Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

al. Kilińskiego 12
09-402 Płock
24 36 64 150

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni

Szanowni Państwo,
wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w swoim życiu. Dlatego warto wybrać uczelnię o ustalonej renomie zarówno w zakresie poziomu kształcenia, jak i prowadzonych badań naukowych, współpracującą ściśle z licznymi pracodawcami sektora państwowego i prywatnego oraz z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest taką uczelnią. Niemal 25 lat istnienia i kilkadziesiąt tysięcy absolwentów sprawiają, że SWPW należy do najstarszych i największych uczelni niepaństwowych w kraju. Stanowią także rękojmię jej ugruntowanej pozycji jako ośrodka akademickiego i jako kuźni kadr dla największych przedsiębiorstw w Polsce.
Priorytetem jest dla nas jakość edukacji. Kształcimy na ośmiu atrakcyjnych kierunkach studiów i kilkudziesięciu specjalnościach, oferując studia I i II stopnia nie tylko w Płocku, ale także w Filii w Wyszkowie i w Filii w Iławie. Gwarantujemy znakomitą atmosferę nauki, stabilne opłaty za studia, stypendia socjalne i naukowe oraz rozbudowany system pomocy materialnej, na który składają się zniżki lub całkowite zwolnienia z czesnego. W ramach współpracy międzynarodowej rozwijana jest wymiana studentów, organizowane są praktyki i staże studenckie. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach wykładowych. Stwarzamy też świetne warunki do uprawiania sportu – nasze Centrum Sportowo-Rekreacyjne stało się miejscem narodzin wielu wybitnych karier sportowych o zasięgu międzynarodowym.
We wchodzeniu na rynek pracy pomaga Biuro Karier Zawodowych, wspierające studentów i absolwentów w wyborze drogi rozwoju kariery zawodowej oraz ułatwiające znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Działa także wiele inicjatyw mających na celu kształtowanie przedsiębiorczych postaw poprzez organizację spotkań z ludźmi biznesu, motywujących szkoleń i warsztatów. Jako że nauka współcześnie towarzyszy nam przez większą część zawodowego życia, zapewniamy dostęp do najnowszej wiedzy w blisko 40 specjalnościach wykładanych także w ramach studiów podyplomowych.
Studia są wielką przygodą. To nie tylko czas poszerzania wiedzy, kształtowania kompetencji, ale też nawiązywania kontaktów osobistych i budowania fundamentów swojego przyszłego życia. Zróbmy to wspólnie

prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski
Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w PłockuRektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku:
prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski

Prorektor ds. ogólnych: doc. dr Andrzej Gałkowski

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej: doc. dr Kazimierz Waluch

Prorektor ds. dydaktyki: doc. dr Robert Żak

Prorektor ds. Filii: doc. dr Romuald DobrzenieckiNowoczesna baza lokalowa

Istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania jest niewątpliwie baza lokalowa, jaką posiada uczelnia. W przypadku SWPW stanowi ona ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób mieszkających poza Płockiem do użytku oddano własny, nowoczesny akademik. Dom Studencki jest kolejną inwestycją SWPW, która powiększyła bazę lokalową, a zarazem atrakcyjność największej uczelni regionu.

Pokoje w Akademiku zostały nowocześnie umeblowane i wyposażone. Uczelnia udostępnia mieszkańcom łącze internetowe w każdym pokoju. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa na terenie Domu Studenckiego jest nowoczesny system monitoringu obiektu. W podziemiach budynku oddano do użytku część klubową. W każdym pokoju znajduje się indywidualny telefon stacjonarny. Na piętrach usytuowane są przestronne bogato wyposażone kuchnie.

Pokoje znajdują się na czterech poziomach: parter, pierwsze i drugie piętro oraz poddasze. Każde dwa pomieszczenia mieszkalne połączone są aneksem, gdzie znajduje się lodówka i przestronna łazienka. W całym Akademiku poprowadzono radiowęzeł.
Położenie domu studenta SWPW gwarantuje komfortowe warunki wypoczynku, a zarazem bliskość campusu (ok. 5 min.). Ta niewielka odległość w sposób znaczący ułatwia dotarcie do Uczelni.

SWPW to jedna z nielicznych w Polsce uczeni niepaństwowych, która posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m², na które składa się: hala sportowa, sale gimnastyczne, siłownia, sauny, urządzenia do masażu, solarium, gabinet kosmetyczny. Wysoki standard obiektu zapewnia zaplecze socjalno-sanitarne. Centrum w pełni przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły

Stypendia dla co czwartego studenta

Źródłem finansowania działalności Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku są wpływy z czesnego. Warto jednak podkreślić, że nie jest ono wygórowane i od wielu lat pozostaje na tym samym poziomie. Opłata za semestr jest uzależniona od kierunku studiów i wynosi od 1700 zł do 2200 zł. Istotny jest także fakt, że Uczelnia prowadzi bardzo dogodny system stypendialny. Każdy nasz student może ubiegać się o przyznanie stypendium. Świadczenia pomocy materialnej dotowane są ze środków Budżetu Państwa. Bez względu na to, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej możesz ubiegać się o:
• stypendium socjalne,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
• zapomogę jednorazową.

W SWPW działa także rozbudowany system własnej pomocy materialnej dla studentów, na który składają się zniżki lub całkowite zwolnienie z czesnego tytułem:
• podejmowania studiów przez wychowanków domów dziecka
• podejmowania studiów przez osoby niepełnosprawne
• trudnych warunków materialnych
• zdarzeń losowych (np. śmierć lub choroba w najbliższej rodzinie studenta).

Pomoc materialna udzielana jest także studentom pochodzenia polskiego mieszkającym za wschodnią granicą naszego kraju. Studenci będący osobami niepełnosprawnymi mają możliwość korzystania ze środków pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto mogą ubiegać się o dopłaty na poczet dojazdów do uczelni ze środków PFRON.

Baza Lokalowa

Zarówno baza lokalowa SWPW, jak i sprzęt dydaktyczny przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Infrastruktura Uczelni jest istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania. W przypadku SWPW Baza lokalowa stanowi ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka, jednego z najstarszych miast w Polsce. Płock znajduje się blisko Warszawy (1 godzina jazdy). Ma świetne połączenie z największymi centrami w kraju.
Uczelnia dysponuje nowoczesnym akademikiem. Dwu,trzy-osobowe pokoje wyposażone są w podłączenia internetowe. W akademiku znajdują się dobrze wyposażone kuchnie oraz kluby studenckie.
SWPW posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m².
Biblioteka naukowa położona jest się na terenie kampusu. Znajdują się w niej czasopisma krajowe i zagraniczne oraz bogaty księgozbiór. Są także wydawnictwa elektroniczne oraz multimedialne. Biblioteka ma sztywne łącze internetowe.

Materiały dydaktyczne w Internecie i Bibliotece

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Internetu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO). Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne z wybranych przedmiotów, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i dowolnym tempie. Udostępnione w Inter-necie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych. Aby przygotować studentów do edukacji na odległość, opracowano specjalny kurs dotyczący obsługi platformy oraz przedstawiający podstawowe zagadnienia związane ze studiowaniem zdalnym. Ponadto w trakcie trwania studiów pracownicy SKO udzielają pomocy studentom we właściwym i efektywnym wykorzystaniu portalu internetowego w procesie kształcenia. Możliwość uzyskania uprawnień instruktora sportu Certyfikaty: komputerowy ECDL i językowy TELC dla zainteresowanych studentów, którzy ukończą dodatkowe, darmowe kursy.

Biuro Karier Zawodowych (zajęcia, szkolenia i kursy)

Zainteresowani studenci mogą uczestniczyć w zajęciach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej rozwijających umiejętności „miękkie”. Do wyboru oferujemy trening kreujący postawy przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne gry Cash-flow; coaching grupowy i mentoring w zakresie kierowania własna karierą oraz szkolenia np. e-commerce, umiejętność pracy w zespole, przystosowywanie się do zmiennych warunków pracy, przekuwanie porażek w sukces. Zajęcia odbywają się na terenie Uczelni w dogodnych dla studentów terminach.

Uczelnia o profilu praktycznym

Uczelnia o profilu praktycznym to uczelnia, która kładzie nacisk na realizację zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. W trakcie studiów o profilu praktycznym nacisk kładzie się na maksymalizację liczby zajęć o charakterze praktycznym tj.: laboratoria, zajęcia metodą projektu, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, które w programie studiów stanowią ponad połowę programu kształcenia.
Oprócz wiedzy ogólnej przekazywanej w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie studiowanego kierunku nasza Uczelnia wprowadza dodatkowe przedmioty, kompleksowo przygotowujące do korzystania z technologii informacyjnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, kształcenia ustawicznego i kreowania własnej kariery zawodowej, oraz przygotowaniem do prowadzenia badań społecznych, a także do przestrzegania dobrych manier i właściwego obycia w różnych środowiskach zawodowych.
Kluczowym elementem studiów o profilu praktycznym jest szeroka współpraca Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku z podmiotami publicznoprawnymi, gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników tych instytucji.
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku będąc członkiem Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz dysponując szeregiem porozumień o współpracy z pracodawcami i przedsiębiorstwami działającymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie prowadzenia praktyk i staży umożliwia swoim studentom nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy. Uczelnia współpracuje z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym. Na terenie SWPW funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Brać studencka

Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających w SWPW organizacji studenckich. Podejmują one działania kulturalne i społeczne mające zazwyczaj charakter otwarty, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy miasta i studenci płockich uczelni.

Kierunki Studiów - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) i II stopnia oraz studia podyplomowe. Oferta edukacyjna obejmuje następujące kierunki studiów:

Administracja
Bezpieczeństwo i higiena pracy (spec.)
Bezpieczeństwo narodowe
Informatyka
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

Kontakt

Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 150 lub 36 64 100
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl
www.wlodkowic.pl
facebook.com/wlodkowicpl


Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Uczelnia posiada prawo nadawania tytułu licencjata, inżyniera i magistra.

Studia podyplomowe

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).
Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.
W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1167).

Galeria