Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
81 749 17 77
81 749 32 12
www.wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów
Rekrutacja na studia

O uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie, zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. Jednak największym osiągnięciem Uczelni jest młodzież studencka, bo Uczelnia przygotowuje kadry z wyższym wykształceniem, które zasilają przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe, przyśpieszając ich rozwój. Absolwenci WSEI zajmują prestiżowe stanowiska, są kreatywni, odważni i zdolni do wdrażania zmian społecznych i gospodarczych, przygotowani do kreowania inicjatyw.

CO wyróżnia Uczelnię:

 • Przyjazna akademicka atmosfera
 • Najlepsza Uczelnia w regionie: najwyżej oceniana w regionie w rankingach i konkursach dla Uczelni Wyższych
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 11 000 m2 wyposażonych w audiowizualny i multimedialny sprzęt oraz laboratoria wyposażone w unikalną aparaturę badawczą
 • Najwyższa Jakość kształcenia
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Pracownicy administracyjny otwarci na potrzeby studentów i wspierający ich inicjatywy
 • Atrakcyjne specjalności na każdym kierunku studiów
 • Wolny Słuchacz: oferta dydaktyczna dla osób, które nie zdały matury
 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w renomowanych firmach
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich
 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • Pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

DLACZEGO warto studiować w WSEI:

Uczelnia, która wspiera studentów w starcie w karierze:

 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • Pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia

uzupełniające magisterskie

Studia jednolite
magisterskie

licencjackie

inżynierskie

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

Psychologia

+

+

Psychologia

+

+

+ +

Pedagogika

+

+

+

+

Ekonomia

+

+

+

+

Administracja

+

+

+

+

Zarządzanie

+

+

+ +

Bezpieczeństwo wewnętrzne

+

+

Pielęgniarstwo

+

+

+

+

Transport

+

+

+

+

Informatyka

+

+

+ +

Mechanika i budowa maszyn

+

+

Logistyka

+

+

Finanse i rachunkowość

+

+


W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia otrzymała także dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia w ścisłej współpracy z pracodawcami do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Dofinansowanie obejmuje do 30% wysokości czesnego.

Oznaczenia symboli:

S - stacjonarne
NZ - niestacjonarne zaoczne
NW - niestacjonarne wieczorowe
X - poziom studiów dostępny na danym kierunku

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

Studia anglojęzyczne komercyjne
(study in english)


Zarządzanie – I stopnia

Logistyka– I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia


Uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, Informatyka I stopnia, Zarządzanie I stopnia oraz Ekonomia II stopnia. Dla obcokrajowców przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania.

Studia anglojęzyczne
bezpłatne
(study in english)


Zarządzanie – I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia


Rekrutacja na studia - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Rekrutacja trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2017 r.

Kontakt:
Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77,W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem