Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
81 883 71 00
www.wsosp.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
, znana na świecie jako dęblińska „Szkoła Orląt", nawiązuje do tradycji oficerskich szkół lotniczych, działających od 1918 roku.

Oficerska Szkoła Lotnictwa powstała w Grudziądzu w listopadzie 1925 roku. Na przyznane wojsku w 1919 roku dęblińskie grunty, „Szkołę Orląt" przeniesiono 14 kwietnia 1927 roku.

Od 1928 roku, już jako Szkoła Podchorążych Lotnictwa, rozpoczęła kształcenie kadr oficerskich, obserwatorów i pilotów. W czasie II wojny światowej polscy lotnicy, po wrześniowych bojach w kraju, walczyli na Zachodzie pod sztandarem Polskich Sił Powietrznych. Sztandar - relikwia, przechowywany w Sali Tradycji „Szkoły Orląt", jest świadectwem chwały polskich skrzydeł i jedności lotników polskich walczących na Zachodzie i Wschodzie.


Dęblińscy wykładowcy i piloci - instruktorzy kontynuowali wojenne kształcenie kadr lotniczych w polskich szkołach pilotażu, między innymi w Hucknall i Newton.

W kraju częściowo wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, 31 października 1944 roku wznowiono w Zamościu szkolenie lotnicze w Wojskowej Szkole Lotniczej Wojska Polskiego, którą 23 marca 1945 roku przeniesiono na dęblińskie lotniska.

W 1968 roku Oficerską Szkołę Lotniczą przeformowano w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, której absolwenci uzyskiwali wyższe wykształcenie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku przekształcono Szkołę w uczelnię o nazwie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Szczegóły

Uczelnia zapewnia WSPARCIE STYPENDIALNE w postaci:

 • najwyższych w kraju stypendiów socjalnych (ich wysokość w zależności od dochodu wynosi od 200 do 1.000 zł!),
 • stypendiów rektora (za wyniki w nauce lub sporcie),
 • stypendiów specjalnych dla niepełnosprawnych,
 • zapomóg,
 • własnego funduszu stypendialnego, przeznaczanego przede wszystkim na studencką wymianę międzynarodową

Uczelnia oferuje osobom przyjętym na studia bardzo dobre warunki studiowania, w tym:

- nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w tym laboratoryjne

- fachową, wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą bogate, praktyczne doświadczenie zawodowe związane z kierunkami kształcenia (zdobyte głównie w służbach mundurowych)

- własne zaplecze szkoleniowe w postaci:

bardzo dobre zaplecze socjalne w postaci:

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

„SZKOŁA ORLĄT”, to połączenie ponad 90 lat tradycji z nowoczesnością i praktycznym podejściem do kształcenia.

REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE 2017/2018

Kształcimy studentów krajowych i zagranicznych na praktycznych kierunkach studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy, takich jak:

WYDZIAŁ LOTNICTWA


LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA

studia I stopnia (inżynierskie)

dla studentów cywilnych w specjalnościach:

 • pilotaż statku powietrznego (samoloty, śmigłowce)
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • awionika

dla studentów wojskowych w specjalnościach:

 • pilotaż statku powietrznego (samoloty odrzutowe, samoloty transportowe, śmigłowce)
 • bezzałogowe statki powietrzne


studia II stopnia (magisterskie)

dla studentów cywilnych i wojskowych w specjalnościach:

 • eksploatacja statków powietrznych

NAWIGACJA

studia I stopnia (inżynierskie)

dla studentów cywilnych w specjalnościach:

 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym

dla studentów wojskowych w specjalnościach:

 • nawigacja taktyczna (nawigator naprowadzania)
 • zarządzanie ruchem lotniczym


studia II stopnia (magisterskie)

dla studentów cywilnych i wojskowych w specjalnościach:

 • - eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej
 • - zarządzanie ruchem lotniczym

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I LOGISTYKI


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia I stopnia (licencjackie)

dla studentów cywilnych w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym

studia II stopnia (magisterskie)

dla studentów cywilnych w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych

LOGISTYKA

studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)

dla studentów cywilnych i wojskowych w specjalnościach:

 • logistyka lotnictwa
 • zarządzanie obsługą na lotnisku
 • logistyka wojskowa


Rekrutacja:

Studia Cywilne
Wydział Lotnictwa tel. +48 26 151 88 11

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki tel. +48 26 151 82 68

Studia Wojskowe tel. +48 26 151 77 33

www.wsosp.pl

Galeria