Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
+48 81 537 58 80
www.umcs.pl
rekrutacja@umcs.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia
Szczegóły
Studia Podyplomowe
Galeria

O uczelni


UMCS to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce
, która daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach i blisko 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na jedenastu Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Od wielu lat, w UMCS, wielką popularnością cieszą się takie kierunki, jak: prawo (niezmiennie pozostające na pierwszym miejscu jeśli chodzi o łączną liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia), finanse i rachunkowość, psychologia i filologia angielska, a także logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne czy narodowe.

Od kilku lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie i skutecznie prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy.
W związku z tym widoczny jest znaczny wzrost zainteresowania obcokrajowców ofertą edukacyjną naszego Uniwersytetu. W ubiegłym roku akademickim studiowało u nas blisko 1500 cudzoziemców, tegoroczna rekrutacja, w której mamy już ponad 1300 kandydatów pokazuje, że zainteresowanie cudzoziemców kształceniem w murach UMCS – nie maleje.

Co roku wzbogacamy naszą ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy. Dlatego właśnie od roku akademickiego 2016/2017 przygotowaliśmy kilka nowych kierunków studiów, wśród których wymienię m.in.: agrochemię, międzyobszarowe studia z zakresu społeczeństwa informacyjnego, analitykę gospodarczą czy studia II stopnia z logistyki.

Mamy nowoczesną, stale rozbudowywaną i modernizowaną bazę dydaktyczną, najnowocześniejsze budynki i laboratoria - w tym Instytut Informatyki UMCS, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wśród najnowszych naszych inwestycji na pierwszy plan wysuwa się Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, zbudowane w ramach projektu „ECOTECH-COMPLEX Człowiek, Środowisko, Produkcja”. Szczególną uwagę zwraca także wyjątkowy w tej części Polski cyfrowy ośrodek twórczy, czyli Inkubator Medialno-Artystyczny (z nowoczesnymi studiem telewizyjnym i radiowym, multimedialną salą widowiskową z projektorem 3D oraz bogato wyposażoną pracownią tłumaczeń symultanicznych).

Jesteśmy także uczelnią otwartą na współpracę z biznesem
. UMCS jest jednym z największych ośrodków naukowych w Polsce. W ostatnich latach Uniwersytet aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R. Nasi naukowcy ciągle pracują nad nowymi patentami i rozwiązaniami, które miałyby praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach (m.in. mutanaza).

Żakom proponujemy atrakcyjne systemy stypendialne oraz możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kilkudziesięciu kołach i organizacjach naukowych, a także licznych grupach artystycznych, działających przy „Chatce Żaka”, Akademickim Radiu Centrum i TV UMCS oraz w sporcie, do którego przywiązujemy ogromną wagę.

Wyróżnia nas unikatowy kampus studencki w centrum miasta, na który składają się m.in.: budynki dydaktyczne, dziewięć domów studenckich o najwyższym standardzie, kluby, obiekty sportowe i kulturalne, biblioteka itp.


UMCS w liczbach:

 • Ponad 21 tys. studentów
 • Ponad 216 tys. absolwentów
 • 2600 miejsc w 9 akademikach
 • Ponad 1000 studentów cudzoziemców
 • Ponad 500 studentów trenujących w sekcjach Klubu AZS UMCS
 • 96 umów międzynarodowych z partnerami z całego świata
 • 23 projekty badawcze w trakcie realizacji na kwotę ponad 116 mln zł
 • 20 projektów badawczych zrealizowanych na kwotę ponad 55 mln zł
 • Blisko 1 mln książek, 400 tys. czasopism i 300 tys. jednostek zbiorów specjalnych w wersji tradycyjnej w zbiorach Biblioteki Głównej
 • Blisko 5 tys. książek w wersji elektronicznej w Bibliotece Głównej
 • 98,2 FM – na takich falach odbiera Akademickie Radio Centrum


UMCS to 12 wydziałów:


Kontakt:


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


tel. +48 81537 58 80

rekrutacja@umcs.pl

strona uczelni: www.umcs.pl
strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów: www.irk.umcs.pl

Facebook: https://www.facebook.com/umcslublin
Instagram:
https://www.instagram.com/umcs_lublin/
Twitter:
https://twitter.com/umcslublin
Pinterest:
https://pl.pinterest.com/umcslublin/
Youtube:
https://www.youtube.com/user/UMCStube

Zapisy do newslettera dla Kandydatów na studia: www.hello.umcs.pl


Szczegóły


UMCS rozpoczyna kampanię społeczną

„UMCS dla wszystkich” - tym hasłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna kampanię społeczną z udziałem studentów polskich i zagranicznych. Poruszamy w niej ważny aspekt stereotypów i barier dotyczących innych narodowości.
Bohaterowie filmu to młodzi ludzie - studenci UMCS spontanicznie odpowiadający na pytania o funkcjonujące w społeczeństwie wyobrażenia na temat ich rodzimych krajów. Dowiadujemy się m.in., że w opinii publicznej pojawiają się stereotypy o mieszkańcach Bahrajnu - milionerach, o tym, że Turcy mówią po arabsku i jeżdżą tylko na wielbłądach, czy że w Zimbabwe nie znają nowoczesnych technologii. Studenci przekonują, że nie jest to prawda, a w tle pojawiają się przyciągające uwagę animacje pomagające zobrazować poruszaną problematykę.

Konwencja może wydawać się humorystyczna, jednak przedstawia ważny i ciągle aktualny problem społeczny. W sposób otwarty młodzież porusza tak ważne tematy jak bezpieczeństwo, obyczaje czy relacje międzyludzkie.

Rozpoczynająca się kampania społeczna z jednej strony zwraca uwagę na kulturowe zróżnicowanie świata w dobie migracji edukacyjnej, z drugiej zaś pokazuje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i głębsze zrozumienie innych kultur. Nie rozpowszechniajmy więc utartych frazesów - poznajmy się najpierw i spróbujmy zrozumieć nawzajem!

Kampania promuje otwartość kulturową zarówno w społeczności akademickiej Uczelni, jak i wśród mieszkańców Lublina, ukazuje także otwartość młodzieży do poruszania trudnych tematów, a tym samym może przyczynić się do niwelowania funkcjonujących w świadomości społecznej uproszczonych i zabarwionych wartościująco obrazów dotyczących obcokrajowców.

Wkrótce opinii publicznej zostaną udostępnione kolejne filmy z tej serii. Najbliższy dotyczyć będzie najtrudniejszych polskich słów, z którymi zmagają się na co dzień studenci zagraniczni.
Zachęcam Państwa do zapoznania się i udostępniania zamieszczonego poniżej pierwszego z serii filmu rozpoczynającego kampanię społeczną z udziałem studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.*

* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%.
W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.Film do pobrania: http://tiny.pl/g271l

Kierunki Studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


LISTA KIERUNKÓW NA UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS


WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS


WYDZIAŁ CHEMII UMCS


WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS


WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS


WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS


WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS


WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UMCS


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY UMCS W PUŁAWACH


Rekrutacja na studia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


16 kwietnia ruszyła Internetowa Rejestracja Kandydatów

Internetowa Rejestracja Kandydatów jest dostępna na stronie www.irk.umcs.pl.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich znajduje się w zakładce Kandydat/Terminarz rekrutacji 2018/2019.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dla Kandydatów na studia w roku 2018/2019 dostępną TUTAJ.

Studiuj z nami!


JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA UMCS:

Krok 1. Sprawdź ofertę dydaktyczną na www.kandydat.umcs.pl

Krok 2. Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.umcs.pl) i zapisz się na wybrany kierunek

Krok 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 130 zł (na kierunki artystyczne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku.

Krok 4. Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany!

Wyniki rekrutacji możesz sprawdzić na swoim koncie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na listach wywieszonych na poszczególnych wydziałach. Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc. Nie dotyczy to kierunków, na których rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

Krok 5. Po zakwalifikowaniu się na studia dopełnij ostatnich formalności i ciesz się studiami!

Złóż komplet dokumentów w terminie i miejscu właściwym dla danego kierunku studiów (niedopełnienie tych formalności oznacza rezygnację ze studiów). Kandydaci chcący otrzymać legitymację studencką muszą wgrać do IRK zdjęcie, zamówić legitymację i dokonać opłaty z tego tytułu.

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.


Studia podyplomoweAdministracja

studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Puławach

studia niestacjonarne (zaoczne)

Administracja publiczna

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Administrowanie bezpieczeństwem wewnętrznym

studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Puławach

studia niestacjonarne (zaoczne)

Administrowanie sieciami komputerowymi

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Analiza danych

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Animacja komputerowa i etiuda filmowa

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Architektura książki - projektowanie i edycja

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Archiwistyka

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Arteterapia z elementami psychologii twórczości

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Asystent osoby starszej

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Chemia praktyczna

studia podyplomowe

Wydział Chemii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Coaching i mentoring

studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Diagnoza i terapia osób z autyzmem

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Edukacja plastyczna

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Emisja głosu

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Etyka

studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Fizyka

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Fotografia

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Genealogia i biografistyka

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Grafika komputerowa i DTP

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Grafika wydawnicza

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Historia i wiedza o społeczeństwie

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa B

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Informatyka w szkole

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Języki skandynawskie dla rynku pracy

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Kształcenie zdalne w edukacji

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Logopedia - studia czterosemestralne

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Logopedia - studia dwusemestralne

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Malarstwo

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Matematyka

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Marketing internetowy i brokering informacji

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Mediacja szkolna i sądowa

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Multimedia

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Muzealnictwo

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Muzykoterapia

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie biologii

studia podyplomowe

Wydział Biologii i Biotechnologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie chemii

studia podyplomowe

Wydział Chemii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie geografii

studia podyplomowe

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie języka polskiego jako obcego

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia

studia podyplomowe

Wydział Biologii i Biotechnologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych

studia podyplomowe

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

studia niestacjonarne (zaoczne)

Neurologopedia

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nowe technologie dla kultury i administracji

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nowe technologie w warsztacie nauczyciela

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Nowoczesne techniki badawcze

studia podyplomowe

Wydział Chemii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Ochrona danych osobowych

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Pedagogika Marii Montessori

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystowowanych społecznie

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Pedagogika specjalna

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia stacjonarne

Prawo gospodarcze i handlowe

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Prawo technologii informacyjnych

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Przedsiębiorczość

studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

studia niestacjonarne (zaoczne)

Public relations and media marketing

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Rachunkowość

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Radioekologia

studia podyplomowe

Wydział Chemii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Realizator dźwięku w studio i na koncercie

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Reklama i komunikacja wizualna

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Samorządność i samorząd terytorialny

studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Puławach

studia niestacjonarne (zaoczne)

Scenografia i wystawiennictwo

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist

studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Surdologopedia

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Systemy informacji geograficznej w praktyce

studia podyplomowe

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

studia niestacjonarne (zaoczne)

Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski)

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Tradycyjne i elektroniczne zarządzanie dokumentami

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Translatoryka

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Tworzenie kolekcji cyfrowych

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Wczesna edukacja dziecka

studia podyplomowe

Wydział Pedagogiki i Psychologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Wiedza o kulturze

studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Wzornictwo

studia podyplomowe

Wydział Artystyczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Zaawansowane administrowanie sieciami komputerowymi

studia podyplomowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

studia niestacjonarne (zaoczne)

Zamówienia publiczne

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny

studia niestacjonarne (zaoczne)

Zarządzanie porządkiem publicznym

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski

studia podyplomowe

Wydział Politologii

studia niestacjonarne (zaoczne)

Zarządzanie w turystyce

studia podyplomowe

Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

studia niestacjonarne (zaoczne)11
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem