Warszawa rodzaje studiów

studia techniczne

studia techniczne Warszawa

Kierunki studiów technicznych w Warszawie to przede wszystkim propozycje Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i wielu warszawskich uczelni niepublicznych. Kandydaci mają naprawdę duży wybór i mogą realizować swoje pasje w różnych dziedzinach nauk technicznych. Przykładowe kierunki studiów technicznych w Warszawie to: ENERGETYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Najbardziej renomowaną uczelnią jest oczywiście Politechnika Warszawska, warto zapoznać się z pełną ofertą kierunków studiów na nowy rok akademicki. Przyszłościowe kierunki posiada również w swojej ofercie Wojskowa Akademia Techniczna oraz choć to głównie uczelnia rolnicza (przyrodnicza) SGGW.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczne
Warszawa

Studia na kierunkach ekonomicznych w Warszawie proponują m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wiele warszawskich uczelni niepublicznych. W ofercie na nowy rok akademicki kandydaci znajdą wiele popularnych kierunków studiów: EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. Wiele programów studiów prowadzonych jest również w języku angielskim.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczne
Warszawa

Humanistyczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przykładowe kierunki: FILOZOFIA, KOGNITYWISTYKA, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO.


box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczne
Warszawa

Studia filologiczne w Warszawie to przede wszystkim wśród uczelni państwowych oferta Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunki filologiczne posiadają renomowane wydziały UW m.in. Wydział Neofilologii UW, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, w zakresie studiów polonistycznych Wydział Polonistyki UW. Bardzo bogata jest również oferta szkół niepublicznych w Warszawie m.in. UNIWERSYTET SWPS, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie i wiele innych.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne
Warszawa

Medyczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa może poszczycić się również uczelnią niepaństwową, na której prowadzony jest prestiżowy KIERUNEK LEKARSKI - UCZELNIA ŁAZARSKIEGO. Przykładowe kierunki studiów medycznych w Warszawie: FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ELKTRORADIOLOGIA.


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczne
Warszawa

Społeczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, czy nawet w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Popularne kierunki studiów społecznych to m.in. SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, czy POLITOLOGIA.
box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczne
Warszawa

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim (BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA).


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicze
Warszawa

Przyrodnicze kierunki studiów w Warszawie znajdziesz m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej i innych warszawskich uczelniach wyższych. Popularne kierunki to OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO, BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT czy OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN.


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicze
Warszawa

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Warszawie (PRAWO, ADMINISTRACJA) znajdzie je m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierunki prawnicze obecne na wielu uczelniach niepublicznych w Warszawie m.in.: Akademia im. Leona Koźmińskiego, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego.


box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczne
Warszawa

Studia logistyczne w Warszawie proponują m.in. takie uczelnie jak SGGW (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW), Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuki Wojennej czy Wojskowa Akademia Techniczna. Propozycja kierunku logistyka obecna również na kilku uczelniach niepaństwowych m.in. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczne
Warszawa

Dla kandydatów na studia artystyczne w Warszawie jest całkiem sporo propozycji. Artystyczne kierunki studiów oferują m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, czy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczne
Warszawa

Kandydaci na studia informatyczne w Warszawie mają do wyboru m.in. studia na Politechnice Warszawskiej, SGGW, Uniwersytecie Warszawskim, WAT, czy UKSW. Wyjątkowa w skali całego kraju jest ilościowo propozycja warszawskich uczelni niepublicznych, które kształcą przyszłych informatyków. Kierunek INFORMATYKA obecny m.in. na takich uczelniach jak: Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie.box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczne
Warszawa

Kierunki PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA znajdziesz na wielu warszawskich uczelniach, m.in. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, SGGW, UKSW i innych.


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczne
Warszawa

Kierunek PSYCHOLOGIA oferują m.in. Uniwersytet Warszawski, APS, UKSW i wiele warszawskich uczelni niepublicznych: m.in. Uniwersytet SWPS, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk.


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczne
Warszawa

Chemiczne kierunki studiów w Warszawie można znaleźć m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Chemii UW), UKSW, Politechnice Warszawskiej (Wydział Chemiczny PW) czy WAT. Przykładowe kierunki studiów chemicznych: CHEMIA MEDYCZNA, ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT)box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczne
Warszawa

Kandydaci na studia historyczne w Warszawie (HISTORIA, HISTORIA SZTUKI) znajdą je przede wszystkim na Uniwersytecie Warszawskim i UKSW. Warto poznać ofertę, którą dla kandydatów przygotował Wydział Historyczny UW oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Przykładowe kierunki na studiach historycznych: HISTORIA SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA, HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzanie
Warszawa

Kierunki z grupy ZARZĄDZANIE znajdziesz w wielu warszawskich uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, SGH, SGGW, Politechnice Warszawskiej i wielu innych.


box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzne
Warszawa

Studia geograficzne w Warszawie to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. GEOGRAFIA, GEOLOGIA STOSOWANA).


box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczne
Warszawa

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA znajdziesz m.in. na SGGW, AWF, SGH, UKSW i wielu warszawskich uczelniach niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportowe
Warszawa

Studia sportowe w Warszawie to przede wszystkim oferta
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicze
Warszawa

Rolnicze kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskowe
Warszawa

Kandydaci na studia wojskowe w Warszawie mogą skorzystać z oferty Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczne
Warszawa

Studia na kierunku DIETETYKA proponują m.in. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Warszawski Uniwersytet Medyczny,.
Akademia Finansów i Biznesu VISTULA, Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych i kilka innych


box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne
Warszawa

Studia na kierunku KOSMETOLOGIA oferuje m.in. Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Nauczanie na kierunku kosmetologia to w Warszawie domena uczelni niepublicznych.box_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjne
Warszawa

Studia na kierunku ADMINISTRACJA proponują m.in. Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW - studia niestacjonarne), UKSW, czy Politechnika Warszawska (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW). Ofertę w zakresie studiów administracyjnych posiadają również liczne uczelnie niepubliczne m.in: Uczelnia Łazarskiego, SAN, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT.


box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura
Warszawa

Studia na kierunku ARCHITEKTURA proponuje m.in. Politechnika Warszawska (Wydział Architektury PW) oraz kilka uczelni niepublicznych m.in. WYŻSZA SZKOŁA .EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE. Są dostępne również inne kierunki studiów architektonicznych ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU. Znaleźć je można m.in na takich uczelniach jak Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, SZKOŁA GŁOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW) i kilku uczelniach niepublicznych.

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo
Warszawa

Studia na kierunku BUDOWNICTWO proponują kandydatom m.in. Politechnika Warszawska, SGGW i WAT. Propozycję studiów inżynierskich posiadają również warszawskie uczelnie niepubliczne Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport
Warszawa

Studia z zakresu transportu znaleźć można na Politechnice Warszawskiej (Wydział Transportu PW) oraz jedna uczelnia niepubliczna Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowiska
Warszawa

Studia z zakresu ochrony środowiska znaleźć można m.in. na SGGW (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Biologii UW), UKSW i Politechnice Warszawskiej (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW).


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyka
Warszawa


Studia z zakresu lotnictwa i kosmonautyki kandydaci znajdą na Politechnice Warszawskiej, ASW i WAT.


 


box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczne
Warszawa

Studia matematyczne w Warszawie proponują m.in. Uniwersytet Warszawski, UKSW i Politechnika Warszawska.


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia
Warszawa

Studia na kierunku FIZJOTERAPIA prowadzą m.in. AWF w Warszawie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia na tym kierunku znaleźć można również w ofercie uczelni niepublicznych m.in.: SAN, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.


box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczne
Warszawa

Studia teologiczne w Warszawie proponują kandydatom m.in. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, UKSW i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisłe
Warszawa

Studia ścisłe w Warszawie proponują kandydatom przede wszystkim Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski. Czekają na nich m.in. ASTRONOMIA, FIZYKA, MATEMATYKA, INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR.


box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczne
Warszawa

Studia muzyczne w Warszawie proponuje przede wszystkim Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu
Warszawa

Studia z zakresu nauk o zdrowiu kandydaci znajdą przede wszystkim na SGGW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i AWF w Warszawie oraz warszawskich uczelni niepublicznych m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Przykładowe kierunki DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE itp.


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem