Kraków rodzaje studiówstudia techniczne

studia techniczne Kraków

Kierunki studiów technicznych w Krakowie to przede wszystkim propozycja Politechniki Krakowskiej (PK) i Akademii Górniczo - Hutniczej (AGH). Ten typ studiów obecny również na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie(URK) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim(UJ). Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE, INŻYNIERIA CIEPŁA i wielu innych, które oferują w tym roku krakowskie uczelnie.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczne Kraków


Studia na kierunkach ekonomicznych w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie.Przykładowe kierunki to EKONOMIA, MARKETING I KOMUNIKACJA, TOWAROZNAWSTWO, INNOWACJE W BIZNESIE, Kierunki ekonomiczne są również na innych publicznych uczelniach w Krakowie. Np Uniwersytet Jagielloński proponuje kierunek EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA, KEN przygotował dla kandydatów kierunek EKONOMIA SPOŁECZNA
.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczne Kraków


Kraków to prawdziwy raj dla humanistów. Przykładowe kierunki humanistyczne, które znajdziesz na Uniwersytecie Jagiellońskim to KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE, EDYTORSTWO, WIEDZA O TEATRZE, FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH. Uniwersytet Pedagogiczny KEN proponuje humanistom studia filozoficzne: FILOZOFIA, ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE.


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczne Kraków


Chcesz w Krakowie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Filologiczny UJ to propozycja kilkunastu kierunków m.in. FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA SZWEDZKA. FILOLOGIE ORIENTALNE (SINOLOGIA, ARABISTYKA, INDOLOGIA). Propozycje studiów filologicznych doskonale uzupełnia oferta kierunków na Wydziale Polonistyki UJ np. FILOLOGIA POLSKA z takimi specjalnościami jak: ANTROPOLOGICZNO - KULTUROWA, NAUCZYCIELSKA. Bogatą ofertę studiów filologicznych posiada również Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne Kraków


Studiować kierunek medyczny w Krakowie to prawdziwy zaszczyt. Najbogatszą ofertę w tym zakresie posiada Uniwersytet Jagielloński a dokładniej Collegium Medicum UJ. Na trzech wydziałach CM UJ znaleźć można propozycje m.in.: KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY, FARMACJA, ELEKTRORADIOLOGIA. Kierunek lekarski można studiować również na uczelni niepublicznej. Taką propozycję ma dla kandydatów KRAKOWSKA AKADEMIA IM. FRYCZA MODRZEWSKIEGO. Ofertę kierunków medycznych uzupełniają kierunki związane z naukami o zdrowiu.


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczne Kraków


Kierunki studiów społecznych w Krakowie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: POLITOLOGIA, RELACJE MIĘDZYKULTUROWE, SOCJOLOGIA i wielu innych. Największą pod tym kątem ofertę posiada Uniwersytet Jagielloński. Studia społeczne podjąć można na różnych wydziałach tej najstarszej w Polsce uczelni. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ są gwarantem uzyskania wartościowych kompetencji. Studia społeczna proponują także inne krakowskie uczelnie publiczne np. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (Wydział Politologii KEN). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EUROPEISTYKA to wybrane kierunki społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczne Kraków

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Biologii UJ), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie czy na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Przykładowe kierunki studiów biologicznych: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BIOINFORMATYKA, BIOLOGIA STOSOWANA.


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicze Kraków


Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Przykładowe kierunki: MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, OCHRONA ŚRODOWISKA. Poznaj lepiej kierunki przyrodnicze w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicze Kraków


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Krakowie może podjąć studia na kierunkach PRAWO, PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW oraz ADMINISTRACJA. Znajdują się one w ofercie Wydziału Prawa i Administracji UJ. Wśród państwowych uczeni kierunki prawnicze oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Ofertę tego typu studiów posiadają także uczelnie niepubliczne m.in. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczne Kraków

Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. w Krakowie naukę można podjąć na Uniwersytecie Rolniczym (kierunek TRANSPORT I LOGISTYKA, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK). Kierunek LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA to propozycja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK). Studia logistyczne proponuje również jedna z uczelni niepublicznych: Akademia Nauk Społecznych w Krakowie (SAN).


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczne Kraków


Swoje talenty artystyczne można rozijać na kierunkach proponowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademię Muzyczną w Krakowie i na dwóch kierunkach w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Przykładowe kierunki studiów artystycznych w Krakowie to: AKTORSTWO, REŻYSERIA, WOKALISTYKA, INSTRUMENTALISTYKA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczne Kraków


Studia informatyczne proponuje wiele krakowskich uczelni państwowych. Znaleźć je można na dwóch największych w Krakowie uczelniach technicznych: Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo - Hutniczej. Propozycje kierunku INFORMATYKA posiadają również Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny KEN). Ekonomiczne zastosowania informatyki( kierunek INFORMATYKA STOSOWANA można poznać na studiach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Wydział Zarządzania UEK). Kierunki informatyczne dostępne również w ofercie uczelni niepublicznych: m.in. SAN, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczne Kraków

Kierunek PEDAGOGIKA to oferta zarówno Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kierunek PEDAGOGIKA można również studiować na uczelniach niepublicznych m.in. SAN, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczne Kraków


Prestiżowe studia psychologiczne oferuje w Krakowie Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filozoficzny UJ). Kierunek PSYCHOLOGIA obecny jest również wśród propozycji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz na uczelniach niepublicznych m.in. w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczne Kraków


Studia chemiczne w Krakowie to propozycja uczelni technicznych - Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie. Przykładowe kierunki to CHEMIA BUDOWLANA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii UJ) proponuje studia chemiczne na atrakcyjnych kierunkach: CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA. Wydział Geograficzno - Biologiczny KEN przygotowuje dla kandydatów propozycje kierunku CHEMIA NAUCZYCIELSKA.box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczne Kraków

Studia historyczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów propozycje kierunków m.in. ARCHEOLOGIA, HISTORIA SZTUKI, JUDAISTYKA, OCHRONA DÓBR KULTURY. Studia historyczne realizować mozna również na dwóch innych publicznych uczelniach w Krakowie: Uniwersytecie Pedagogicznym KEN, Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Przykładowe kierunki: TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, TURYSTYKA HISTORYCZNA.
box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzanie Kraków


Studia związane z zarządzaniem można w Krakowie podjąć na uczelniach publicznych takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Kierunek ZARZĄDZANIE można w Krakowie studiować także na uczelniach niepublicznych. m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, SAN.


box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzne Kraków


Jeśli szukasz studiów geograficznych w Krakowie zwróć uwagę na propozycje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Geografii i Geologii UJ proponuje dwa kierunki: GEOGRAFIA, GEOLOGIA. Poznaj również ofertę Wydziału Geograficzno - Biologicznego na Uniwersytecie pedagogicznym w Krakowie. Mogą kandydatów zainteresować również studia proponowane przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH np. GEOINFORMATYKA.


box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczne Kraków

Oferty studiów związanych z turystyką i rekreacja warto szukać wśród propozycji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (tu np. kierunek TURYSTYKA PRZYGODOWA), na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA prowadzony jest również przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH).


box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportowe Kraków


Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH to propozycje AWF w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicze Kraków


Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia oferuje przede wszystkim Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kandydaci mają do wyboru wiele kierunków studiów, przykładowe: TECHNOLOGIE ROSLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH, OGRODNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA. Może zainteresuje was również kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.
box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskowe Kraków

Nie ma typowo wojskowych kierunków w Krakowie. Możliwe jednak jest studiowanie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na Uniwersytecie Jagiellońskim lub Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczne Kraków


W dobie poszukiwania najlepszych sposobów odżywiania mogą kandydatów zainteresować studia dietetyczne w Krakowie. Ofertę mają zarówno uczelnie publiczne np. Uniwersytet Jagielloński (Wydział Lekarski UJ), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wydział Technologii Żywności URK) oraz uczelnie niepubliczne np. KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA.

box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne Kraków


Studia na kierunku KOSMETOLOGIA obecne w ofercie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz na uczelniach niepublicznych m.in . KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA W KRAKOWIE.


box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjne Kraków

Ten rodzaj studiów prawniczych znaleźć można w ofercie zarówno uczelni publicznych i niepublicznych. wśród uczelni publicznych ADMINISTRACJA jest dostępna dla kandydatów na studia m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Prawa i Administracji UJ), Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Oferty na uczelniach niepublicznych szukać można w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura Kraków

Studia architektoniczne w Krakowie to domena Politechniki Krakowskiej (Wydział Architektury PK). Oprócz kierunku ARCHITEKTURA można w Krakowie podjąć studia architektoniczne na kierunkach ARCHITEKTURA WNĘTRZ (to propozycja np. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU (POLITECHNIKA KRAKOWSKA, UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE).

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo Kraków


Gdzie w Krakowie studiować kierunek BUDOWNICTWO? Naukę mozna podjąć na dwóch największych krakowskich uczelniach technicznych. Zarówno na Politechnice Krakowskiej (PK) jak i na Akademii Górniczo - Hutniczej (AGH).

box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport Kraków

Studia z zakresu transportu znaleźć można na Politechnice Krakowskiej - WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ PK, Wydział Mechaniczny PK oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (URK - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki). Dostępne kierunki to TRANSPORT oraz TRANSPORT I LOGISTYKA


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowiska Kraków


Studia z zakresu ochrony środowiska znaleźć można m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Chemii UJ), na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Akademii Górniczo - Hutniczej (AGH), Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN.


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyka Kraków


Nie ma typowo kierunków poświęconych lotnictwu lub kosmonautyce w Krakowie. Swoją pasję możesz rozwijać m.in. w Rzeszowie, Warszawie, Opolu, Poznaniu.box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczne Kraków

Studia matematyczne w Krakowie znajdziecie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN..


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia Kraków


Studia na kierunku FIZJOTERAPIA to propozycja Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.


box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczne Kraków


Studia teologiczne w Krakowie znajdziecie wśród propozycji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Teologiczny UP JII).
box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisłe Kraków

Studia w zakresie nauk ścisłych w Krakowie to propozycja takich kierunków jak m.in. MATEMATYKA, FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, ASTRONOMIA. Znaleźć można kierunki ścisłe na krakowskich uczelniach państwowych: Uniwersytet Jagielloński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ), na Politechnice Krakowskiej, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.


box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczne Kraków


Studia muzyczne w Krakowie to przede wszystkim oferta Akademii Muzycznej. Proponowane kierunki studiów to m.in. KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, INSTRUMENTALISTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, WOKALISTYKA.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu Kraków


Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. W ofercie UJ (WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU CM UJ) dostępne kierunki: np. RATOWNICTWO MEDYCZNE, ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA. DIETETYKA na Wydziale Lekarskim CM UJ. Studia z zakresu nauk o zdrowiu można podjąć również na uczelniach niepublicznych. Warto poznać ofertę Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie (kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia) oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo)


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem