Rzeszów rodzaje studiówstudia ekonomiczne

studia ekonomiczn
e Rzeszów

Studia na kierunkach ekonomicznych w Rzeszowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz uczelni niepublicznych. Wydział Ekonomii UR proponuje kandydatom kierunki EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (ten kierunek również wśród propozycji (Wydziału Zarządzania PR). Na uczelniach niepublicznych np. MARKETING INTERNETOWY oferuje
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profil ekonomiczny posiadają również studia o zarządzaniu.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczn
e Rzeszów

Studiów humanistycznych w Rzeszowie szukaj przede wszystkim na Uniwersytecie. Tam w ofercie znaleźć można studia filologiczne, historyczne, pedagogiczne. Kierunek FILOZOFIA, KULTUROZNAWSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA to tylko niektóre z propozycji, jakie przygotowały:
Wydziału Socjologiczno - Historycznego UR, Wydział Filologiczny UR.box_wiecej30.jpg

studia techniczne

studia techniczn
e Rzeszów

Kierunki studiów technicznych w największej ilości oferuje Politechnika Rzeszowska. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach m.in. LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnia. Warto zwrócić uwagę na propozycję studiów technicznych w Rzeszowie, które znalazły się w ofercie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz
Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie.


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczn
e Rzeszów

Chętnym do studiowania kierunków filologicznych w Rzeszowie najbogatszą ofertę prezentuje Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Chcesz w Rzeszowie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe. FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, FILOLOGIA POLSKA to niektóre z propozycji Ciekawa jest również oferta studiów filologicznych na
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. np. FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczn
e Rzeszów

Dzięki Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego oferta studiów medycznych w Rzeszowie jest prawie tak duża jak w największych ośrodkach akademickich, jak na uniwersytetach medycznych. Oferta uczelni to między innymi takie kierunki jak: KIERUNEK LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE. Propozycję studiów medycznych posiadają również uczelnie niepubliczne. Na nich można podjąć naukę na kierunkach np. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA.


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczn
e Rzeszów

Kierunków studiów społecznych w Rzeszowie kandydaci powinni szukać przede wszystkim w ofercie
Wydziału Socjologiczno - Historycznego UR. Rzeszów daje możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA. W zakresie studiów społecznych swoją ofertę przygotowały również uczelnie niepubliczne m.in. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczn
e Rzeszów

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków którą przygotował dla kandydatów Wydział Biologiczno - Rolniczy URoraz Wydział Biotechnologii UR. BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA to ciekawe propozycje dla fanów nauk biologicznych.

box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicz
e Rzeszów

Studia przyrodnicze reprezentowane są w Rzeszowie przez takie kierunki jak m.in. OCHRONA ŚRODOWISKA, AGROLEŚNICTWO, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Zainteresowani tym rodzajem studiów powinni przeanalizować ofertę, którą przygotował dla kandydatów
Wydział Biologiczno - Rolniczy UR.


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicz
e Rzeszów

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Rzeszowie może wybrać jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO. Proponuje je Wydział Prawa i Administracji UR oraz
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. W ofercie obu uczelni znaleźć można również propozycję studiów na kierunku ADMINISTRACJA.box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczn
e Rzeszów

Ten rodzaj studiów proponują w Rzeszowie i Politechnika - Wydział Zarządzania PR i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na Uniwersytecie Rzeszowskim stosunkowo nową propozycją są studia na kierunku LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO - SPOŻYWCZYM ( Wydział Biologiczno - Rolniczy UR)


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczn
e Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski proponuje kandydatom studia plastyczne na dwóch kierunkach: GRAFIKA, SZTUKI WIZUALNE (Wydział Sztuki UR).
Dla zainteresowanych studiami muzycznymi ciekawą ofertę przygotował na nowy rok akademicki Wydział Muzyki UR. Kierunek GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA obecny jest również w ofercie uczelni niepublicznej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczn
e Rzeszów

Ten rodzaj studiów technicznych oferuje Politechnika Rzeszowska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki PR). Kierunek INFORMATYKA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO znajdziecie wśród propozycji
Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej w Rzeszowie. Propozycję kierunków i specjalności posiada również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczn
e Rzeszów

