Gdańsk rodzaje studiówstudia techniczne

studia techniczne Gdańsk

Kierunki studiów technicznych w Gdańsku to przede wszystkim propozycja Politechniki Gdańskiej. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku największa na Pomorzu uczelnia techniczna.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczne Gdańsk


Studia na kierunkach ekonomicznych w Gdańsku to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Zarządzania UG)) oraz licznych w Trójmieście uczelni niepublicznych np. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdynii). Jeśli wolisz studiować na Politechnice Gdańskiej również tutaj znajdziesz propozycję kierunków ekonomicznych (warto poznać ofertę, którą przygotował Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) Przykładowe kierunki ekonomiczne w Gdańsku to EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ANALITYKA GOSPODARCZA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczne Gdańsk


Gdańsk ma dla humanistów bogatą ofertę studiów humanistycznych. Najwięcej propozycji dla kandydatów przygotował oczywiście Uniwersytet Gdański, który w swojej ofercie posiada zarówno studia typowo humanistyczne jak i filologiczne, historyczne itp. W zakresie oferty kierunków typowo humanistycznych warto zwrócić uwagę na przykładowe propozycje: studiów: WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ, WIEDZ O TEATRZE, KULTUROZNAWSTWO (Wydział Filologiczny UG)


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczne Gdańsk


Te studia są oblegane przez kandydatów. Kierunki filologiczne z propozycji Uniwersytetu Gdańskiego to możliwość poznawania języków skandynawskich, orientalnych (SINOLOGIA), romańskich, słowiańskich.. Duże zainteresowanie budzą również studia na kierunkach AMERYKANISTYKA, FILOLOGIA ANGIELSKA. Miłośnicy literatury i wiedzy o języku polskim skuszą się na pewno propozycją kierunku FILOLOGIA POLSKA.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne Gdańsk


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMED) od lat należy do czołówki polskich uniwersytetów medycznych. Co roku o przyjęcie na studia ubiegają się rzesze kandydatów, którzy swoją zawodową przyszłość chcą związać z którymś z zawodów medycznych. Popularnością wśród kandydatów cieszy się nie tylko KIERUNEK LEKARSKI czy KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY. Inne przykładowe kierunki to: FARMACJA, ELEKTRORADIOLOGIA. Na pewno wielu zainteresuje się również kierunkiem PSYCHOLOGIA ZDROWIA.


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczne Gdańsk


Kierunki studiów społecznych w Gdańsku to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DYPLOMACJA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA. Studia społeczne w Gdańsku to propozycja uczelni publicznych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych UG oraz uczelni niepublicznych np. ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA W GDAŃSKU.box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczne Gdańsk

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Gdańskskim (zobaczyć warto propozycje, które ma dla kandydatów Wydział Biologii UG. Przykładowe kierunki z oferty to: GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, BIOLOGIA MEDYCZNA.Kandydatom zainteresowanym studiami biotechnologicznymi rekomendować można studia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG - GUMED.


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicze Gdańsk


Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Biologii UG, Wydział Chemii UG). Przykładowe kierunki przyrodnicze: OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA. Studia mają najczęściej charakter interdyscyplinarny.


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicze Gdańsk


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Gdańsku może podjąć naukę na Uniwersytecie Gdańskim (zobacz propozycje, które przygotował WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG) Przykładowe kierunki: PRAWO, KRYMINOLOGIA. Kierunki prawnicze w swojej ofercie posiadają również uczelnie niepubliczne np. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczne Gdańsk

Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. W Trójmieście naukę można podjąć w Wyższej Szkole Bankowej, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. Czy ten kierunek jest obecny na uczelniach państwowych? Nie! Są jednak na studiach prowadzone specjalności z zakresu wiedzy logistycznej. Znaleźć je można np na Uniwersytecie Gdańskim: Wydział Ekonomiczny UG specjalność: ekonomika transportu i logistyka.


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczne Gdańsk


Jeśli marzysz o rozwijaniu swoich talentów artystycznych w Gdańsku swoją uwagę zwrócić warto na propozycje, które przygotowały dla kandydatów dwie uczelnie o profilu artystycznym: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademia Muzyczna w Gdańsku. Przykładowe kierunki: WZORNICTWO, RZEŹBA, GRAFIKA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, WOKALISTYKA, JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczne Gdańsk


Te jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach studiów można w Gdańsku podjąć zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych. Ten rodzaj studiów technicznych oferuje Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG), Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG), Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukę na kierunku INFORMATYKA można podjąć również na trójmiejskich uczelniach niepublicznych np. Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa.


box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczne Gdańsk

Kierunek PEDAGOGIKA to oferta zarówno gdańskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Gdańsku. Poznaj ofertę, którą dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Społecznych UG: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI.


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczne Gdańsk


Chcesz studiować psychologię w Gdańsku. Poznaj ofertę Wydziału Nauk Społecznych UG i wybierz jedną z trzech propozycji studiów jednolitych magisterskich: PSYCHOLOGIA, PSYCHOSEKSUOLOGIA, NEUROBIPSYCHOLOGIA, PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU. Może zainteresować również kandydatów propozycja na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym; kierunek PSYCHOLOGIA ZDROWIA. Studia psychologiczne prowadzą również uczelnie niepubliczne Uniwersytet SWPS, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku.


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczne Gdańsk


Studia chemiczne w Gdańsku to szeroka oferta kierunków studiów, które kandydat znaleźć może na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Chemii UG) oraz Politechnice Gdańskiej (Wydział Chemiczny PG). Przykładowe kierunki studiów chemicznych w Gdańsku to: CHEMIA BUDOWLANA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KOROZJA, BIZNES CHEMICZNY.


box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczne Gdańsk

Dla kandydatów zainteresowanych studiami historycznymi w Gdańsku bogatą ofertę kierunków studiów przygotował Uniwersytet Gdański (Wydział Historyczny UG) Przykładowe kierunki to: ARCHEOLOGIA, NIEMCOZNAWSTWO, HISTORIA SZTUKI..
box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzanie Gdańsk


Kierunek ZARZĄDZANIE można w Gdańsku studiować na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania UG). ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE to propozycja Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania I Ekonomii PG). Z Zarządzaniem łączą się także propozycje innych kierunków ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI na PG (Wydział Mechaniczny PG) lub ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI na Wydziale Filologicznym UG. Studia o zarządzaniu są obecne również wśród propozycji uczelni niepublicznych np. GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA, Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku.


box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzne Gdańsk


Studia geograficzne w Gdańsku to propozycja Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Oceanografii i Geografii UG). Przykładowe kierunki studiów geograficznych w Gdańsku to: GEOLOGIA, OCEANOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczne Gdańsk

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA to przede wszystkim w Gdańsku oferta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS Gdańsk). Tak sprofilowane studia można również realizować na uczelniach niepublicznych: Gdańska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.


box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportowe Gdańsk


Studia na kierunkach WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT to oferta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicze Gdańsk


Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia w Gdańsku brak propozycji.


box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskowe Gdańsk

Kandydat zainteresowany studiami wojskowymi w Trójmieście zainteresuje się na pewno ofertą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Przykładowe kierunki studiów wojskowych: NAWIGACJA, SYSTEMY INFORMACYJNE W BEZPIECZEŃSTWIE.


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczne Gdańsk


Studia na kierunku DIETETYKA obecne wśród propozycji, które dla kandydatów przygotował Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED). Czy są propozycje kierunku na uczelniach niepublicznych? Owszem, studia prowadzi Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku


box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne Gdańsk


Studia na kierunku KOSMETOLOGIA obecne w ofercie, która dla kandydatów przygotowała Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjne Gdańsk

Ten rodzaj studiów prawniczych znaleźć można w ofercie zarówno uczelni publicznych i niepublicznych. Kierunek ADMINISTRACJA oferuje Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) oraz liczne uczelnie niepaństwowe: m.in. Gdańska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.


box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura Gdańsk

Studia architektoniczne to domena Politechniki Gdańskiej (Wydział Architektury PG). Jeśli interesują cię inne kierunki studiów związane z architekturą, mogą spodobać się także propozycje kierunków ARCHITEKTURA WNĘTRZ lub ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Znaleźć je można wśród propozycji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (architektura wnętrz), Gdańskiej Szkoły Wyższej (architektura krajobrazu). Kierunki architektoniczne także w Sopockiej Szkole Wyższej.

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo Gdańsk


Studia z zakresu budownictwa znaleźć można na Politechnice Gdańskiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG). Brak propozycji na uczelniach niepaństwowych.box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport Gdańsk

Studia z zakresu transportu znaleźć można na Politechnice Gdańskiej (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG) oraz wśród propozycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Wydział Nawigacyjny UMG).


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowiska Gdańsk


Swoją pasję do ochrony środowiska można w Gdańsku realizować na Uniwersytecie (Wydział Chemii UG)


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyka Gdańsk


Nie ma typowo kierunków poświęconych lotnictwu lub kosmonautyce w Gdańsku. Warto zastanowić się nad wyborem tego typu studiów np. w Warszawie, Poznaniu lub Rzeszowie.
box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczne Gdańsk

Typowo matematyczne kierunki studiów w Gdańsku oferują zarówno Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG)


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia Gdańsk


Gdzie można pójść na studia fizjoterapeutyczne w Gdańsku? Spory wybór: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED). Studia na kierunku FIZJOTERAPIA to propozycja jednej uczelni niepublicznej w Gdańsku: Wyższej Szkoły Zdrowia.

box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczne Gdańsk


Nie ma teologicznych studiów w Gdańsku. Trzeba pomyśleć o innym mieście akademickim.


box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisłe Gdańsk

Ten typ studiów obecny zarówno na Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej. Przykładowe kierunki: MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA.


box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczne Gdańsk


Kierunków muzycznych szukać warto na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Propozycja takich kierunków jak m.in. KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, WOKALISTYKA, DYRYGENTURA, INSTRUMENTALISTYKA.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu Gdańsk


Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. W ofercie Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMED np. kierunki: ZDROWIE PUBLICZNE, ZDROWIE ŚRODOWISKOWE, RATOWNICTWO MEDYCZNE.

box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem