Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
34 361 07 26, 34 325 02 81
34 361 23 85
www.pcz.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Galeria

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 65-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:

- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich - do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 10 tysiąca studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz recykling materiałów. W następnym roku uruchomiono dwa dodatkowe kierunki: automatyka i robotyka oraz przedsiębiorczość w Internecie. W roku akademickim 2015/2016 doszedł kierunek turystyka i rekreacja.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.

Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS +, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:

- Computer Modelling and Simulation,
- Business and Technology,
- Intelligent Energy,
- Biotechnology for Environmental Protection,
- Modelling and Simulation in Mechanics,
- Computational Intelligence and Data Mining,
- Management and Production Engineering,
- Management.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.

Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 70 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.


Liczba studentów
- 9929 studentów (studia stacjonarne+studia niestacjonarne+cudzoziemcy)

Studenci zagraniczni - 40 studentów

Mężczyźni/kobiety – udział %
- kobiet - 4037 - stanowi to 40,66% z liczby ogółem studentów
- mężczyźni - 5892 - stanowi to 59,34% z liczby ogółem studentów


Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Prorektor ds. nauczania
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketinguDział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 109, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
e-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 09 31
www.bud.pcz.czest.pl
e-mail: rekrutacja@bud.pcz.czest.pl

Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 08 22
www.el.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@el.pcz.czest.pl

Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 04 66
www.is.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@is.pcz.czest.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 05 60
www.wimii.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@wimii.pcz.pl

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 07 13
www.wip.pcz.pl
e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl

Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 04 22
www.zim.pcz.pl
e-mail: rekrut@zim.pcz.czes.pl


Szczegóły

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- zapomogi.

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.


UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych ze studiami.

Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.


ORGANIZACJE STUDENCKIE
- Akademicki Związek Sportowy,
- Akademickie Centrum Piłki Siatkowej Kobiet Politechniki Częstochowskiej,
- Zrzeszenie Studentów Polskich,
- Studenckie Forum Business Centre Club,
- Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
- Erasmus Student Network,
- 66 kół naukowych.


Akademickie Centrum Kultury
powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury i sportu w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 59 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów jak i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACKiS odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACKiS są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACKiS to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACKiS Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Przy współudziale Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in.: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.


Akademickie Centrum Kultury i Sportu
al. Armii Krajowej 23/25
42-201 Częstochowa
Tel. 34 3615 080, 34 3250 230


Erasmus+

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Program ERASMUS+. W roku akademickim 2014/2015 skorzystało z niego 50 studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów studentów Erasmusa do innych krajów są semestralne wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na dwumiesięczne praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru mają oni kilkaset miejsc w blisko 100 uczelniach partnerskich z różnych krajów UE oraz Turcji. Na bieżąco podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami europejskimi, w związku z czym oferta miejsc docelowych dla naszych studentów jest ustawicznie poszerzana.

Do dnia dzisiejszego z oferty Programu skorzystało blisko 500 studentów, a prócz studentów wyjeżdżających, uczelnia gości ok. 50 studentów zagranicznych w każdym semestrze.

Większość uczestników w trakcie pobytu na stypendium uzyskuje unikalne i niemożliwe do zdobycia nigdzie indziej doświadczenie. Liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Program wciąż wzrasta, gdyż jest coraz więcej młodych, dynamicznych ludzi posiadających doskonałą świadomość płynących z niego korzyści. Faktem jest, że zdecydowana większość studentów Erasmusa, po powrocie ze stypendium, z łatwością realizuje cele stawiane sobie w życiu osobistym czy naukowym oraz bezproblemowo odnajduje się na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Idąc za główną myślą programu: Erasmus zmienia życie i otwiera umysły.

Na stronie internetowej: www.pcz.pl/english/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu i działającej w ramach Politechniki Częstochowskiej organizacji studenckiej - Erasmus Student Network PCz..

Informacji na temat Programu udziela również:
Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+
Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 3
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 431
fax +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie zdobywania i doskonalenia przez studentów znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni. Studium oferuje naukę trzech języków obcych: angielski, francuski i niemiecki.

Proces dydaktyczny odbywa się zgodnie ze standardami nauczania oraz europejskimi wymogami. Programy nauczania uwzględniają zarówno naukę i doskonalenie języka obcego ogólnego, jak i przygotowanie do posługiwania się w sposób bierny i czynny językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. Wszystkich studentów PCz obowiązuje ukończenie kursu języka obcego, którego czas i wymiar godzin ustalają Rady Wydziałów. Decydują one także o formie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin) oraz o możliwości nauki dodatkowego języka obcego.

Oprócz podstawowej działalności dydaktycznej SJO:

- prowadzi kursy języka ogólnego i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania,
- prowadzi zajęcia dla doktorantów PCz, którzy przygotowują się do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
- wykonuje tłumaczenia na rzecz Uczelni,
- przeprowadza egzaminy doktorskie z języków obcych.

Studium Języków Obcych dysponuje obecnie dwunastoma salami audytoryjnymi, które wyposażone są w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz komputery. Laboratorium językowe z 18 stanowiskami posiada nowoczesny sprzęt multimedialny: komputer, projektor, wizualizer oraz specjalistyczny system nagłośnienia.

Wewnętrzna biblioteka SJO liczy kilka tysięcy egzemplarzy literatury fachowej: podręczniki do nauki języków obcych, słowniki jedno- i wielojęzyczne, lektury uzupełniające, materiały dydaktyczne, skrypty, teksty techniczne oraz polskie i obcojęzyczne czasopisma metodyczne.

Kadrę SJO stanowią wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) zrzeszonego w międzynarodowej organizacji CercleS, która wspiera studia języków obcych działające w europejskich instytucjach akademickich oraz promuje badania naukowe nad nauczaniem języków obcych na światowym poziomie.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.plMIEDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki.


Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 337
e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl
http://mskidn.pcz.pl/


e learning

Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć dydaktycznych realizowana jest e learningowo, czyli z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

E learning to forma nauczania wspierająca tradycyjne podejście do prowadzenia zajęć, która jest realizowana z pomocą narzędzi do komunikacji internetowej (m.in. takich jak e mail, forum dyskusyjne, czat, komunikator internetowy, telefonia internetowa, wideokonferencja). Zajęcia w trybie e learningowym mogą być odbywane w dogodnym czasie i miejscu (z dostępem do sieci Internet), bazują na sprawnej interakcji realizowanej na płaszczyźnie wykładowca student oraz mają charakter multimedialny i indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów). W dobie powszechnego korzystania z serwisów społecznościowych (takich, jak np. facebook.com czy Google+), nasza Uczelnia dysponuje internetową platformą e learningową (http://oko.pcz.pl/platforma), która stanowi połączenie serwisu społecznościowego i narzędzia służącego do efektywnie prowadzonego nauczania. Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji także obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych platform e learningowych, wykorzystywanych poza uczelnią np. w zakresie nauki języków obcych.
Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.
Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://e-learning.pcz.plDOMY STUDENCKIE

W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do Internetu, w których może zamieszkać 2000 osób.

DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
tel. 34 325 04 72

DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
tel. 34 325 02 33

DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
tel. 34 325 04 99, 325 04 95, 361 51 56


Kierunki Studiów - Politechnika Częstochowska


Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2017/2018


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Kierunek: budownictwo

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie

Kierunek: budownictwo

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie, 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Kierunek: elektrotechnika

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

Kierunek: elektrotechnika

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-letnie, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalność:

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu

Kierunek: informatyka

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

Kierunek: informatyka

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu

Kierunek: elektronika i telekomunikacja

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

Kierunek: elektronika i telekomunikacja

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej


WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów

Kierunek: inżynieria środowiska

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

- innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem

- inżynieria energii

- technologia wody i ścieków

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów

Kierunek: inżynieria środowiska

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

- urządzenia sanitarne

Kierunek: energetyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów*

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

*Na studiach I stopnia od semestru 3 studenci rozpoczynają zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach, a w semestrze 7 studenci odbywają praktykę zawodową trwającą cały semestr.

Kierunek: biotechnologia

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalność:

- biotechnologia środowiska

Kierunek: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów


WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

- techniki wizualizacji i modelowania grafiki

- computational intelligence and data mining (studia w języku angielskim)

Kierunek: informatyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalność:

- informatyka finansowa

Kierunek: informatyka

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

Kierunek: informatyka

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

Kierunek: matematyka

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

- matematyka przemysłowa

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

- computer modelling and simulation (CMS) (studia w języku angielskim)

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

- modelling and simulation in mechanics (studia w języku angielskim)

Kierunek: mechanika i budowa maszyn

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

Kierunek: mechatronika

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- projektowanie systemów mechanicznych

- systemy sterowania

Kierunek: inżynieria biomedyczna

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka medyczna

- inżynieria rehabilitacyjna

Kierunek: energetyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalność:

- rozproszone systemy energetyczne

Kierunek: energetyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- energetyka konwencjonalna

- energetyka niekonwencjonalna

Kierunek: energetyka

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalność:

- rozproszone systemy energetyczne

Kierunek: energetyka

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- energetyka konwencjonalna

- energetyka niekonwencjonalna


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Kierunek: metalurgia

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- odlewnictwo

- wytwarzanie i przetwórstwo metali

Kierunek: metalurgia

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- przeróbka plastyczna materiałów

- odlewnictwo

- recykling metali i ochrona środowiska

- informatyka stosowana

- technika cieplna

- zarządzanie inżynierskie

- metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

Kierunek: metalurgia

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo

- przeróbka plastyczna i ochrona środowiska

Kierunek: metalurgia

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna

Kierunek: inżynieria materiałowa

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

- materiały i handel

Kierunek: inżynieria materiałowa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

- zarządzanie systemami produkcyjnymi

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

- informatyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie systemami produkcji

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

- informatyka w zarządzaniu

Kierunek: fizyka techniczna

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optyka okularowa

- komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej

Kierunek: fizyka techniczna

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optometria

Kierunek: fizyka techniczna

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- nanomateriały i nanotechnologie

- fizyka komputerowa

- optyka okularowa

Kierunek: fizyka techniczna

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

- optometria

Kierunek: inżynieria biomedyczna

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

Kierunek: inżynieria biomedyczna

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- inżynieria bezpieczeństwa

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- inżynieria bezpieczeństwa


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Kierunek: zarządzanie

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

Kierunek: zarządzanie
studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- zarządzanie finansami i bankowość

- zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

Kierunek: zarządzanie

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

Kierunek: zarządzanie
studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- zarządzanie finansami i bankowość

Kierunek: management (studia w języku angielskim)

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

Kierunek: logistyka

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

Kierunek: logistyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

Kierunek: logistyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

Kierunek: logistics (studia w języku angielskim)

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

Kierunek: logistyka

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

Kierunek: logistyka

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

Kierunek: logistyka

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

Kierunek: zdrowie publiczne

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna

- zarządzanie w ochronie zdrowia

Kierunek: zdrowie publiczne

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Kierunek: zdrowie publiczne

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Kierunek: zdrowie publiczne

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Kierunek: filologia

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- angielski język biznesu

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

- systemy informatyczne w finansach i rachunkowości

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- finanse i bankowość

- rachunkowość

- analityk finansowy

- nowe usługi biznesowe

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

Kierunek: finanse i rachunkowość

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- finanse i bankowość

- rachunkowość

- analityk finansowy

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- edukacja w zakresie BHP

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- edukacja w zakresie BHP

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

Kierunek: gospodarka przestrzenna

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

Kierunek: gospodarka przestrzenna

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

Kierunek: turystka i rekreacja

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- rekreacja prozdrowotna

- organizacja turystyki pielgrzymkowej

- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Kierunek: turystka i rekreacja

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- rekreacja prozdrowotna

- organizacja turystyki pielgrzymkowej

- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Kierunek: menadżer żywności i żywienia

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Kierunek: menadżer żywności i żywienia

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Kierunek: angielski język biznesu

studia stacjonarne I stopnia licencjackie (profil praktyczny) 3-letnie, 6 semestrówSTUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim w następujących specjalnościach:

Biotechnology for Environmental Protection – specjalność organizowana w ramach Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, umożliwiająca absolwentom wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska.

Business and Technology – specjalność organizowana w ramach Wydziału Zarządzania, przygotowująca specjalistów posiadających zarówno wiedzę techniczną, jak i ekonomiczną oraz potrafiących w sposób twórczy reagować na szybko zmieniające się potrzeby technologii i organizacji.

Computer Modelling and Simulation – specjalność organizowana w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, kształcąca specjalistów komputerowego modelowania urządzeń i procesów technologicznych.

Inteligent Energy – specjalność organizowana w ramach współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, przygotowująca specjalistów z zakresu inżynierii energii, potrafiących twórczo wykorzystywać najnowszą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii.


W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, na studiach II stopnia, zostały otwarte dwie specjalności w języku angielskim na kierunku informatyka oraz mechanika i budowa maszyn:

Modelling and Simulation in Mechanics – kształci specjalistów w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje.

Computational Intelligence and Data Mining – skierowana jest do zainteresowanych nowoczesnymi metodami sztucznej inteligencji, w szczególności inteligencją obliczeniową i jej zastosowaniami oraz eksploracją wielkich danych.


Politechnika Częstochowska prowadzi studia II stopnia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania na kierunku Management i na kierunku Logistics.

Management – absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relations, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami.

Absolwent kierunku Logistics II stopnia posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Zna istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są także studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim na kierunku: Management and Production Engineering.


Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski, tak potrzebny na współczesnym rynku pracy.


http://www.pcz.pl/english/studies-in-english

e-mail: iso@adm.pcz.pl

Rekrutacja na studia - Politechnika Częstochowska


Rekrutacja na studia: https://www.pcz.pl/pl/kandydat

Zobacz również: Warunki i tryb rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018