Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
71 36 80 982
www.ue.wroc.pl/

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
W ocenie parametrycznej, przeprowadzonej za lata 2009-2013, wszystkie cztery wydziały uczelni otrzymały kategorię A.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach:

  • Nauk Ekonomicznych
  • Inżynieryjno-Ekonomicznym
  • Zarządzania, Informatyki i Finansów
  • Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Studenci, w ramach Wydziałów, mają do wyboru 9 kierunków.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w uczelni.

Kierunki Studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kierunki studiów i specjalności:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Bankowość i Ubezpieczenia
Finanse i Rachunkowość Spółek
Inwestycje i Nieruchomości
Skarbowość i Podatki
Rynki Finansowe
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Biznes międzynarodowy
International Business
Innowacje i Przedsiębiorczość
Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej
Rynki europejskie
ZARZĄDZANIE
Komunikacja Marketingowa
Menedżer Biznesu
Zarządzanie Marką
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie Sprzedażą
Bachelor in Management
EKONOMIA
Analityk rynku
Ekobiznes
Gospodarka publiczna

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
inżynieria produktów żywnościowych,
inżynieria produktów chemicznych,
inżynieria ochrony środowiska,
inżynieria bioproduktów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:
Rachunkowość i auditing,
Rachunkowość i podatki,
Rynek finansowy,
Zarządzanie finansami,
Bankowość i ubezpieczenia I,
Finanse i rachunkowość – program zaawansowany (tylko studia stacjonarne).
BACHELOR STUDIES IN FINANCE – studies in English
INFORMATYKA W BIZNESIE:
Systemy informacyjne w dużych korporacjach,
Analityk i projektant systemów,
Informatyka w usługach i administracji,
Technologie baz danych i aplikacji mobilnych.
BACHELOR STUDIES IN BUSINESS INFORMATICS – studies in English
ZARZĄDZANIE:
Team Leader,
Menedżer kreatywny,
Przedsiębiorczość w biznesie,
Zarządzanie projektami (tylko studia stacjonarne),
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT (BBM) – studies in English
ANALITYKA GOSPODARCZA
Analityk rynku,
Analityk decyzji biznesowych.
LOGISTYKA
Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
Logistyka w handlu i usługach.
BACHELOR STUDIES IN LOGISTICS – studies in English

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE

EKONOMIA

Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
Gospodarka i administracja publiczna
Rachunkowość i doradztwo finansowe
ZARZĄDZANIE
Logistyka menedżerska
Zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
TURYSTYKA
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Turystyka w regionie
Spa & Wellness


Zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kierunki studiów i specjalności:

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia ma charakter wolny. Na studia przyjmowani są kandydaci legitymujący się co najmniej maturą, którzy w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie:
zarejestrują się w systemie rejestracyjnym
wniosą opłatę rekrutacyjną
złożą wymagane dokumenty

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Wyjątkiem jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, którego pierwszy stopień obejmuje 7 semestrów i kończy się uzyskaniem stopnia inżyniera.

studia w języku angielskim

Informacje dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Opłaty za studiaSzczegółowe informacje o rekrutacji: http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/