Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Prezentacje Uczelni / Prezentacje Wydziałów


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
81 749 17 77
81 749 32 12
www.wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

niepubliczna, wyższa
O Uczelni
Kierunki Studiów

O uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie, zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. Jednak największym osiągnięciem Uczelni jest młodzież studencka, bo Uczelnia przygotowuje kadry z wyższym wykształceniem, które zasilają przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe, przyśpieszając ich rozwój. Absolwenci WSEI zajmują prestiżowe stanowiska, są kreatywni, odważni i zdolni do wdrażania zmian społecznych i gospodarczych, przygotowani do kreowania inicjatyw.

CO wyróżnia Uczelnię:

 • Przyjazna akademicka atmosfera
 • Najlepsza Uczelnia w regionie: najwyżej oceniana w regionie w rankingach i konkursach dla Uczelni Wyższych
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 11 000 m2 wyposażonych w audiowizualny i multimedialny sprzęt oraz laboratoria wyposażone w unikalną aparaturę badawczą
 • Najwyższa Jakość kształcenia
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Pracownicy administracyjny otwarci na potrzeby studentów i wspierający ich inicjatywy
 • Atrakcyjne specjalności na każdym kierunku studiów
 • Wolny Słuchacz: oferta dydaktyczna dla osób, które nie zdały matury
 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w renomowanych firmach
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich
 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • Pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

DLACZEGO warto studiować w WSEI:

Uczelnia, która wspiera studentów w starcie w karierze:

 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • Pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

Kierunki Studiów - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

kierunek

Studia I stopnia

Studia II stopnia

uzupełniające magisterskie

Studia jednolite

magisterskie

licencjackie

inżynierskie

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

Psychologia

+

+

Pedagogika

+

+

+

+

Ekonomia

+

+

+

+

Zdrowie Publiczne

+

+

Administracja

+

+

+

+

Zarządzanie

+

+

Praca socjalna

+

+

Bezpieczeństwo wewnętrzne

+

+

Stosunki międzynarodowe

+

+

Pielęgniarstwo

+

+

+

+

Transport

+

+

+

+

Informatyka

+

+

Mechanika i budowa maszyn

+

+

Logistyka

+

+

Oznaczenia symboli:

S - stacjonarne

NZ - niestacjonarne zaoczne

NW - niestacjonarne wieczorowe

X - poziom studiów dostępny na danym kierunku

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl