Kraków rodzaje studiów

Masz problem z wyborem kierunku studiów w Krakowie? Przygotowaliśmy dla Was podział kierunków zgodnie z ich rodzajem. Może ułatwi to wybór kierunku odpowiadającego Waszym zainteresowaniom.

Studia techniczne Kraków

 STUDIA TECHNICZNE KRAKÓW


Kierunki studiów technicznych w Krakowie to przede wszystkim propozycja Politechniki Krakowskiej (PK) i Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH). Ten typ studiów obecny również na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (URK) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim(UJ). Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA, ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE, INŻYNIERIA CIEPŁA i wielu innych, które oferują w tym roku krakowskie uczelnie.Studia społeczne Kraków

 STUDIA SPOŁECZNE KRAKÓW


Kierunki studiów społecznych w Krakowie to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, RELACJE MIĘDZYKULTUROWE, SOCJOLOGIA i wielu innych. Największą pod tym kątem ofertę posiada Uniwersytet Jagielloński. Studia społeczne podjąć można na różnych wydziałach tej najstarszej w Polsce uczelni. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ są gwarantem uzyskania wartościowych kompetencji. Studia społeczna proponują także inne krakowskie uczelnie publiczne np. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (Wydział Politologii KEN). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EUROPEISTYKA to wybrane kierunki społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Studia ekonomiczne Kraków

 STUDIA EKONOMICZNE KRAKÓW


Studia na kierunkach ekonomicznych w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie.Przykładowe kierunki to EKONOMIA, MARKETING I KOMUNIKACJA, TOWAROZNAWSTWO, INNOWACJE W BIZNESIE, Kierunki ekonomiczne są również na innych publicznych uczelniach w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński proponuje kierunek FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA, KEN przygotował dla kandydatów kierunek EKONOMIA SPOŁECZNA.Studia filologiczne Kraków

 STUDIA FILOLOGICZNE KRAKÓW


Chcesz w Krakowie poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Filologiczny UJ to propozycja kilkunastu kierunków m.in. FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA SZWEDZKA. FILOLOGIE ORIENTALNE (SINOLOGIA, ARABISTYKA, INDOLOGIA). Propozycje studiów filologicznych doskonale uzupełnia oferta kierunków na Wydziale Polonistyki UJ np. FILOLOGIA POLSKA z takimi specjalnościami jak: ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA, NAUCZYCIELSKA. Bogatą ofertę studiów filologicznych posiada również Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.pasek_bialy.jpg

Studia informatyczne Kraków

 STUDIA INFORMATYCZNE KRAKÓW


Studia informatyczne proponuje wiele krakowskich uczelni państwowych. Znaleźć je można na dwóch największych w Krakowie uczelniach technicznych: Politechnice Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Propozycje kierunku INFORMATYKA posiadają również Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Ekonomiczne zastosowania informatyki(kierunek INFORMATYKA STOSOWANA można poznać na studiach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kierunki informatyczne dostępne również w ofercie uczelni niepublicznych: m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, SAN, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Warto zapoznać się z ofertą kierunków: INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE, INFORMATYKA SPOŁECZNA, INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ.Studia medyczne Kraków

 STUDIA MEDYCZNE KRAKÓW


Studiować kierunek medyczny w Krakowie to prawdziwy zaszczyt. Najbogatszą ofertę w tym zakresie posiada Uniwersytet Jagielloński a dokładniej Collegium Medicum UJ. Na trzech wydziałach CM UJ znaleźć można propozycje m.in.: KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, FARMACJA, ELEKTRORADIOLOGIA. Kierunek lekarski można studiować również na uczelni niepublicznej. Taką propozycję ma dla kandydatów Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Ofertę kierunków medycznych uzupełniają kierunki związane z naukami o zdrowiu. Interesującą propozycję dla kandydatów posiada również Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.Studia prawnicze Kraków

 STUDIA PRAWNICZE KRAKÓW


Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Krakowie może podjąć studia na kierunkach PRAWO, PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW oraz ADMINISTRACJA. Znajdują się one w ofercie Wydziału Prawa i Administracji UJ. Wśród państwowych uczeni kierunki prawnicze oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Ofertę tego typu studiów posiadają także uczelnie niepubliczne m.in. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.Studia psychologiczne Kraków

 STUDIA PSYCHOLOGICZNE KRAKÓW


Prestiżowe studia psychologiczne oferuje w Krakowie Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filozoficzny UJ). Kierunek PSYCHOLOGIA obecny jest również wśród propozycji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz na uczelniach niepublicznych m.in. w Krakowskiej Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie.pasek_bialy.jpg

Studia humanistyczne Kraków

 STUDIA HUMANISTYCZNE KRAKÓW


Kraków to prawdziwy raj dla humanistów. Przykładowe kierunki humanistyczne, które znajdziesz na Uniwersytecie Jagiellońskim to KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE, EDYTORSTWO, WIEDZA O TEATRZE, FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH. Uniwersytet Pedagogiczny KEN proponuje humanistom studia filozoficzne: FILOZOFIA, ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE.Studia zarządzanie Kraków

 STUDIA ZARZĄDZANIE KRAKÓW


Studia związane z zarządzaniem można w Krakowie podjąć na uczelniach publicznych takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Zarządzania AGH), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Kierunek ZARZĄDZANIE można w Krakowie studiować także na uczelniach niepublicznych. m.in. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, SAN.Studia pedagogiczne Kraków

 STUDIA PEDAGOGICZNE KRAKÓW


Kierunek PEDAGOGIKA to oferta zarówno Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kierunek PEDAGOGIKA można również studiować na uczelniach niepublicznych m.in. SAN, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Krakowie. Może zainteresują cię inne kierunki pedagogiczne w Krakowie: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, PEDAGOGIKA SPECJALNA.Studia ścisłe Kraków

 STUDIA ŚCISŁE KRAKÓW


Studia w zakresie nauk ścisłych w Krakowie to propozycja takich kierunków jak m.in. MATEMATYKA, FIZYKA, BIOFIZYKA, FIZYKA TECHNICZNA, ASTRONOMIA. Znaleźć można kierunki ścisłe na krakowskich uczelniach państwowych: Uniwersytet Jagielloński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ), na Politechnice Krakowskiej, na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.pasek_bialy.jpg

Studia przyrodnicze Kraków

 STUDIA PRZYRODNICZE KRAKÓW


Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie np. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA, Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Przykładowe kierunki: MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, OCHRONA ŚRODOWISKA. Poznaj lepiej kierunki przyrodnicze w Krakowie.Studia biologiczne Kraków

 STUDIA BIOLOGICZNE KRAKÓW


Kierunki biologiczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Biologii UJ), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie czy na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN. Przykładowe kierunki studiów biologicznych: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BIOLOGIA STOSOWANA.Studia rolnicze Kraków

 STUDIA ROLNICZE KRAKÓW


Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia oferuje przede wszystkim Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kandydaci mają do wyboru wiele kierunków studiów, przykładowe: TECHNOLOGIE ROSLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH, OGRODNICTWO, TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA. Może zainteresuje was również kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.Studia chemiczne Kraków

 STUDIA CHEMICZNE KRAKÓW


Studia chemiczne w Krakowie to propozycja uczelni technicznych - Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Przykładowe kierunki to CHEMIA BUDOWLANA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Uniwersytet Jagielloński (Wydział Chemii UJ) proponuje studia chemiczne na atrakcyjnych kierunkach: CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, CHEMIA. Wydział Geograficzno - Biologiczny KEN przygotował dla kandydatów propozycje kierunku CHEMIA specjalność: nauczanie chemiipasek_bialy.jpg

Studia sportowe Kraków

 STUDIA SPORTOWE KRAKÓW


Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TERAPIA ZAJĘCIOWA, KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH to propozycje AWF w Krakowie.Studia geograficzne Kraków

 STUDIA GEOGRAFICZNE KRAKÓW


Jeśli szukasz studiów geograficznych w Krakowie zwróć uwagę na propozycje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Geografii i Geologii UJ proponuje dwa kierunki: GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GEOLOGIA. Poznaj również ofertę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Mogą kandydatów zainteresować również studia proponowane przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH np. GEOTURYSTYKA, GEOINFORMATYKA.Studia historyczne Kraków

 STUDIA HISTORYCZNE KRAKÓW


Studia historyczne w Krakowie to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Historyczny UJ przygotował dla kandydatów propozycje kierunków m.in. ARCHEOLOGIA, HISTORIA SZTUKI, JUDAISTYKA, OCHRONA DÓBR KULTURY. Studia historyczne realizować mozna również na dwóch innych publicznych uczelniach w Krakowie: Uniwersytecie Pedagogicznym KEN, Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Przykładowe kierunki: TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, TURYSTYKA HISTORYCZNA.Studia nauki o zdrowiu Kraków

 STUDIA NAUKI O ZDROWIU KRAKÓW


Doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy czują smykałkę do zawodów medycznych. W ofercie UJ (WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU CM UJ) dostępne kierunki: np. RATOWNICTWO MEDYCZNE, ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA. DIETETYKA na Wydziale Lekarskim CM UJ. Studia z zakresu nauk o zdrowiu można podjąć również na uczelniach niepublicznych. Warto poznać ofertę Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie (kosmetologia, dietetyka, fizjoterapia) oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo).pasek_bialy.jpg

Studia turystyczne Kraków

 STUDIA TURYSTYCZNE KRAKÓW


Oferty studiów związanych z turystyką i rekreacja warto szukać wśród propozycji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (tu np. kierunek TURYSTYKA PRZYGODOWA), na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK). Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA prowadzony jest również przez krakowskie uczelnie niepubliczne np. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego,Studia artystyczne Kraków

 STUDIA ARTYSTYCZNE KRAKÓW


Swoje talenty artystyczne można rozijać na kierunkach proponowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademię Muzyczną w Krakowie i na dwóch kierunkach w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Przykładowe kierunki studiów artystycznych w Krakowie to: AKTORSTWO, REŻYSERIA, WOKALISTYKA, INSTRUMENTALISTYKA, SCENOGRAFIA, WZORNICTWO. Ciekawą propozycję mają również uczelnie niepubliczne np. Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego (AKTORSTWO, ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ)Studia muzyczne Kraków

 STUDIA MUZYCZNE KRAKÓW


Studia muzyczne w Krakowie to przede wszystkim oferta Akademii Muzycznej. Proponowane kierunki studiów to m.in. KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI, INSTRUMENTALISTYKA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, WOKALISTYKA.Studia teologiczne Kraków

 STUDIA TEOLOGICZNE KRAKÓW


Studia teologiczne w Krakowie znajdziecie wśród propozycji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Teologiczny UPJPII).pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem