Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
91 48 09 400
rekrutacja.am.szczecin.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Uczelnia z przyszłością
Absolwenci wydziałów: Nawigacyjnego i Mechanicznego mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu pozwala zdobyć kwalifikacje liczące się w międzynarodowym systemie transportowym i pracować w branżach dających szansę na awans i rozwój zawodowy. Absolwent tego wydziału to wykwalifikowany technomenadżer z wiedzą ekonomiczną i tytułem inżyniera – tym samym ma przewagę nad zwykłymi ekonomistami. Zajmuje stanowiska w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, logistycznych, a jego zarobki – dzięki specjalistycznej wiedzy – kształtują się powyżej przeciętnej.

Wysoki poziom kształcenia
W akademii stale dbamy o zachowanie najlepszych standardów nauczania – nasze programy kształcenia spełniają wszelkie wymogi Międzynarodowej Konwencji STCW 78/95 i są dostosowane do współczesnych warunków eksploatacji floty. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity sterownicze, elektroniczne mapy oraz nowoczesne pracownie komputerowe. Dzięki niej nasi absolwenci są profesjonalistami uznanymi w Europie i na całym świecie, bowiem w trakcie nauki zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umiejętności praktyczne, zależnie od kierunku kształcenia.

W 2012 roku Akademia Morska w Szczecinie zajęła drugie miejsce w rankingu uczelni wyższych opublikowanym przez tygodnik "Wprost", a w kategorii "uczelnie techniczne" była najlepsza.

Zaplecze socjalne
Naszym studentom zapewniamy pomoc socjalną i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne, może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe.
W program nauczania wpisane są także płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje sukcesu zawodowego. Nie dotyczy to naszych absolwentów. Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Dlatego studia w Akademii Morskiej w Szczecinie stwarzają szansę na szybki awans zawodowy i wysokie zarobki w młodym wieku.

To łatwiejsze niż myślisz
Nabór na uczelnię odbywa się według prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

tel. 91 48 09 400
rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.pl

Dwie dekady Nawigatora XXI

W roku 2018 mija 20 lat odkąd polska bandera po raz pierwszy powiała nad statkiem badawczo-szkolnym Akademii Morskiej w Szczecinie – Nawigatorem XXI.

Okrągły jubileusz świętowaliśmy wraz ze Świętem Szkoły - 23 maja. Tę doniosłą okazję postanowiliśmy uczcić w znakomitym gronie - załóg, przedstawicieli MGMiŻŚ, władz miasta, uczelni, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz firm i instytucji związanych z gospodarką morską. A skoro to urodziny naszego statku - nie mogło zabraknąć szczególnego gościa, jakim była bliźniacza jednostka Nawigatora XXI - do Szczecina na tę okoliczność przypłynął Horyzont II z Akademii Morskiej w Gdyni.

23 maja o godz. 11:40 Nawigator XXI wszedł do portu w asyście holowników i zacumował u stóp Wałów Chrobrego.

Podczas uroczystości na pokładzie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AM w obecności zaproszonych gości, ze specjalnym udziałem wiceminister Anny Moskwy z MGMiŻŚ oraz dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Michała Wójcika. – Z okazji jubileuszu, życzymy, by Akademia rozwijała się co najmniej tak dynamicznie, jak dotychczas, a z naszej strony deklarujemy pełne wsparcie dla jej działań – deklarowała minister Anna Moskwa.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przekazał załodze flagę Szczecina, która po chwili powiała na maszcie nad statkiem. – Statek wpisał się w krajobraz Wałów Chrobrego, jest nie tylko symbolem Akademii Morskiej, ale również miasta – mówił prezydent Piotr Krzystek.

Wręczyliśmy także pamiątkowe medale gościom honorowym oraz - doroczne nagrody Wilka Morskiego przyznawane tradycyjnie osobowości związanej z morzem oraz studentowi Akademii Morskiej w Szczecinie.

Laureatem tegorocznego „Wilka…” został pierwszy kapitan Nawigatora XXI – Jerzy Białek, a także student Nawigacji – Eric Kulbiej.

Po oficjalnej uroczystości, statki obu Akademii Morskich - Horyzont II oraz Nawigator XXI zostały otwarte dla szczecinian i turystów, chcących osobiście postawić stopę na pokładzie statku. Przez pokłady obu jednostek przewinęło się blisko 400 osób!

Nawigator XXI od lat służy celom szkoleniowym, badaniom naukowym, wrósł też w rzeczywistość Szczecina i cumując przy Wałach Chrobrego stał się rozpoznawalnym symbolem miasta, podkreślającym jego portowy charakter.

Statek ten od początku swojego istnienia wypełnia swoje podstawowe zadania, będąc dla wielu młodych ludzi, rozpoczynających swoją przygodę z morzem, pierwszym kontaktem z wymagającym zawodem marynarza. To na pokładzie „Nawigatora XXI” niejednokrotnie zapadają życiowe decyzje, czy kontynuować swoją przyszłość w tym zawodzie. Działalność szkoleniowa na pokładzie m/s Nawigator XXI trwa cały rok. Na statku realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków pływających” Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszoroczniaki „poznają się” z morzem, a studenci z wyższych roczników szlifują swoją wiedzę i umiejętności.

Nawigator XXI w liczbach:

Długość 60,30 m
Szerokość 10,50 m
Zanurzenie konstrukcyjne 3,15 m v 140340 przepłyniętych mil
Około 450 studentów Akademii Morskiej rocznie przebywa na NXXI
Praktyki trwają od dwóch do czterech tygodni


70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim

Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim. Na znak święta, codziennie o godz. 8:00 na maszt przed uczelnią wciągana była bandera, a poczet wprowadzał do budynku uczelni sztandar Akademii Morskiej w Szczecinie.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej, którego gościem był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wspólnie z JM Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie, Wojciechem Ślączką uhonorował pracowników i byłych pracowników AM medalami za wieloletnią pracę na rzecz szkolnictwa morskiego oraz szczecińskich szkół morskich.

Punktualnie o 14:00 spod gmachu przy Wałach Chrobrego ruszył przemarsz w asyście Kompanii Honorowej AM oraz orkiestry wojskowej do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie rozpoczęła się gala 70-lecia – punkt kulminacyjny obchodów. To tam JM Rektor, Wojciech Ślączka powitał gości i miał okazję podsumować bogatą historię szczecińskich szkół morskich, których wspólne tradycje stanowią korzenie dzisiejszej Akademii Morskiej i jej codziennej pracy.

Rektor Ślączka poruszył także temat przyszłości uczelni oraz rozwoju jej prac na rzecz szeroko pojętej gospodarki morskiej, przemysłu i otoczenia biznesowego. – Kolejne lata to ogromne wyzwanie dla Akademii Morskiej w Szczecinie: utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni, wyraźna obecność w europejskiej przestrzeni badawczej, potrzeba zmian w sposobie podejścia do planowania, a zwłaszcza do wykorzystania wyników badań oraz ich transfer do świata przemysłu i biznesu – zaznaczał. – Dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość – zakończył swoje wystąpienie JM Rektor Wojciech Ślączka.

Po oficjalnej inauguracji minister Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podziękował zgromadzonym za wkład pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Minister porównał historię Akademii i wcześniejszych szkół do pracy na morzu, która była „pełna wzlotów, upadków, prób likwidacji, powoływania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, ale ostatecznie uczelnia poradziła sobie ze wszystkim”.

Podczas gali rektor wraz z ministrem wręczyli także odznaczenia Państwowe pracownikom Akademii – medale za wieloletnią służbę, statuetki za wkład w rozwój Szkolnictwa Morskiego. Podczas gali wręczono także tradycyjne już nagrodę „Wilka Morskiego” oraz wyłoniono najbardziej aktywnego studenta AM. Tegorocznym „Wilkiem Morskim” został absolwent WSM w Szczecinie, prezes Polaris Maritime Services – Michał Czerepaniak.

Najaktywniejszą studentką AM w roku 2016/17 uznana została Izabela Kamińska – członkini Zarządu Samorządu Studentów AM, aktywnie działająca na rzecz studenckiej społeczności.

Galę uświetnił koncertem Chór Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Grupa MoCarta – to już kolejne spotkanie tych dwóch zespołów na jednej scenie. Koncert przypadł do gustu zgromadzonej publiczności – gościom, władzom oraz pracownikom i studentom Akademii Morskiej. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz firm związanych z branżą morską, w uroczystościach uczestniczyli także rektorzy, którzy przyjechali do Szczecina na obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych – KRPUT – które rozpoczęły się w Akademii Morskiej w czwartek 1 czerwca.

Obchodom jubileuszu towarzyszył szereg wydarzeń, mających na celu przybliżenie tradycji szkolnictwa morskiego. O 17:00 w holu głównym Akademii odsłonięta została tablica upamiętniająca Szkołę Rybołówstwa Morskiego – powstałą tu w roku 1962, a przekształconą po sześciu latach w Państwową Szkołę Morską.

Uroczystości inaugurujące obchody jubileuszu zwieńczyły Msza Święta koncelebrowana przez Abp. Andrzeja Dzięgę oraz tradycyjny apel pamięci przed pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym. Kolejne dni obchodów upłynęły pod znakiem spotkań absolwentów, których kilkuset zjawiło się w murach uczelni, by wspólnie wspominać czasy studenckie, wymienić doświadczenia, a także zobaczyć, co się zmieniło. W czwartek, 1 czerwca, absolwenci zwiedzali uczelnię oraz odbyli szereg spotkań na wydziałach, w piątek zaś spotkali się też w Klubach: Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Starszych Oficerów Mechaników, „Śledziołapów” (tj. absolwentów PSRM). W piątkowy wieczór absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w szczecińskim hotelu Radisson BLU.
BEZPŁATNY KURS Z MATEMATYKI PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY POPRAWKOWEJ

Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatny kurs z matematyki dla maturzystów, którzy jeszcze w tym roku będą zdawać maturę,
Zaczynamy w sierpniu.
TERMIN: 5–16 sierpnia 2019 r. (od poniedziałku do piątku), godz. 10.00 – 13.00,
sala nr 19 (parter), ul. Wały Chrobrego 1–2 (budynek główny Akademii Morskiej w Szczecinie).

Na zajęcia NIE OBOWIĄZUJĄ zapisy, może przyjść każdy chętny.

Pitagoras 2019

Szczegóły

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz.

Stypendia socjalne – do 780 zł/ mies.

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto.

Stypendia socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – 200-300 zł/ mies. Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 780 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies.

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 400-1000 zł/ mies.

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie wynoszą 300-550 zł/ mies. Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych mają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik.

Stypendia ERASMUSA – średnio 300 EUR/ mies.

Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy, Holandii, Turcji, Finlandii, Bułgarii, Litwy i Belgii.

Zapomogi – do 1200 zł jednorazowo

Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

W program nauczania akademii wpisane są płatne praktyki. Najlepsi studenci mogą ubiegać się także o udział w płatnych stażach w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Akademia Morska w Szczecinie uczestniczy także w programie Erasmus, umożliwiającym wymianę studentów z uczelniami partnerskimi w Belgii, Niemczech, Holandii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Turcji, Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji i Bułgarii.

Akademicki Związek Sportowy

http://azs.am.szczecin.pl

Życie studenckie to nie tylko nauka ale również zabawa, życie nocne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Studenci cenią sobie miasta, w których rozrywki te dostępne są na wysokim poziomie i w przystępnych cenach.

Jak więc można spędzić wolny czas w Szczecinie? Oto wybrane propozycje:

KULTURA I SZTUKA – Oferta obejmuje m.in.: cztery teatry,muzea, trzy multipleksy oraz kino niezależne. Imprezy plenerowe to przede wszystkim Dni Morza, koncerty organizowane w Teatrze Letnim, juwenalia oraz dni artystów ulicy. Inne imprezy otwarte organizowane są najczęściej na Jasnych Błoniach lub na Wałach Chrobrego, a więc bardzo blisko osiedla akademickiego.

SPORT – Trasy rowerowe, tor kolarski, baseny, w tym basen Akademii oraz budowany basen olimpijski, kluby żeglarskie, cenione na świecie ośrodki sztuk walki (brazylijskie jujitsu, aikido, karate), orliki, nowoczesny tor gokartowy, stok narciarski i lodowisko. Studenci Akademii korzystać mogą z uczelnianej sali gimnastycznej (sekcja siatkówki, karate, piłki nożnej) i siłowni.

ŻYCIE NOCNE – W Szczecinie funkcjonuje kilkadziesiąt pubów i dyskotek. Większość dedykowana jest studentom, których w Szczecinie jest ponad 60 tysięcy. Co pewien czas organizowane są imprezy nocne takie jak np. pokazy sztucznych ogni, koncerty oraz inne imprezy okolicznościowe. Dla kinomanów raz na jakiś czas organizowane są nocne maratony filmowe.

ZIELEŃ – Szczecin nie bez powodu zwany jest „zielonym miastem”. Park Kasprowicza, Różanka i Park Żeromskiego to jedne z najważniejszych zielonych miejsc, w których studenci mogą spędzać wolny czas między zajęciami. W weekend wybrać się można do Puszczy Bukowej, w które znajduje się jezioro Szmaragdowe, Puszczy Wkrzańskiej lub Lasu Arkońskiego.

WODA – Autobusem lub tramwajem dojedziemy nad jezioro Głębokie, gdzie znajduje się park linowy, lub jezioro Dąbie, które połączone jest z zalewem Szczecińskim. Tu znajdują się liczne mariny żeglarskie. Pół godziny drogi od Szczecina znajduje jezioro Miedwie z bogatą infrastrukturą turystyczną. Pociągiem nad morze dojedziemy w dwie godziny – wodolotem w godzinę.

Kierunki Studiów - Akademia Morska w Szczecinie


Wydział Nawigacyjny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- transport morski (TM)

- połowy morskie (PM)

- inżynieria ruchu morskiego (IRM)

- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON)

- ratownictwo (RAT)

- morskie systemy informatyczne (MSI)

- eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF)

- transport morski i śródlądowy (TMiŚ)

- górnictwo morskie (GM)

- żeglarstwo morskie (ŻM)


KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)

- technologie systemów bezzałogowych (TSB)


KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)


KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- informatyka morska (IM)

- systemy informatyczne (SI)


KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- projektowanie i budowa okrętów (PiBO)

- projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)


KIERUNEK: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

studia 3,5-letnie (7 semestrów)


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- transport morski (TM)


KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM)


KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)


KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- informatyka morska (IM)

- systemy informatyczne (SI)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM)


KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- układy napędowe z silnikami tłokowymi

- napędy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja chłodniowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

– eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)

– eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

– diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)


KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalność:

– elektroautomatyka okrętowa (EO)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym

Transportu, specjalność:

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)


Studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)

DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalności:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- układy napędowe z silnikami tłokowymi

- napędy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja chłodniowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania


KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

– elektroautomatyka okrętowa (EO)

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– eksploatacja portów jachtowych (EPJ)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)


KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

– logistyka portów jachtowych (LPJ)


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

– Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej (OiZwGM)


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)


KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

– intelligent transport systems (ITS)

– inland shipping management (ISM)


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– eksploatacja portów jachtowych (EPJ)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)


KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

– logistyka portów jachtowych (LPJ)


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

– Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej (OiZwGM)


Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)


KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)


Rekrutacja na studia - Akademia Morska w Szczecinie


Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej. Czekamy do 20 września

W Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy termin rekrutacji kandydatów na studia. Przyszli studenci Akademii mogą wybrać studia na kierunkach tzw. „pływających” lub lądowych. Oprócz najpopularniejszych kierunków, jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn czy logistyka, w tym roku przygotowaliśmy nowości.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się obecnie na kierunkach:

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Informatyka (nowa specjalność - Programowanie systemów multimedialnych!)
 • Geodezja i kartografia
 • Nawigacja
 • Nawigacja – studia po angielsku
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie – nowość

Na kandydatów na studia pierwszego stopnia czekamy jeszcze do 20 września 2019 roku – zapraszamy na www.rekrutacja.am.szczecin.pl


Studia podyplomowe

Wydział Nawigacyjny

Geoinformatyka

Studia podyplomowe „Geoinformatyka” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Instytut Geoinformatyki
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Żołnierska 46
71-210 Szczecin

e-mail: ig@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.

Dokumenty należy składać do 01.03.2019 r.


Pilotaż morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych.

Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin–Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 15.00) lub wysłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130
70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaż morski”.

Dokumenty należy składać do 19.10.2018 r.


Inspekcje morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.

Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia.

Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 15.00) lub wysłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130
70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC, PSC”.

Dokumenty należy składać do 19.10.2018 r.


Instytut Technologii Morskich

Programowanie aplikacji internetowych

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji internetowych” skierowane są do osób pragnących dokształcić się w dziedzinie wytwarzania aplikacji internetowych, kandydatów chcących zdobyć zatrudnienie w tym zawodzie oraz nauczycieli kształcących uczniów w technologiach www. Słuchacze poznają szczegółowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz administrowaniem serwerowymi systemami operacyjnymi, zarządzaniem bazami danych, inżynierią oprogramowania i tworzeniem grafiki. Poznają nowoczesne metody projektowania i języki wytwarzania aplikacji internetowych, a także najnowsze frameworki przyspieszające tworzenie zaawansowanych aplikacji www.

Zajęcia prowadzone będą w w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 19.10.2019 r.


Programowanie komputerów

Studia podyplomowe „Programowanie komputerów” skierowane są do osób chcących się szkolić w zaawansowanych technikach programowania aplikacji, pragnących podjąć pracę w tym zawodzie oraz dla nauczy-cieli programowania w szkołach.

Słuchacze poznają zaawansowane techniki projektowania, implementowania oraz testowania i dokumentowania kodu wytwarzanych aplikacji komputerowych w języku programowania Java. Zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych metod inżynierii wytwarzania systemów, nauczą się wykorzystywać techniki zwinne (Agile-Scrum), refraktoryzować kod, programować interfejsy użytkownika czy pracować w modelu MVC.

Dla potwierdzenia swoich umiejętności słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego w wybranym języku programowania.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 19.10.2019 r.


Analizy statystyczne i eksploracja danych

Studia podyplomowe „Analizy statystyczne i eksploracja danych” skierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę w zakresie analizy dużych zbiorów danych. Słuchacze poznają metody analizy i eksploracji danych, w szczególności: Data Mining, Data Cleaning, Clustering, Data Selection, Scoring. Nabędą umiejętności odkrywania asocjacji, wzorów sekwencji, klasyfikacji i grupowania danych – wiedzę i kwalifikacje niezbędne w pracy analityka danych lub w pracy naukowej.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 19.10.2019 r.


Radiokomunikacja

Studia podyplomowe „Radiokomunikacja” adresowane są do osób chcących przyswoić sobie wiedzę w zakresie komunikacji i łączności realizowanej

w podstawowym systemie łączności stosowanym na morzu oraz w lotnictwie – Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Słuchacze uzyskają kwalifikacje zawodowe radiooperatorów, wiedzę z zakresu regulaminu i prawa radiokomunikacyjnego, a także umiejętności prowadzenia szkoleń przyszłych użytkowników systemów łączności.

Absolwenci zostaną przygotowani do ubiegania się o świadectwo radiokomunikacyjne Long Range Certificate (LRC).

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 19.10.2019 r.


Technologie informacyjne na morzu

Studia podyplomowe „Technologie informacyjne na morzu” kierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu stosowanych technologii informacyjnych na jednostkach morskich. Studia adresowane są do osób pracujących na statkach morskich, pracowników administracji i firm obsługujących ładunki transportowane drogą morską. W ramach studiów słuchacze poznają stosowane technologie, metody i systemy komunikacji, procedury przygotowania i wymiany danych, dokumentację i formaty danych. Studia będą prowadzone z wykorzystaniem symulatorów. Absolwenci będą mogli dodatkowo ubiegać się o uzyskanie świadectwa radiokomunikacyjnego Short Range Certificate (SRC).

Studia realizowane będą w ramach zjazdów semestralnych.

Dokumenty należy składać do 01.03.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130
70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2
tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Wymagane dokumenty (dla wszystkich kierunków Wydziału Nawigacyjnego):

 • formularz zgłoszenia,
 • dwa zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia,
 • deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.


Wydział Mechaniczny

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15.00 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 3.12.2018 r. do 28.02.2019 r. należy przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG

lub elektronicznie na adres:

studialng@am.szczecin.pl

lub złożyć osobiście:

w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego
Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2

pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00.


Opłaty za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

 • I rata do 01.02.2019 r.
 • II rata do 30.09.3019 r.

Opłata wpisowa wynosi 150 zł.

Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Pekao SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia podyplomowe „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 190 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 11.

Absolwenci uzyskują:

 • dyplom studiów podyplomowych,
 • certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu szkoły wyższej (inżynier, licencjat, magister),
 • kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia.

Dokumenty należy składać do 19.10.2018 r.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie
Instytut Inżynierii Transportu
Zakład Ochrony Środowiska
pok. 205 A, tel. 91 48 09 646
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin

lub elektronicznie na adres:

e-mail: zaos@am.szczecin.pl

Opłaty za studia

 • wpisowe 50 zł,
 • czesne (2 semestry): 4200 zł – opłata może być rozłożona na 2 raty.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe należy dokonać opłat w terminach:

 • I rata – do 31.10.2018 r.
 • II rata – do 28.02.2019 r.

na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank PEKO SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z adnotacją „Za studia podyplomowe ZAOS”.11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem