Lublin rodzaje studiówstudia techniczne

studia techniczn
e Lublin

Kierunki studiów technicznych w Lublinie to przede wszystkim propozycja Politechniki Lubelskiej. Znajdują się one również na największej niepublicznej uczelni w Lublinie, jaką jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Jeśli interesuje cię to, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnie.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczn
e Lublin

Studia na kierunkach ekonomicznych w Lublinie to propozycja prawie wszystkich lubelskich uczelni. Znaleźć je można wśród propozycji, które dla kandydatów przygotował Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Zarządzania POLLUB, np.kierunek MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA. Kierunek EKONOMIA dostępny również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Nauk Społecznych KUL). Kandydatów na studia może również zainteresować propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie np. kierunek AGROBIZNES na Wydziale Agrobioinżynierii UP Lublin.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczn
e Lublin

LUBLIN rozpieszcza humanistów bogatą ofertą w zakresie kierunków studiów humanistycznych. Na Wydziale Humanistycznym UMCS znaleźć można wiele atrakcyjnych kierunków np. E - EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE, KULTUROZNAWSTWO, ARCHITEKTURA INFORMACJI. KUL przygotował dla tegorocznych kandydatów m.in. kierunek EDYTORSTWO, KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA, RETORYKA STOSOWANA..Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie dobrze uzupełnia również oferta studiów filologicznych, historycznych lub niektóre studia społeczne.


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczn
e Lublin

Chcesz w Lublinie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe dzięki ofercie uczelni publicznych i niepublicznych w Lublinie. ANGLISTYKA, HISPANISTYKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA NIDERLANDZKA to tylko przykładowe kierunki filologiczne w Lublinie. Można je podjąć na UMCS, KUL (Wydział Nauk Humanistycznych KUL). Wśród uczelni niepaństwowych w Lublinie warto poznać kierunki, które przygotowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA).


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczn
e Lublin

Dzięki obecności w Lublinie Uniwersytetu Medycznego, oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do wykonywania w przyszłości jednego z zawodów medycznych, przedstawia się imponująco. Przykładowe kierunki medyczne w Lublinie to: KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY, ANALITYKA MEDYCZNA. Ale studia medyczne w Lublinie realizować można również na uczelniach niepublicznych. Ciekawą ofertę dla kandydatów przygotowała m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (kierunek: PIELĘGNIARSTWO).


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczn
e Lublin

Kierunki studiów społecznych w Lublinie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA. Dla wszystkich zainteresowanych tkanką życia społecznego Lublin to miasto atrakcyjne. UMCS (np. Wydział Politologii UMCS), KUL, WSEI to wybrane uczelnie prowadzące kierunki społeczne na studiach.


box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczn
e Lublin

Studia biologiczne w Lublinie to propozycja zarówno kierunków na UMCS (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, KUL (kierunek BIOTECHNOLOGIA na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL). Przykładowe kierunki studiów biologicznych w Lublinie to: BIOLOGIA, BIOKOSMETOLOGIA, BIOMEDYCYNA (na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie), Poznaj lepiej kierunki i wybierz najlepszy dla siebie w Lublinie.


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicz
e Lublin

Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przykładowe kierunki tego rodzaju studiów to: MEDYCYNA ROŚLIN, ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY, OGRODNICTWO. Warto porównać te propozycje z tymi, które znaleźć można w dziale studia biologiczne Lublin, studia ochrona środowiska Lublin..


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicz
e Lublin

Sporo propozycji dla kandydatów, którzy chcą w Lublinie podjąć studia prawnicze. Przyszli studenci mogą wybrać jedną z ofert, które przygotowały UMCS (Wydział Prawa i Administracji UMCS) Kandydat zainteresowany studiami z zakresu prawa może skorzystać również z propozycji KUL (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Kierunki prawnicze obecne również na uczelniach niepublicznych w Lublinie: np. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.


box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczn
e Lublin

Gdzie podjćc ten rodzaj studiów w Lublinie? Wybór całkiem spory. Studia logistyczne wzbudzają ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. W Lublinie naukę można podjąć na Politechnice Lubelskiej (kierunek: INŻYNIERIA LOGISTYKA, te studia w organizacji), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA). Kierunek LOGISTYKA to propozycja UMCS (Wydział Ekonomiczny UMCS) oraz WSEI w Lublinie.

box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczn
e Lublin

W Lublinie brakuje uczelni typowo artystycznej, ale nie oznacza to, że nie można realizować swoich pasji i talentów. Wydział Artystyczny UMCS przygotował dla kandydatów kilka ciekawych kierunków studiów artystycznych: np. GRAFIKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczn
e Lublin

Ten rodzaj popularnych studiów technicznych oferuje m.in. Politechnika Lubelska (np. Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB), UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS), KUL, WSEI oraz WSPiA w Lublinie. Do wyboru na studiach informatycznych kandydaci mają przeważnie możliwość wyboru atrakcyjnych specjalności. Warto prześledzić pełną ofertę uczelni w zakresie studiów informatycznych w Lublinie.box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczn
e Lublin

Kierunki pedagogiczne oferują w Lublinie dwa największe uniwersytety. UMCS - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Społecznych KUL). PEDAGOGIKA to kierunek proponowany również przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierunki studiów pedagogicznych to duża szansa na wybranie ciekawej specjalności. Warto poznać dokładniej ofertę lubelskich uczelni w zakresie studiów pedagogicznych.

box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczn
e Lublin

Dla osób zainteresowanych studiami psychologicznymi w Lublinie dobre wieści. Studia można podjąć na czterech uczelniach, dwóch państwowych i dwóch niepaństwowych. UMCS i KUL proponują kandydatom studia jednolite magisterskie. Dwie uczelnie niepubliczne, które proponują kierunek PSYCHOLOGIA to Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczn
e Lublin

Czy Lublin to raj dla przyszłych chemików? Szału nie ma. Studia chemiczne na kierunku CHEMIA proponuje UMCS. Kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA to oferta, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczn
e Lublin

Różne przejawy ludzkiej aktywności w przeszłości poznać można na oferowanych w Lublinie studiach historycznych. Kandydaci mogą wybierać spośród propozycji UMCS (Wydział Humanistyczny UMCS) oraz KUL. Przykładowe kierunki studiów historycznych w Lublinie to: ARCHEOLOGIA, TURYSTYKA HISTORYCZNA, HISTORIA SZTUKI i oczywiście kierunek HISTORIA.
box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzani
e Lublin

Współczesne zarządzanie to nie tylko wiedza, która potrzebna jest w biznesie. Dobrze wiedzą to w Lublinie, ponieważ obok popularnego wśród kandydatów kierunku ZARZĄDZANIE można w Lublinie studiować takie kierunki jak: ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH, ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI (te kierunki znaleźć można w ofercie UMCS). na Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Tajniki zarządzania poznać można również na trzech uczelniach niepublicznych: Studia te w swojej ofercie mają: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, WSPiA oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.

box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzn
e Lublin

Studia geograficzne w Lublinie to propozycja UMCS. Studiów dla siebie szukać warto na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.UMCS. Przykładowe kierunki studiów geograficznych to: GEOGRAFIA, GEOINFORMATYKA.

box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczn
e Lublin

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferuje UMCS (Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.UMCS) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunek KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA to propozycja KUL. Kandydatów może zainteresować również kierunek AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP Lublin.box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportow
e Lublin

Studia sportowe w Lublinie to mały wybór kierunków. Jeśli aktywność fizyczna lub taniec to już sport, można polecić studia na kierunkach: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA (UP LUBLIN), TANIEC (kierunek studiów w ofercie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie). Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE proponuje Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach.


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicz
e Lublin

Lubelszczyzna rolnictwem stoi, więc i obecność kierunków rolniczych jest naturalna. Największą ofertę dla kandydatów przygotował w tym zakresie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Przykładowe kierunki studiów rolniczych w Lublinie to: INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA, ROLNICTWO, OGRODNICTWO i wiele kilka kierunków związanych z żywnością np.: kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI.


box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskow
e Lublin

Nie ma typowo wojskowych kierunków w Lublinie. Możliwe jednak jest studiowanie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (UMCS, KUL). W województwie lubelskim studia wojskowe prowadzi LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE (LAW). Trzy kierunki na studiach wojskowych: LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, NAWIGACJA, LOGISTYKA.


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczn
e Lublin

Studia na kierunku DIETETYKA obecne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz na jednej z uczelni niepublicznych: w Wyższej Szkole Nauk Społecznych..


box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne Lublin


Gdzie studiować kosmetologię w Lublinie? Studia na kierunku KOSMETOLOGIA na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMLUB), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ( tu kierunek BIOKOSMETOLOGIA) oraz m.in. na uczelni niepublicznej: w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie...box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjn
e Lublin

Ten rodzaj studiów prawniczych znaleźć można w ofercie zarówno uczelni publicznych i niepublicznych. Wydział Prawa i Administracji UMCS, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oferują kandydatom studia na kierunku ADMINISTRACJA lub ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Znajdziecie go również na lubelskich uczelniach niepublicznych WSEI i WSPiA.

box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura
Lublin

Studia architektoniczne to domena Politechniki Lubelskiej (kierunek ARCHITEKTURA na Wydziale Budownictwa i Architektury POLLUB, Ten kierunek obecny również w ofercie uczelni niepublicznej WSPiA. Studia architektoniczne w Lublinie prowadzą ponadto Uniwersytet Przyrodniczy oraz KUL na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Jeśli interesuje was ARCHITEKTURA INFORMACJI to na studia takie zaprasza UMCS.

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo
Lublin

Gdzie studiować budownictwo w Lublinie? Studia z zakresu budownictwa znaleźć można wyłącznie na Politechnice Lubelskiej (studia w ofercie Wydziału Budownictwa i Architektury POLLUB).

box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport Lublin

Studia z zakresu transportu znaleźć można na Politechnice Lubelskiej.Oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA). Jeśli zamierzasz podjąć studia na uczelni niepaństwowej ofertę dla ciebie przygotowała m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz WSPiA.


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowiska
Lublin

Studia z zakresu ochrony środowiska znaleźć można na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP LUBLIN). inne kierunki, które mogą zainteresować kandydatów: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII,


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyka
Lublin

Nie ma typowo kierunków poświęconych lotnictwu lub kosmonautyce w Lublinie. Sprawdź propozycje innych uczelni technicznych w Polsce: np. Politechnika Rzeszowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska. W województwie lubelskim studia na kierunku LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA prowadzi LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE (LAW)jako propozycję zarówno studiów cywilnych jak i wojskowych.
studia matematyczne

studia matematyczn
e Lublin

Swoją pasję do matematyki zrealizować można w Lublinie na uczelniach państwowych. Znajdziecie je w ofercie UMCS, KUL i Politechniki Lubelskiej.


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia
Lublina

Chcesz po studiach w Lublinie zdobyć kwalifikacje fizjoterapeuty? Studia na kierunku FIZJOTERAPIA to propozycja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej. Jeśli chcesz studiować ten kierunek na UMCS wybierz studia w Wydziale Zamiejscowym w Puławach (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie).


box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczn
e Lublin

Dla zainteresowanych studiami teologicznymi w Lublinie ciekawa oferta KUL (Wydział Teologii KUL) .


box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisł
e Lublin

Przykładowe kierunki studiów ścisłych oferowanych przez lubelskie uczelnie to: BIOTECHNOLOGIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA. Ten rodzaj studiów obecny na UMCS, Politechnice Lubelskiej.


box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczn
e Lublin

Nie ma w Lublinie akademii muzycznej. Jest jednak Wydział Artystyczny UMCS. Właśnie na tym wydziale można podjąć studia na kierunkach: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA. Jeśli interesuje cię kierunek MUZYKOLOGIA poznaj ofertę KUL.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu
Lublin

Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. Warto zapoznać się z najnowszą ofertą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ofercie dostępne kierunki: np. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE. Zawody medyczne zdobędziesz również na uczelniach niepublicznych np. WSEI, WSNS w Lublinie.


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem