Lublin rodzaje studiów

Masz problem z wyborem kierunku studiów w Lublinie? Przygotowaliśmy dla Was podział kierunków zgodnie z ich rodzajem. Może ułatwi to wybór kierunku odpowiadającego Waszym zainteresowaniom.

Studia społeczne Lublin

 STUDIA SPOŁECZNE LUBLIN


Kierunki studiów społecznych w Lublinie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE, ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA. Dla wszystkich zainteresowanych tkanką życia społecznego Lublin to atrakcyjne miasto. UMCS (np. Wydział Politologii UMCS), KUL, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to wybrane uczelnie prowadzące kierunki społeczne na studiach.Studia techniczne Lublin

 STUDIA TECHNICZNE LUBLIN


Kierunki studiów technicznych w Lublinie to przede wszystkim propozycja Politechniki Lubelskiej. Znajdują się one również na największej niepublicznej uczelni w Lublinie, jaką jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Jeśli interesuje cię to, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnie.Studia medyczne Lublin

 STUDIA MEDYCZNE LUBLIN


Dzięki obecności w Lublinie Uniwersytetu Medycznego, oferta dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do wykonywania w przyszłości jednego z zawodów medycznych, przedstawia się imponująco. Przykładowe kierunki medyczne w Lublinie to: KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, ANALITYKA MEDYCZNA. Ale studia medyczne w Lublinie realizować można również na uczelniach niepublicznych. Ciekawą ofertę dla kandydatów przygotowała m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (kierunek: PIELĘGNIARSTWO) oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w LublinieStudia ekonomiczne Lublin

 STUDIA EKONOMICZNE LUBLIN


Studia na kierunkach ekonomicznych w Lublinie to propozycja prawie wszystkich lubelskich uczelni. Znaleźć je można wśród propozycji, które dla kandydatów przygotował Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, np.kierunek MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA. Kierunek EKONOMIA dostępny również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Wydział Nauk Społecznych KUL). Kandydatów na studia może również zainteresować propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie np. kierunek AGROBIZNES.pasek_bialy.jpg

Studia informatyczne Lublin

 STUDIA INFORMATYCZNE LUBLIN


Ten rodzaj popularnych studiów technicznych oferuje m.in. Politechnika Lubelska (np. Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB), UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS), KUL, WSEI oraz WSPiA w Lublinie. Do wyboru na studiach informatycznych kandydaci mają przeważnie możliwość wyboru atrakcyjnych specjalności. Warto prześledzić pełną ofertę uczelni w zakresie studiów informatycznych w Lublinie.Studia filologiczne Lublin

 STUDIA FILOLOGICZNE LUBLIN


Chcesz w Lublinie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe dzięki ofercie uczelni publicznych i niepublicznych w Lublinie. ANGLISTYKA, HISPANISTYKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, FILOLOGIA NIDERLANDZKA to tylko przykładowe kierunki filologiczne w Lublinie. Można je podjąć na UMCS, KUL (Wydział Nauk Humanistycznych KUL). Wśród uczelni niepaństwowych w Lublinie warto poznać kierunki, które przygotowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA).Studia prawnicze Lublin

 STUDIA PRAWNICZE LUBLIN


Sporo propozycji dla kandydatów, którzy chcą w Lublinie podjąć studia prawnicze. Przyszli studenci mogą wybrać jedną z ofert, które przygotowały UMCS (Wydział Prawa i Administracji UMCS) Kandydat zainteresowany studiami z zakresu prawa może skorzystać również z propozycji KUL (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Kierunki prawnicze obecne również na uczelniach niepublicznych w Lublinie: np. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.Studia psychologiczne Lublin

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE LUBLIN


Dla osób zainteresowanych studiami psychologicznymi w Lublinie dobre wieści. Studia można podjąć na czterech uczelniach, dwóch państwowych i dwóch niepaństwowych. UMCS i KUL proponują kandydatom studia jednolite magisterskie. Dwie uczelnie niepubliczne, które proponują kierunek PSYCHOLOGIA to Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.pasek_bialy.jpg

Studia logistyczne Lublin

 STUDIA LOGISTYCZNE LUBLIN


Gdzie podjćc ten rodzaj studiów w Lublinie? Wybór całkiem spory. Studia logistyczne wzbudzają ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. W Lublinie naukę można podjąć na Politechnice Lubelskiej, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA). Kierunek LOGISTYKA to propozycja UMCS (Wydział Ekonomiczny UMCS) oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.Studia humanistyczne Lublin

 STUDIA HUMANISTYCZNE LUBLIN


LUBLIN rozpieszcza humanistów bogatą ofertą w zakresie kierunków studiów humanistycznych. Na Wydziale Humanistycznym UMCS znaleźć można wiele atrakcyjnych kierunków np. E - EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE, KULTUROZNAWSTWO, ARCHITEKTURA INFORMACJI. KUL przygotował dla tegorocznych kandydatów m.in. kierunek EDYTORSTWO, KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA, RETORYKA STOSOWANA..Kierunki studiów humanistycznych w Lublinie dobrze uzupełnia również oferta studiów filologicznych, historycznych lub niektóre studia społeczne.Studia zarządzanie Lublin

 STUDIA ZARZĄDZANIE LUBLIN


Współczesne zarządzanie to nie tylko wiedza, która potrzebna jest w biznesie. Dobrze wiedzą to w Lublinie, ponieważ obok popularnego wśród kandydatów kierunku ZARZĄDZANIE można w Lublinie studiować takie kierunki jak: ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH, ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI (te kierunki znaleźć można w ofercie UMCS). na Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Tajniki zarządzania poznać można również na trzech uczelniach niepublicznych: Studia te w swojej ofercie mają: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, WSPiA oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie.Studia pedagogiczne Lublin

 STUDIA PEDAGOGICZNE LUBLIN


Kierunki pedagogiczne oferują w Lublinie dwa największe uniwersytety. UMCS - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Społecznych KUL). PEDAGOGIKA to kierunek proponowany również przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierunki studiów pedagogicznych to duża szansa na wybranie ciekawej specjalności. Warto poznać dokładniej ofertę lubelskich uczelni w zakresie studiów pedagogicznych. Inne kierunki pedagogiczne oferowane przez lubelskie uczelnie to: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA.pasek_bialy.jpg

Studia ścisłe Lublin

 STUDIA ŚCISŁE LUBLIN


Przykładowe kierunki studiów ścisłych oferowanych przez lubelskie uczelnie to: BIOTECHNOLOGIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA. Ten rodzaj studiów obecny na UMCS, Politechnice Lubelskiej.Studia przyrodnicze Lublin

 STUDIA PRZYRODNICZE LUBLIN


Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przykładowe kierunki tego rodzaju studiów to: MEDYCYNA ROŚLIN, ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY, SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROSLINNE, OGRODNICTWO. Warto porównać te propozycje z tymi, które znaleźć można w dziale studia biologiczne Lublin.Studia biologiczne Lublin

 STUDIA BIOLOGICZNE LUBLIN


Studia biologiczne w Lublinie to propozycja zarówno kierunków na UMCS (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, KUL (kierunek BIOTECHNOLOGIA na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL). Przykładowe kierunki studiów biologicznych w Lublinie to: BIOLOGIA, BIOKOSMETOLOGIA, BIOSTATYSTYKA (na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie), Poznaj lepiej kierunki i wybierz najlepszy dla siebie w Lublinie.Studia chemiczne Lublin

 STUDIA CHEMICZNE LUBLIN


Czy Lublin to raj dla przyszłych chemików? Szału nie ma. Studia chemiczne na kierunku CHEMIA proponuje UMCS. Kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA to oferta, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.pasek_bialy.jpg

Studia rolnicze Lublin

 STUDIA ROLNICZE LUBLIN


Lubelszczyzna rolnictwem stoi, więc i obecność kierunków rolniczych jest naturalna. Największą ofertę dla kandydatów przygotował w tym zakresie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Przykładowe kierunki studiów rolniczych w Lublinie to: INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA, ROLNICTWO, OGRODNICTWO i wiele kilka kierunków związanych z żywnością np.: kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, MLECZARSTWO, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI.Studia turystyczne Lublin

 STUDIA TURYSTYCZNE LUBLIN


Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferuje UMCS (Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.UMCS) oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunek KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA to propozycja KUL. Kandydatów może zainteresować również kierunek AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP Lublin.Studia geograficzne Lublin

 STUDIA GEOGRAFICZNE LUBLIN


Studia geograficzne w Lublinie to propozycja UMCS. Studiów dla siebie szukać warto na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.UMCS. Przykładowe kierunki studiów geograficznych to: GEOGRAFIA, GEOINFORMATYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Warto również zapoznać się z ofertą kierunków, które przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.Studia historyczne Lublin

 STUDIA HISTORYCZNE LUBLIN


Różne przejawy ludzkiej aktywności w przeszłości poznać można na oferowanych w Lublinie studiach historycznych. Kandydaci mogą wybierać spośród propozycji UMCS (Wydział Humanistyczny UMCS) oraz KUL. Przykładowe kierunki studiów historycznych w Lublinie to: ARCHEOLOGIA, TURYSTYKA HISTORYCZNA, HISTORIA SZTUKI i oczywiście kierunek HISTORIA.pasek_bialy.jpg

Studia sportowe Lublin

 STUDIA SPORTOWE LUBLIN


Studia sportowe w Lublinie to mały wybór kierunków. Jeśli aktywność fizyczna lub taniec to już sport, można polecić studia na kierunkach: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), TANIEC (kierunek studiów w ofercie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie). Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE proponuje Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie oraz Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach.Studia nauki o zdrowiu Lublin

 STUDIA NAUKI O ZDROWIU LUBLIN


Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. Warto zapoznać się z najnowszą ofertą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ofercie dostępne kierunki: np. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE. Zawody medyczne zdobędziesz również na uczelniach niepublicznych np. WSEI, WSNS w Lublinie.Studia muzyczne Lublin

 STUDIA MUZYCZNE LUBLIN


Nie ma w Lublinie akademii muzycznej. Jest jednak Wydział Artystyczny UMCS. Właśnie na tym wydziale można podjąć studia na kierunkach: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA. Jeśli interesuje cię kierunek MUZYKOLOGIA poznaj ofertę KUL.Studia artystyczne Lublin

 STUDIA ARTYSTYCZNE LUBLIN


W Lublinie brakuje uczelni typowo artystycznej, ale nie oznacza to, że nie można realizować swoich pasji i talentów. Wydział Artystyczny UMCS przygotował dla kandydatów kilka ciekawych kierunków studiów artystycznych: np. GRAFIKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA, MALARSTWO.pasek_bialy.jpg

Studia teologiczne Lublin

 STUDIA TEOLOGICZNE LUBLIN


Dla zainteresowanych studiami teologicznymi w Lublinie ciekawa oferta KUL (Wydział Teologii KUL).pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem