Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
22 234 74 12, 22 234 60 70
www.pw.edu.pl
rekrutacja@ca.pw.edu.pl

publiczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów

O uczelni

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.


AKTUALNA OFERTA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


Kierunki Studiów - Politechnika Warszawska

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek – Administracja

Studia I stopnia – licencjackie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział ARCHITEKTURY

Kierunek – Architektura i Urbanistyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Architecture and Urban Planing

Studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie

Wydział CHEMICZNY

Kierunek – Biotechnologia

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Biotechnology

Studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie

Kierunek – Technologia Chemiczna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Elektronika

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Informatyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Telekomunikacja

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Computer Science

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Telecommunications

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie


Wydział ELEKTRYCZNY

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Elektrotechnika

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Informatyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Electrical Engineering
Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie


Wydział FIZYKI

Kierunek – Fizyka Techniczna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Fotonika

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Photonics

Studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kierunek – Geodezja i Kartografia

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Gospodarka Przestrzenna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Geoinformatyka*

Studia I stopnia – inżynierskie

Wydział INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Kierunek – Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie


Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

Kierunek – Budownictwo

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Civil Engineering

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie


Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Kierunek – Inżynieria Materiałowa

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Papiernictwo i Poligrafia

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Global Production Engineering & Management

Studia II stopnia w języku angielskim – magisterskie

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunek – Inżynieria Środowiska

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Ochrona Środowiska

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Budownictwo Hydrotechniczne*

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Environmental Engineering

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

Kierunek – Matematyka

Studia I stopnia – licencjackie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Informatyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Computer Science

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Energetyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Lotnictwo i Kosmonautyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Aerospace Engineering

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Power Engineering

Studia I stopnia w języku angielskim – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie


Wydział MECHATRONIKI

Przyjęcia i studia na I roku studiów I stopnia są wspólne dla kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika. Podział na kierunki po drugim semestrze.

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Inżynieria Biomedyczna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Mechatronics

Studia w języku angielskim I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Kierunek – Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Studia I stopnia – inżynierskie

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Mechatronika

Studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Studia w języku angielskim I stopnia – inżynierskie


Wydział TRANSPORTU

Kierunek – Transport

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Logistyka*

Studia I stopnia – inżynierskie


Wydział ZARZĄDZANIA

Kierunek – Zarządzanie

Studia I stopnia – licencjackie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Finanse i Rachunkowość*

Studia I stopnia – licencjackie

Management

Studia w języku angielskim II stopnia – magisterskie

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W FILII W PŁOCKU

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII

Kierunek – Budownictwo

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Inżynieria Środowiska

Studia I stopnia – inżynierskie

Studia w tym zakresie można kontynuować jako studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Technologia Chemiczna

Studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia – magisterskie

KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Kierunek – Ekonomia

Studia I stopnia – licencjackie


STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE

Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek – Administracja

Niestacjonarne studia I stopnia – licencjackie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział ARCHITEKTURY

Kierunek – Architektura i Urbanistyka

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie


Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Kierunek – Elektronika i Telekomunikacja

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Informatyka

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie i II stopnia – magisterskie

Wydział ELEKTRYCZNY

Kierunek – Elektrotechnika

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Informatyka

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII

Kierunek – Geodezja i Kartografia

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Gospodarka Przestrzenna

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ

Kierunek – Budownictwo

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Kierunek – Inżynieria Materiałowa

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie


Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Papiernictwo i Poligrafia

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunek – Inżynieria Środowiska

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH

Kierunek – Matematyka

Niestacjonarne studia I stopnia – licencjackie

Wydział MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Wydział MECHATRONIKI

Kierunek – Automatyka i Robotyka

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Kierunek – Mechatronika

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Mechatronika

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Inżynieria Rzeczoznawstwa Samochodowego*

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie


Wydział TRANSPORTU

Kierunek – Transport

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek - Logistyka*

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie


Wydział ZARZĄDZANIA

Kierunek – Zarządzanie

Niestacjonarne studia I stopnia – licencjackie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie


STUDIA PROWADZONE W FILII POLITECHNIKI W PŁOCKU

Wydział BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII

Kierunek – Budownictwo

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Inżynieria Środowiska

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie

Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia – magisterskie

Kierunek – Technologia Chemiczna

Niestacjonarne studia I stopnia – inżynierskie
Niestacjonarne studia II stopnia- magisterskie

Kolegium NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Kierunek – Ekonomia

Niestacjonarne studia I stopnia – licencjackie

* Studia będą prowadzone pod warunkiem podjęcia przez Senat PW odpowiedniej uchwałyAdresy wydziałów


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ul. Noakowskiego 18/20, pok. 501, 502

00-668 Warszawa

tel. 22 234 64 33, 22 234 65 25

email: dziekanat@ans.pw.edu.pl

http://www.ans.pw.edu.plWydział Architektury

ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

studia I stopnia, pok. 21 tel. 22 234 55 50

studia II stopnia, pok. 20 tel. 22 234 55 49

email: dziekanat@arch.pw.edu.pl

Dziekanat, pok. 4 tel. 22 628 28 87

http://www.arch.pw.edu.plWydział Chemiczny

ul. Noakowskiego 3, (Gmach Chemii)

00-664 Warszawa

Kierunek: Technologia Chemiczna, pok. 100

tel. 22 234 73 72

e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl

http://www.ch.pw.edu.pl

Kierunek: Biotechnologia, pok. 1

tel. 22-234-57-34

email: ibio@ch.pw.edu.pl

http://www.ch.pw.edu.plWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111, 112

00-665 Warszawa

tel. 22 234 74 11, 22 234 57 93, 22 234 73 85

email: rekrutacja@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.plWydział Elektryczny

pl. Politechniki 1, pok. 133

00-661 Warszawa

tel. 22 234 72 28, 22 234 72 08

email: dziekanat@ee.pw.edu.pl

http://www.ee.pw.edu.plWydział Fizyki

ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), pok. 130

00-662 Warszawa

tel. 22 234 76 60, 22 234 72 47

email: dziekanat@if.pw.edu.pl

http://www.if.pw.edu.plWydział Geodezji i Kartografii

pl. Politechniki 1, pok. 128

00-661 Warszawa,

tel. 22 234 72 25

email: rekrutacja@gik.pw.edu.pl

http://www.gik.pw.edu.plWydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

ul. Waryńskiego 1, pok. 183

00-645 Warszawa

tel. 22 234 64 53, 22 234 63 10

email: dziekanat@ichip.pw.edu.pl

http://www.ichip.pw.edu.plWydział Inżynierii Lądowej

ul. Armii Ludowej 16, pok. 114

00-637 Warszawa,

tel. 22 234 65 21

email: stacjonarne@il.pw.edu.pl

http://www.il.pw.edu.plWydział Inżynierii Materiałowej

ul. Wołoska 141 p.204

02-507 Warszawa,

tel. 22 849 99 35, 22 234 84 51

email: dziekanat@inmat.pw.edu.pl

http://www.inmat.pw.edu.plWydział Inżynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, pok. 116

02-524 Warszawa,

tel. 22-234-84-52, 22-234-84-31

email: dziekanat@wip.pw.edu.pl

http://www.wip.pw.edu.plWydział Inżynierii Środowiska

ul. Nowowiejska 20, pok. 110 – studia I stopnia,

00-653 Warszawa

pok. 136 – studia II stopnia

tel. 22 234 54 06, 22 234 74 25

email: dziekanat@is.pw.edu.pl

http://www.is.pw.edu.plWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

pl. Politechniki 1, pok. 203

00-661 Warszawa

tel. 22 234 59 22, 22 234 79 69

email: dziekanat@mini.pw.edu.pl

http://www.mini.pw.edu.plWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24 (Gm. Lotniczy) pok. 125

00-665 Warszawa,

tel. 22 621 53 10, 22 234 59 64

email: dziekanat@meil.pw.edu.pl

http://www.meil.pw.edu.plWydział Mechatroniki

ul. Św. Andrzeja Boboli 8, pok. 122

02-525 Warszawa

tel. 22 849 07 11, 22 234 84 56

email: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl

http://www.mchtr.pw.edu.plWydział Samochodów i Maszyn Roboczych

ul. Narbutta 84, pok. 06

02-524 Warszawa

tel. 22 849 05 34, 22 234 84 35

email: dziekanat@simr.pw.edu.pl

http://www.simr.pw.edu.plWydział Transportu

ul. Koszykowa 75 (Gmach Nowej Kreślarni), pok. 112

00-662 Warszawa,

tel. 22 234 71 88, 22 234 71 97

email: dziekanat@it.pw.edu.pl

http://www.it.pw.edu.plWydział Zarządzania

Biuro obsługi kandydatów na studia

ul. Narbutta 85, pok. 43

02-524 Warszawa,

tel. 22 234 86 94, 22 234 86 95

email: kandydat@wz.pw.edu.pl

http://www.wz.pw.edu.plSzkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

ul. Łukasiewicza 17, pok. 215

09-400 Płock,

tel. 24 367 21 54,

tel. rekrutacyjny 24 367 21 13 czynny: 15.06.2011 r. - 30.09.2011 r.

email: dziekanatdz@pw.plock.pl

http://www.pw.plock.plKolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

ul. Łukasiewicza 17, pok. 103

09-400 Płock,

tel. 24 262 90 08, 24 367 21 26

email: knes@pw.plock.pl

http://www.knes.pw.plock.plBiuro ds. Przyjęć na Studia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia

pl. Politechniki 1, pok. 66

00-661 Warszawa

tel. 22 629 60 70, 22 234 74 12

fax. 22 234 74 29

email: rekrutacja@pw.edu.pl

http://www.pw.edu.pl/kandydaci

Biuro rekrutacji

Informacji w sprawie studiów I stopnia udziela:

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Plac Politechniki 1, pok. 66

00-661 Warszawa

tel. 22 629 60 70, 22 234 74 12

fax. 22 234 74 29

email: rekrutacja@pw.edu.pl

W sprawie studiów II stopnia:

Dziekanaty poszczególnych wydziałów

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oplaty