Kierunek PEDAGOGIKA to oferta rzeszowskiego Uniwersytetu (Wydział Pedagogiczny UR). W ofercie tego wydziału również kierunek NAUKI O RODZINIE


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczn
e Rzeszów

Niestety, w zakresie studiów psychologicznych w Rzeszowie oferta sprowadza się do propozycji kierunku PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU. Taką propozycję dla kandydatów przygotowała
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczn
e Rzeszów

Studia chemiczne w Rzeszowie to domena Politechniki. Wydział Chemiczny PR przygotował kilka kierunków studiów tego rodzaje m.in. TECHNOLOGIA CHEMICZNA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA.


box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczn
e Rzeszów

Studia historyczne w Rzeszowie to propozycja takich kierunków jak m.in. HISTORIA, MUZEOLOGIA, ARCHEOLOGIA, TURYSTYKA HISTORYCZNA i KULTUROWA. Znaleźć je można w ofercie Wydziału Socjologiczno - Historycznego UR.
box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzanie
Rzeszów

Kierunek ZARZĄDZANIE można w Rzeszowie studiować na Politechnice Rzeszowskiej (
Wydział Zarządzania PR). Swoją propozycję kierunków studiów i specjalności z zakresu wiedzy o zarządzaniu mają również rzeszowskie uczelnie niepubliczne. Warto poznać ofertę WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, np.ZARZĄDZANIE PROJEKTEM MIĘDZYNARODOWYM.

box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzn
e Rzeszów

Dla miłośników geografii w ofercie rzeszowskich uczelni wskazać można na takie kierunki jak: GEOINFORMATYKA, GEODEZYJNE URZĄDZENIA PRZESTRZENI. Takie propozycje dla kandydatów przygotowała Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie. Obie ścieżki kształcenia realizowane są na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA.box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczn
e Rzeszów

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferuje Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Związane z turystyką są również studia, które oferuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na tej uczelni można podjąć naukę na kierunku BIZNES TURYSTYCZNY. Jeśli interesuje was TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA poznajcie ofertę Wydziału Socjologiczno - Historycznego UR.

box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportow
e Rzeszów

Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE to propozycja Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia na kierunku SPORT oferuje Wydział Zarządzania PR. Tylko na tych uczelniach zrealizować możesz swoje sportowe pasje.

box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicz
e Rzeszów

Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia na kierunku AGROLEŚNICTWO, ROLNICTWO, LOGISTYKA W SEKTORZE ROLNO - SPOŻYWCZYM. Warto sprawdzić pełną ofertę, którą dla kandydatów przygotował Wydział Biologicno - Rolniczy UR. Może zainteresuje was również kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczn
e Rzeszów

Przyszłych dietetyków kształci w Rzeszowie na studiach Uniwersytet Rzeszowski. Studia na kierunku DIETETYKA to propozycja, którą przygotował Wydział Medyczny UR. Studia te proponuje również jedna z rzeszowskich uczelni niepublicznych: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapi
a Rzeszów

Przyszłych fizjoterapeutów kształci w Rzeszowie na studiach jednolitych magisterskich Uniwersytet Rzeszowski. Studia na kierunku FIZJOTERAPIA to propozycja, którą przygotował Wydział Medyczny UR. Studia te proponuje również jedna z rzeszowskich uczelni niepublicznych: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyk
a Rzeszów

Rzeszów mozna uznać za centrum kształcenia związanego z lotnictwem. Prestiżowe studia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA oferuje kandydatom Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PR. Zaciekawić może również kandydatów oferta studiów, którą znajdziecie wśród propozycji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w RzeszowieKierunki anglojęzyczne LOTNICTWO OGÓLNE, ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM.


box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisł
e Rzeszów

Studia dla ścisłowców to takie kierunki jak m.in. MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA. Te kierunki studiować można na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UR. Zainteresować kandydatów może również propozycja, którą w swojej ofercie posiada Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczn
e Rzeszów

Dla zainteresowanych studiami muzycznymi ciekawą ofertę przygotował na nowy rok akademicki Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kandydaci mają do wyboru trzy kierunki studiów m.in. INSTRUMENTALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA.


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem