Opole rodzaje studiówstudia techniczne

studia techniczn
e Opole

Kierunki studiów technicznych w Opolu to przede wszystkim propozycja Politechniki Opolskiej. Na tej właśnie uczelni znaleźć można kierunki, które zainteresują każdego z kandydatów, który swoją przyszłość zawodową pragnie połączyć z tym, co najnowsze w zakresie nauk technicznych. Przykładowe kierunki studiów technicznych w Opolu to: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA, ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i wiele innych. Poznaj lepiej kierunki studiów technicznych w Opolu.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczn
e Opole

Studia na kierunkach ekonomicznych w Opolu to właściwie propozycja wszystkich opolskich uczelni. Zarówno publicznych jak i niepublicznych. Przykładowe kierunki ekonomiczne w Opolu to FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ oraz EKONOMIA.Warto poznać ofertę
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczn
e Opole

Opole przygotowało dla kandydatów na studia bogatą ofertę kierunków humanistycznych. Największa w tym zasługa Uniwerytetu Opolskiego, który obok kierunków filologicznych proponuje również takie kierunki humanistyczne jak m.in. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, COACHING FILOZOFICZNY. Odpowiednich dla siebie studiów warto szukać na Wydziale Filologicznym UO oraz Wydziale Nauk Społecznych UO.


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczn
e Opole

Kształcenie filologiczne w Opolu to domena Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Filologiczny UO). Chcesz w Opolu poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe. Poznaj kierunki studiów w Opolu m.in. JĘZYKI OBCE W PRZEKŁADZIE UŻYTKOWYM, JĘZYK BIZNESU, FILOLOGIA POLSKA, ENGLISH PHILOLOGY, GERMANISTIK.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczn
e Opole

W Opolu mozna studiować popularny wśród kandydatów KIERUNEK LEKARSKI. Studia oferuje Uniwersytet Opolski (Wydział Przyrodniczo - Techniczny UO). Na Wydziale Chemii UO można podjąć studia na kierunku FARMACJA.. Ciekawą ofertę przygotowała w Opolu również Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Dzięki PMWSZ w Opolu możesz kształcić się na takich kierunkach medycznych jak m.in. FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO. Pierwszy z wymienionych kierunków dostępny również na Politechnice Opolskiej (
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO)

box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczn
e Opole

Kierunki studiów społecznych w Opolu to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. Najciekawszą ofertę posiada Wydział Nauk Społecznych UO. Poznaj ofertę kierunków społecznych w Opolu..box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczn
e Opole

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Propozycji należy szukać na Wydziale Przyrodniczo - Technicznym UO. Przykładowe kierunki biologiczne z oferty opolskiej uczelni to: BITECHNOLOGIA MEDYCZNA, BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA..


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicz
e Opole

Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Przykładowe kierunki to: GOSPODARKA LEŚNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA.


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicz
e Opole

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Opolu może podjąć studia na Wydziale Prawa i Administracji UO. W ofercie dla kandydatów m.in. kierunek PRAWO, ADMINISTRACJA. Ofertę Wydziału uzupełniają jeszcze takie kierunki jak: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oraz kierunek prawno - ekonomiczny OBSŁUGA BIZNESU. Studia z zakresu administracji można również podjąć na Politechnice Opolskiej, WSZiA w Opolu, a na kierunku ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu..


box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczn
e Opole

Ten rodzaj studiów to popularna propozycja opolskich uczelni. Kierunek LOGISTYKA obecny na prawie wszystkich uczelniach w Opolu. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc kandydatów może zainteresować propozycja Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO), kierunek INŻYNIERIA LOGISTYCZNA w WSB w Opolu, czy studia proponowane przez WSZIA w Opolu. Tu spotkać można tak ciekawe specjalności jak m.in. EKOLOGISTYKA, LOGISTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH I HUMANITARNA.


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczn
e Opole

Oferta studiów artystycznych w Opolu nie należy do najbogatszych. Wydział Sztuki UO proponuje kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH. Uzdolnienia artystyczne można wykorzystać także podejmując studia na kierunku WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE (na Politechnice Opolskiej na Wydziale Mechanicznym PO)


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczn
e Opole

Ten rodzaj studiów technicznych oferuje Politechnika Opolska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO). Dla zainteresowanych kierunkiem PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE czekają indeksy na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych PO). Naukę na kierunku INFORMATYKA można podjąć również na Uniwersytecie Opolskim.

box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczn
e Opole

Kierunek PEDAGOGIKA to oferta zarówno opolskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Wydział Nauk Społecznych UO proponuje kandydatom w nowym roku akademickim studia na kierunkach PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PRACA SOCJALNA. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Opolu. Ich szeroki wybór znaleźć można np. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. (RESOCJALIZACJA I KRYMINOLOGIA, PEDAGOGIKA MEDIALNA itp.)


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczn
e Opole

Studia jednolite magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA to propozycja Uniwersytetu Opolskiego. Studia na specjalności PSYCHOLOGIA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE (na kierunku zarządzanie) obecna wśród tegorocznych propozycji Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczn
e Opole

Dla fanów chemii Opole oferuje studia, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Opolski (Wydział Chemii UO). Wśród propozycji takie kierunki jak: CHEMIA, CHEMIA I ANALITYKA ŻYWNOŚCI.

box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczn
e Opole

Oferty studiów historycznych w Opolu szukać należy na Uniwersytecie Opolskim. Przykładowe kierunki związane z historią to: BAŁKAŃSKA TURYSTYKA KULTUROWA (WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UO), HISTORIA, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+ (Wydział Nauk Społecznych UO) oraz MUZYKOLOGIA (Wydział Teologiczny UO).

box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzani
e Opole

Jeśli interesują kandydatów procesy związane z zarządzaniem Opole daje szerokie spektrum wyboru specjalności i uczelni, na których można podjąć studia. Kierunek ZARZĄDZANIE obecny na Uniwersytecie Opolskim, na Politechnice Opolskiej i na obu uczelniach niepaństwowych.


box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzn
e Opole

Nie ma typowo geograficznych kierunków w Opolu.


box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczn
e Opole

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferuje Politechnika Opolska (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO). Studia związane z turystyką znajdziecie także na Uniwersytecie Opolskim kierunek BAŁKAŃSKA TURYSTYKA KULTUROWA, TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA.


box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportow
e Opole

Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE to propozycja Politechniki Opolskiej (
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO)


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicz
e Opole

Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia na kierunku ROLNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA na Uniwersytecie Opolskim. Może zainteresuje was również kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z oferty Politechniki Opolskiej.


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczn
e Opole

Studia na kierunku DIETETYKA obecne w ofercie, którą dla kandydatów przygotowała
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.


box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne
Opole

Studia na kierunku KOSMETOLOGIA obecne w obecne w ofercie, którą dla kandydatów przygotowała Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. To jedyna propozycja.box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjn
e Opole

Ten rodzaj studiów prawniczych znaleźć można w ofercie zarówno uczelni publicznych i niepublicznych. Warto poznać kierunek studiów ADMINISTRACJA oraz różne dostępne na kierunku specjalności z oferty WSZiA w Opolu, WSB w Opolu, Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego.box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektur
a Opole

Studia architektoniczne to domena Politechniki Opolskiej. Kierunek ARCHITEKTURA proponuje Wydział Budownictwa i Architektury PO. Studia tego rodzaju to także taki kierunek jak ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, który oferuje Uniwersytet Opolski.

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictw
o Opole

Studia z zakresu budownictwa znaleźć można na Politechnice Opolskiej - Wydział Budownictwa i Architektury PO


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowisk
a Opole

Studia z zakresu ochrony środowiska znaleźć można na Uniwersytecie Opolskim (Wydziale Przyrodniczo - Technicznym UO). Warto zainteresować się również kierunkiem ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (to propozycja Politechniki Opolskiej)


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyk
a Opole

Dla zainteresowanych tematyką lotniczą i kosmonautyką jest oferta studiów, którą dla kandydatów przygotowała Politechnika Opolska. (Wydział Mechaniczny PO)


box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczn
e Opole

Matematyczne studia w Opolu to propozycja Uniwersytetu Opolskiego. Odpowiednią dla kandydatów propozycję przygotował Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO.


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapi
a Opole

Studia na kierunku FIZJOTERAPIA to propozycja
którą dla kandydatów przygotowała Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Studia oferuje również Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO


box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczn
e Opole

Ten rodzaj studiów proponuje Uniwersytet Opolski. Studia można podjąć na kierunku TEOLOGIA
box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisł
e Opole

FIZYKA, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOTECHNOLOGIA to tylko niektóre z kierunków zaliczanych do ścisłych. Studia w tym zakresie proponują zaróno Uniwersytet Opolski oraz Politechnika Opolska.

box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczn
e Opole

Nie ma typowo muzycznych kierunków w Opolu . Jeśli jednak interesuje cię tak bardzo muzyka i koniecznie chcesz podjąć studia w Opolu poznaj propozycję kierunku MUZYKOLOGIA na Uniwersytecie Opolskim.box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowi
u Opole

Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. W ofercie PMWSZ Opole dostępne kierunki: np. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA.


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem