradycyjne już nagrodę „Wilka Morskiego” oraz wyłoniono najbardziej aktywnego studenta AM. Tegorocznym „Wilkiem Morskim” został absolwent WSM w Szczecinie, prezes Polaris Maritime Services – Michał Czerepaniak.

Najaktywniejszą studentką AM w roku 2016/17 uznana została Izabela Kamińska – członkini Zarządu Samorządu Studentów AM, aktywnie działająca na rzecz studenckiej społeczności.

Galę uświetnił koncertem Chór Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Grupa MoCarta – to już kolejne spotkanie tych dwóch zespołów na jednej scenie. Koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności – gościom, władzom oraz pracownikom i studentom Akademii Morskiej. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz firm związanych z branżą morską, w uroczystościach uczestniczyli także rektorzy, którzy przyjechali do Szczecina na obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – KRPUT – które rozpoczęły się w Akademii Morskiej w czwartek 1 czerwca.

Obchodom jubileuszu towarzyszył szereg wydarzeń, mających na celu przybliżenie tradycji szkolnictwa morskiego. O 17:00 w holu głównym Akademii odsłonięta została tablica upamiętniająca Szkołę Rybołówstwa Morskiego – powstałą tu w roku 1962, a przekształconą po sześciu latach w Państwową Szkołę Morską.

Uroczystości inaugurujące obchody jubileuszu zwieńczyły Msza Święta koncelebrowana przez Abp. Andrzeja Dzięgę oraz tradycyjny apel pamięci przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym. Kolejne dni obchodów upłynęły pod znakiem spotkań absolwentów, których kilkuset zjawiło się w murach uczelni, by wspólnie wspominać czasy studenckie, wymienić doświadczenia, a także zobaczyć, co się zmieniło. W czwartek, 1 czerwca, absolwenci zwiedzali uczelnię oraz odbyli szereg spotkań na wydziałach, w piątek zaś spotkali się też w Klubach: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Oficerów Mechaników, „Śledziołapów” (tj. absolwentów PSRM). W piątkowy wieczór absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson BLU.


Szczegóły

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 780 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto.

Stypendia socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – 200-300 zł/ mies. Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 780 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 400-1000 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie wynoszą 300-550 zł/ mies. Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych mają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA – średnio 300 EUR/ mies.

Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy, Holandii, Turcji, Finlandii, Bułgarii, Litwy i Belgii.

Zapomogi – do 1200 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

W program nauczania akademii wpisane są płatne praktyki. Najlepsi studenci mogą ubiegać się także o udział w płatnych stażach w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Akademia Morska w Szczecinie uczestniczy także w programie Erasmus, umożliwiającym wymianę studentów z uczelniami partnerskimi w Belgii, Niemczech, Holandii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Turcji, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji i Bułgarii.

Akademicki Związek Sportowy

http://azs.am.szczecin.pl

Życie studenckie to nie tylko nauka ale również zabawa, życie nocne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Studenci cenią sobie miasta, w których rozrywki te dostępne są na wysokim poziomie i w przystępnych cenach.

Jak więc można spędzić wolny czas w Szczecinie? Oto wybrane propozycje:

KULTURA I SZTUKA – Oferta obejmuje m.in.: cztery teatry,muzea, trzy multipleksy oraz kino niezależne. Imprezy plenerowe to przede wszystkim Dni Morza, koncerty organizowane w Teatrze Letnim, juwenalia oraz dni artystów ulicy. Inne imprezy otwarte organizowane są najczęściej na Jasnych Błoniach lub na Wałach Chrobrego, a więc bardzo blisko osiedla akademickiego.

SPORT – Trasy rowerowe, tor kolarski, baseny, w tym basen Akademii oraz budowany basen olimpijski, kluby żeglarskie, cenione na świecie ośrodki sztuk walki (brazylijskie jujitsu, aikido, karate), orliki, nowoczesny tor gokartowy, stok narciarski i lodowisko. Studenci Akademii korzystać mogą z uczelnianej sali gimnastycznej (sekcja siatkówki, karate, piłki nożnej) i siłowni.

ŻYCIE NOCNE – W Szczecinie funkcjonuje kilkadziesiąt pubów i dyskotek. Większość dedykowana jest studentom, których w Szczecinie jest ponad 60 tysięcy. Co pewien czas organizowane są imprezy nocne takie jak np. pokazy sztucznych ogni, koncerty oraz inne imprezy okolicznościowe. Dla kinomanów raz na jakiś czas organizowane są nocne maratony filmowe.

ZIELEŃ – Szczecin nie bez powodu zwany jest „zielonym miastem”. Park Kasprowicza, Różanka i Park Żeromskiego to jedne z najważniejszych zielonych miejsc, w których studenci mogą spędzać wolny czas między zajęciami. W weekend wybrać się można do Puszczy Bukowej, w które znajduje się jezioro Szmaragdowe, Puszczy Wkrzańskiej lub Lasu Arkońskiego.

WODA – Autobusem lub tramwajem dojedziemy nad jezioro Głębokie, gdzie znajduje się park linowy, lub jezioro Dąbie, które połączone jest z zalewem Szczecińskim. Tu znajdują się liczne mariny żeglarskie. Pół godziny drogi od Szczecina znajduje jezioro Miedwie z bogatą infrastrukturą turystyczną. Pociągiem nad morze dojedziemy w dwie godziny – wodolotem w godzinę.

Kierunki Studiów - Akademia Morska w Szczecinie

Czekamy na nawigatorów i mechaników

Jeszcze do 16 grudnia 2016 r. trwają nabory na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym.

To ostatnia w tym roku szansa, by podjąć studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Na kandydatów czekają miejsca na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nawigacja – transport morski. Na Wydziale Mechanicznym czekają miejsca na mechanice i budowie maszyn (ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych) oraz mechatronice (spec. budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych).

Studia niestacjonarne w akademii pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne. Przygotowują do pracy na morzu w charakterze oficerów pokładowych i oficerów mechaników lub do pracy na lądzie, szczególnie w przedsiębiorstwach powiązanych z branżą morską. Są trafnym wyborem dla osób aktywnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją karierę i jednocześnie podnosić specjalistyczne kwalifikacje.

Kształcimy poszukiwanych specjalistów. Wyniki naboru ogłosimy 17 grudnia 2016 r.Wydział Nawigacyjny

 • Kierunek: GEODEZJAI KARTOGRAFIA (Geoinformatyka)
 • Kierunek: INFORMATYKA (Informatyka morska)
 • Kierunek: NAWIGACJA (Transport morski transport morski, Połowy morskie, Inżynieria ruchu morskiego, Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, Ratownictwo, Morskie systemy informatyczne, Eksploatacja jednostek pływających offshore, Transport morski i śródlądowy, Górnictwo morskie, Żeglarstwo morskie NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: TRANSPORT (także studia doktoranckie) Technologie i systemy nawigacyjne, Inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego, Technologie systemów bezzałogowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: GEOINFORMATYKA (studia podyplomowe)
 • Kierunek: PILOTAŻ MORSKI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC (studia podyplomowe)
 • Kierunek: TRANSPORT (studia doktoranckie)
 • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA (studia doktoranckie)

Wydział Mechaniczny

 • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (Eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych NOWOŚĆ!!), Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych)
 • Kierunek: MECHATRONIKA (Elektroautomatyka okrętowa, Mechatronika systemów energetycznych
 • Kierunek: TRANSPORT LNG I EKSPLOATACJA TERMINALI (studia podyplomowe)
 • Kierunek: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (studia doktoranckie)

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Kierunek: LOGISTYKA (Logistyka przedsiębiorstw, Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym, Informatyka w logistyce, Eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: TRANSPORT ( Zarządzanie systemami transportowymi w Europie, Eksploatacja portów i floty morskiej, Żegluga śródlądowa, Logistyka transportu zintegrowanego, Ubezpieczenia transportowe, Ekologistyka, Informatyka w transporcie, Eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!!)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (Zarządzanie jakością produkcji i usług, Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach, Informatyczne systemy zarządzania produkcją, Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi)
 • Kierunek: ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA (studia podyplomowe)

Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie

W pierwszym terminie na studia stacjonarne pierwszego stopnia zanotowaliśmy blisko 1000 zgłoszeń (na 899 miejsc), z czego 765 popartych było złożonymi w naszych dziekanatach dokumentami. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym oraz Logistyka na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

Dzięki decyzji dziekanów wydziałów o rekrutacji uzupełniającej, również maturzyści, którzy szykują się do sierpniowych maturalnych egzaminów poprawkowych, nadal mają szansę skorzystać z naszej oferty i rozpocząć studia jeszcze w tym roku.

Do 16 września przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na:

Wydział Nawigacyjny:
na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:

 • geodezja i kartografia, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,

na studiastacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;
Wydział Mechaniczny

na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie.

Wyniki naboru uzupełniającego ogłosimy 19 września 2016 r.

Przypominamy, że 8 sierpnia rozpoczyna się u nas bezpłatny kurs przygotowujący maturzystów do egzaminu poprawkowego z matematyki.

http://rekrutacja.am.szczecin.pl
Studia podyplomowe

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Geoinformatyka

Studia podyplomowe „Geoinformatyka” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 192 godziny zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

1) formularz zgłoszenia,

2) dwa zdjęcia,

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia,

5) deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Instytut Geoinformatyki

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Żołnierska 46

71-210 Szczecin

e-mail: gis@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.


Pilotaż morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych.

Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin–Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

3) dwa zdjęcia legitymacyjne,

4) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł dla I edycji studiów z dopiskiem: Studia podyplomowe – wpisowe,

5) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00–15.00) lub wysyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

70-500 Szczecin

pok. 130

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaż morski”.


Inspekcje morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.

Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia.

Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.

Informacje o naborze na studia podyplomowe za-mieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów,

3) dyplom potwierdzający morskie doświadczenie zawodowe,

4) dwa zdjęcia legitymacyjne,

5) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto AM w Szczecinie, z dopiskiem: Studia podyplomowe – wpisowe,

6) ewentualnie inne dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze na wybrany kierunek studiów podyplomowych.

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zos-tanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00–15.00) lub wysyłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

70-500 Szczecin

pok. 130

e-mail: dn@am.szczecin.pl

Można również dokonać zapisu drogą elektroniczną, przesyłając formularz zgłoszenia na adres:

dn@am.szczecin.pl (temat: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC, PSC”), a następnie dostarczyć dokumenty w wymaganym terminie.

Ponadto Wydział Nawigacyjny przygotowuje ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

– Górnictwo morskie (eksploracja i eksploatacja zasobów dna morskiego), we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

– Zarządzanie kryzysowe w obszarach nadmorskich,

– Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi oraz portów.WYDZIAŁ MECHANICZNY

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

1) kwestionariusz osobowy,

2) odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

3) pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł dla I edycji studiów,

4) dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 1.12.2015 do 20.02.2016 r.

należy przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG

lub elektronicznie na adres:

studialng@am.szczecin.pl

lub złożyć osobiście:

w dziekanacie Wydziału Mechanicznego

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2,

pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00,

Opłaty za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 2.03.2016 r.

– II rata do 1.10.2016 r.

Opłata wpisowa wynosi 150 zł

Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

PKO SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia podyplomowe „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmują-cych się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 190 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 11.

Absolwenci uzyskują:

– dyplom studiów podyplomowych,

– certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

– podanie na studia,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopia dowodu osobistego,

– odpis dyplomu szkoły wyższej (inżynier, licencjat, magister),

– kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia.

Dokumenty należy składać do 20.10.2015 roku.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut Inżynierii Transportu

pok. 21

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

lub na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut Inżynierii Transportu

Zakład Technologii Transportu

Zintegrowanego i Ochrony Środowiska

pok. 205 A

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

e-mail: zaos@am.szczecin.pl

uczelnie morskie, uczelnie techniczne, studia techniczne, studia morskie


11