Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
34 361 07 26, 34 325 02 81
34 361 23 85
www.pcz.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Galeria

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 65-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:

- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich - do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 10 tysiąca studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz recykling materiałów. W następnym roku uruchomiono dwa dodatkowe kierunki: automatyka i robotyka oraz przedsiębiorczość w Internecie. W roku akademickim 2015/2016 doszedł kierunek turystyka i rekreacja.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.

Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS +, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:

- Computer Modelling and Simulation,
- Business and Technology,
- Intelligent Energy,
- Biotechnology for Environmental Protection,
- Modelling and Simulation in Mechanics,
- Computational Intelligence and Data Mining,
- Management and Production Engineering,
- Management.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.

Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 70 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.


Liczba studentów
- 9929 studentów (studia stacjonarne+studia niestacjonarne+cudzoziemcy)

Studenci zagraniczni - 40 studentów

Mężczyźni/kobiety – udział %
- kobiet - 4037 - stanowi to 40,66% z liczby ogółem studentów
- mężczyźni - 5892 - stanowi to 59,34% z liczby ogółem studentów


Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Prorektor ds. nauczania
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketinguDział Nauczania
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 109, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50
e-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 09 31
www.bud.pcz.czest.pl
e-mail: rekrutacja@bud.pcz.czest.pl

Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 08 22
www.el.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@el.pcz.czest.pl

Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 04 66
www.is.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@is.pcz.czest.pl

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 05 60
www.wimii.pcz.pl
e-mail: rekrutacja@wimii.pcz.pl

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 07 13
www.wip.pcz.pl
e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl

Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa
tel. 34 325 04 22
www.zim.pcz.pl
e-mail: rekrut@zim.pcz.czes.pl


Szczegóły

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- zapomogi.

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.


UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych ze studiami.

Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.


ORGANIZACJE STUDENCKIE
- Akademicki Związek Sportowy,
- Akademickie Centrum Piłki Siatkowej Kobiet Politechniki Częstochowskiej,
- Zrzeszenie Studentów Polskich,
- Studenckie Forum Business Centre Club,
- Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
- Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
- Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
- Erasmus Student Network,
- 66 kół naukowych.


Akademickie Centrum Kultury
powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury i sportu w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 59 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów jak i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACKiS odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACKiS są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACKiS to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACKiS Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Przy współudziale Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in.: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.


Akademickie Centrum Kultury i Sportu
al. Armii Krajowej 23/25
42-201 Częstochowa
Tel. 34 3615 080, 34 3250 230


Erasmus+

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Program ERASMUS+. W roku akademickim 2014/2015 skorzystało z niego 50 studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów studentów Erasmusa do innych krajów są semestralne wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na dwumiesięczne praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru mają oni kilkaset miejsc w blisko 100 uczelniach partnerskich z różnych krajów UE oraz Turcji. Na bieżąco podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami europejskimi, w związku z czym oferta miejsc docelowych dla naszych studentów jest ustawicznie poszerzana.

Do dnia dzisiejszego z oferty Programu skorzystało blisko 500 studentów, a prócz studentów wyjeżdżających, uczelnia gości ok. 50 studentów zagranicznych w każdym semestrze.

Większość uczestników w trakcie pobytu na stypendium uzyskuje unikalne i niemożliwe do zdobycia nigdzie indziej doświadczenie. Liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości, jakie daje Program wciąż wzrasta, gdyż jest coraz więcej młodych, dynamicznych ludzi posiadających doskonałą świadomość płynących z niego korzyści. Faktem jest, że zdecydowana większość studentów Erasmusa, po powrocie ze stypendium, z łatwością realizuje cele stawiane sobie w życiu osobistym czy naukowym oraz bezproblemowo odnajduje się na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Idąc za główną myślą programu: Erasmus zmienia życie i otwiera umysły.

Na stronie internetowej: www.pcz.pl/english/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu i działającej w ramach Politechniki Częstochowskiej organizacji studenckiej - Erasmus Student Network PCz..

Informacji na temat Programu udziela również:
Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+
Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 3
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 431
fax +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie zdobywania i doskonalenia przez studentów znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni. Studium oferuje naukę trzech języków obcych: angielski, francuski i niemiecki.

Proces dydaktyczny odbywa się zgodnie ze standardami nauczania oraz europejskimi wymogami. Programy nauczania uwzględniają zarówno naukę i doskonalenie języka obcego ogólnego, jak i przygotowanie do posługiwania się w sposób bierny i czynny językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. Wszystkich studentów PCz obowiązuje ukończenie kursu języka obcego, którego czas i wymiar godzin ustalają Rady Wydziałów. Decydują one także o formie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin) oraz o możliwości nauki dodatkowego języka obcego.

Oprócz podstawowej działalności dydaktycznej SJO:

- prowadzi kursy języka ogólnego i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania,
- prowadzi zajęcia dla doktorantów PCz, którzy przygotowują się do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
- wykonuje tłumaczenia na rzecz Uczelni,
- przeprowadza egzaminy doktorskie z języków obcych.

Studium Języków Obcych dysponuje obecnie dwunastoma salami audytoryjnymi, które wyposażone są w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz komputery. Laboratorium językowe z 18 stanowiskami posiada nowoczesny sprzęt multimedialny: komputer, projektor, wizualizer oraz specjalistyczny system nagłośnienia.

Wewnętrzna biblioteka SJO liczy kilka tysięcy egzemplarzy literatury fachowej: podręczniki do nauki języków obcych, słowniki jedno- i wielojęzyczne, lektury uzupełniające, materiały dydaktyczne, skrypty, teksty techniczne oraz polskie i obcojęzyczne czasopisma metodyczne.

Kadrę SJO stanowią wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) zrzeszonego w międzynarodowej organizacji CercleS, która wspiera studia języków obcych działające w europejskich instytucjach akademickich oraz promuje badania naukowe nad nauczaniem języków obcych na światowym poziomie.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.plMIEDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki.


Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 337
e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl
http://mskidn.pcz.pl/


e learning

Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć dydaktycznych realizowana jest e learningowo, czyli z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

E learning to forma nauczania wspierająca tradycyjne podejście do prowadzenia zajęć, która jest realizowana z pomocą narzędzi do komunikacji internetowej (m.in. takich jak e mail, forum dyskusyjne, czat, komunikator internetowy, telefonia internetowa, wideokonferencja). Zajęcia w trybie e learningowym mogą być odbywane w dogodnym czasie i miejscu (z dostępem do sieci Internet), bazują na sprawnej interakcji realizowanej na płaszczyźnie wykładowca student oraz mają charakter multimedialny i indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów). W dobie powszechnego korzystania z serwisów społecznościowych (takich, jak np. facebook.com czy Google+), nasza Uczelnia dysponuje internetową platformą e learningową (http://oko.pcz.pl/platforma), która stanowi połączenie serwisu społecznościowego i narzędzia służącego do efektywnie prowadzonego nauczania. Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji także obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych platform e learningowych, wykorzystywanych poza uczelnią np. w zakresie nauki języków obcych.
Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.
Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://e-learning.pcz.plDOMY STUDENCKIE

W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do Internetu, w których może zamieszkać 2000 osób.

DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
tel. 34 325 04 72

DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
tel. 34 325 02 33

DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
tel. 34 325 04 99, 325 04 95, 361 51 56


Kierunki Studiów - Politechnika Częstochowska


Politechnika Częstochowska, studia stacjonarne:

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

BUDOWNICTWO

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

INFORMATYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

MATEMATYKA

ENERGETYKA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

FIZYKA TECHNICZNA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

METALURGIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

BIOTECHNOLOGIA

EKOINNOWACJE W INFRASTRUKTURZE ŚRODOWISKA

ENERGETYKA

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

ZARZĄDZANIE

LOGISTYKA /STUDIA LICENCJACKIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

TURYSTYKA I REKREACJA

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LOGISTYKA /STUDIA INŻYNIERSKIE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Politechnika Częstochowska, studia niestacjonarne:

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

BUDOWNICTWO

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

INFORMATYKA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

ENERGETYKA

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

FIZYKA TECHNICZNA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

METALURGIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ENERGETYKA

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

ZARZĄDZANIE

LOGISTYKA /STUDIA LICENCJACKIE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

TURYSTYKA I REKREACJA

MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LOGISTYKA /STUDIA INŻYNIERSKIE

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Rekrutacja na studia - Politechnika Częstochowska


Rekrutacja na studia: https://www.pcz.pl/pl/kandydat

Zobacz również: Warunki i tryb rekrutacji na Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018