Łódź rodzaje studiów
studia techniczne

studia techniczne Łódź

Kierunki studiów technicznych w Łodzi proponuje największa uczelnia techniczna w Łodzi, którą jest Politechnika Łódzka. Oferta jest bardzo bogata i obejmuje zróżnicowaną tematycznie wiedzę. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej techniki i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych. Mogą kandydatów zainteresować mniej popularne kierunki jak INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ). ELEKTROTECHNIKA. Na kilku kierunkach prowadzone są również studia w języku angielskim. Studia techniczne są również dostępne na uczelniach niepublicznych w Łodzi m.in TRANSPORT w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej (AHE w Łodzi)

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczne
Łódź

Studia na kierunkach ekonomicznych w Łodzi to przede wszystkim propozycje Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można na dwóch wydziałach :Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Przykładowe kierunki to ANALITYKA BIZNESU, EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Praktyczny wymiar kształcenia widać w nazwach takich kierunków jak: INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI, MARKETING. Kierunki ekonomiczne obecne są również na uczelniach niepaństwowych m.in.: Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. Poznaj lepiej kierunki ekonomiczne w Łodzi


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczne
Łódź

Jeśli interesują Cię studia humanistyczne w Łodzi, to sprawdź bogatą ofertę Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można przede wszystkim na Wydziale Filologicznym UŁ i Wydziale Filozoficzno - Historycznym UŁ Popularne humanistyczne kierunki studiów na UŁ, to np. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE, NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA. Miłośnicy wiedzy o filmie mogą podjąć studia na kierunku FILMOZNAWSTWO. W zakresie studiów humanistycznych ciekawą ofertę posiadają również łódzkie uczelnie niepubliczne m.in. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (SAN), Nowym ciekawym kierunkiem jest TWÓRCZE PISANIE (propozycja Uniwersytetu Łódzkiego)
box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczne
Łódź

Chcesz w Łodzi poznać język obcy na poziomie filologicznym? To możliwe, jeśli skorzystasz z tegorocznej propozycji Uniwersytetu Łódzkiego. Znajdziesz tu m.in. takie filologiczne kierunki studiów jak: FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, LINGWISTYKA DLA BIZNESU, FILOLOGIA WŁOSKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA i wiele innych. Na łódzkich uczelniach niepaństwowych można podjąć naukę na kierunku: JAPONISTYKA (AHE, SAN).


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne
Łódź

Studia medyczne w Łodzi to przede wszystkim bogata oferta, którą w tym roku akademickim przygotował dla kandydatów Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Przykładowo takie medyczne kierunki studiów, jak KIERUNEK LEKARSKI, FARMACJA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, FIZJOTERAPIA i wiele innych można podjąć w ramach propozycji 5 wydziałów UM w Łodzi. Czy kierunki medyczne i związane z naukami o zdrowiu można podjąć na uczelniach niepaństwowych w Łodzi? Tak. KOSMETOLOGIA, DIETETYKA, PIELĘGNIARSTWO, ZDROWIE PUBLICZNE są obecne w ofercie tych uczelni (SAN, AHE, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi)


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczne
Łódź

Studia społeczne w Łodzi to głównie propozycje dla kandydatów na Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny czekają na studentów. Wśród kierunków m.in. SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRACA SOCJALNA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA i wiele innych. Podobne kierunki w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

studia biologiczne

studia biologiczne
Łódź

Studia związane z biologią rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Łódzkim. W ofercie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ aż siedem kierunków (np. BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA, BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA). Studia biotechnologiczne w propozycji Politechniki Łódzkiej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ).


box_wiecej30.jpg

studia przyrodnicze

studia przyrodnicze
Łódź

Studia związane z przyrodą rozumianą w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (np. OCHRONA ŚRODOWISKA).


box_wiecej30.jpg

studia prawnicze

studia prawnicze
Łódź

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Łodzi może podjąć m.in. studia na kierunkach PRAWO, ADMINISTRACJA, POLITYKA SPOŁECZNA. Znajdzie je w ofercie Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa i Administracji UŁ). Ofertę studiów prawniczych dobrze uzupełniają studia na uczelniach niepaństwowych: np. PRAWO; ADMINISTRACJA na SAN i AHE.


box_wiecej30.jpg

studia logistyczne

studia logistyczne
Łódź

Ten rodzaj studiów wzbudza ostatnio u kandydatów spore zainteresowanie. Zarobki w branży logistycznej rosną, więc i studia na kierunku LOGISTYKA mogą zaciekawić ze względu na perspektywy zawodowe. Jeśli interesują Cię studia logistyczne w Łodzi, to znajdziesz je m.in. na Politechnice Łódzkiej (Kolegium Logistyki PŁ), Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny UŁ) i w Społecznej Akademii Nauk (SAN w Łodzi).


box_wiecej30.jpg

studia artystyczne

studia artystyczne
Łódź

Jeżeli interesują Cię studia artystyczne w Łodzi, to sprawdź koniecznie propozycji Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi. Przykładowe kierunki: MALARSTWO, TKANINA I UBIÓR, WZORNICTWO, WOKALISTYKA ESTRADOWA, MUZYKOTERAPIA, AKTORSTWO, REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA.


box_wiecej30.jpg

studia informatyczne

studia informatyczne
Łódź

Informatyczne kierunki studiów w Łodzi znajdziesz na Politechnice Łódzkiej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ), na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ oraz na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym UŁ w zakresie studiów na kierunku INFORMATYKA EKONOMICZNA) jak również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych m.in. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, SAN.box_wiecej30.jpg

studia pedagogiczne

studia pedagogiczne
Łódź

Kierunek PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPORTU, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), Studia pedagogiczne również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

studia psychologiczne

studia psychologiczne
Łódź

Kierunek PSYCHOLOGIA znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), jak również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych (SAN, AHE)


box_wiecej30.jpg

studia chemiczne

studia chemiczne
Łódź

Jeśli interesują Cię studia chemiczne w Łodzi, to znajdziesz je przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej. Wydział Chemii UŁ przygotował na nowy rok akademicki cztery kierunki studiów w tym m.in takie, które zainteresują pasjonatów zastosowania chemii w praktyce: CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU, CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA. Na Wydziale Chemicznym PŁ sześć propozycji w tym studia w języku angielskim: BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ oraz studia na kierunku CHEMIA BUDOWLANA.box_wiecej30.jpg

studia historyczne

studia historyczne
Łódź

Jeśli interesują Cie historyczne kierunki studiów w Łodzi, to znajdziesz je przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim (WYDZIAŁ FILOZOFICZNO - HISTORYCZNY UŁ) Dla zainteresowanych historią w jej różnych obszarach studia na kierunkach m.in. ETNOLOGIA, HISTORIA, ARCHEOLOGIA, HISTORIA SZTUKI, OKCYDENTALISTYKA).
box_wiecej30.jpg

studia o zarządzaniu

studia zarządzanie
Łódź

Studia z zakresu zarządzania w Łodzi znajdziesz m. in. na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim. Przykładowe kierunki studiów: ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, ZARZĄDZANIE MIASTEM. Propozycje z zakresu zarządzania obecne również na uczelniach niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

studia geograficzne

studia geograficzne
Łódź

Studia geograficzne w Łodzi znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim. Studia proponowane głównie przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ (m.in. takie kierunki jak: GEOGRAFIA, GEOMONITORING), Wspólnie z innymi wydziałami realizowane są studia na kierunku GEOINFORMACJA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA). Poznaj lepiej kierunki geograficzne w Łodzi.
box_wiecej30.jpg

studia turystyczne

studia turystyczne
Łódź

Studia na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA oferuje m.in. Uniwersytet Łódzki (konkretnie Wydział Nauk Geograficznych UŁ) oraz co najmniej trzy uczelnie niepaństwowe w Łodzi (SAN, AHE)


box_wiecej30.jpg

studia sportowe

studia sportowe
Łódź

Brak akademii wychowania fizycznego w Łodzi powoduje, że ofertę dla ludzi poszukujących realizacji w działaniach sportowych lub około sportowych szukać trzeba w innym mieście np. najbliżej w Warszawie lub na łódzkich uczelniach niepaństwowych. np Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE, AHE kierunek SPORT.


box_wiecej30.jpg

studia rolnicze

studia rolnicze
Łódź

Jeśli chodzi o studia rolnicze w Łodzi, to nie ma tutaj typowo rolniczych kierunków studiów, ale w zakresie nauk o żywności można znaleźć ciekawe propozycje w ofercie Politechniki Łódzkiej - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
box_wiecej30.jpg

studia wojskowe

studia wojskowe
Łódź

Nie ma typowo wojskowych kierunków w Łodzi. Możliwe jednak jest studiowanie na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO (m.in. Uniwersytet Łódzki).


box_wiecej30.jpg

studia dietetyczne

studia dietetyczne
Łódź

Studia na kierunku DIETETYKA oferuje m.in. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz uczelnia niepaństwowa: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.


box_wiecej30.jpg

studia kosmetyczne

studia kosmetologiczne
Łódź

Studia na kierunku KOSMETOLOGIA znaleźć można w ofercie, którą przygotował Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. i w wśród propozycji kilku uczelni niepublicznych: Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, SAN, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzibox_wiecej30.jpg

studia administracyjne

studia administracyjne
Łódź

Studia na kierunku ADMINISTRACJA znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Łódzkim. To propozycja, którą przygotował dla kandydatów Wydział Prawa i Administracji UŁ. Na uczelniach niepublicznych również można podjąć studia administracyjne. Te w ofercie m.in. SAN, AHE, Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.


box_wiecej30.jpg

studia architektoniczne

studia architektura
Łódź

Studia architektoniczne to domena Politechniki Łódzkiej. Tu znaleźć można najbardziej popularne studia na kierunku ARCHITEKTURA. Proponuje je Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska PŁ. Studia można podjąć zarówno w języku polskim jak i języku angielskim. Drugim z kierunków architektonicznych jest ARCHITEKTURA WNĘTRZ. Ta propozycja w ofercie dla kandydatów na Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Studia na obu kierunkach znaleźć można również wśród propozycji łódzkich uczelni niepublicznych.

box_wiecej30.jpg

studia budownicze

studia budownictwo
Łódź

Studia z zakresu budownictwa stacjonarne i niestacjonarne znaleźć można na Politechnice Łódzkiej (Wydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska PŁ). Czy postudiować można ten kierunek na uczelniach niepaństwowych? Nie ma w Łodzi innych propozycji niż ta Politechniki.


box_wiecej30.jpg

studia transportowe

studia transport
Łódź

Studia na kierunku TRANSPORT to propozycja Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Wśród uczelni niepaństwowych w swojej ofercie ten kierunek posiada AHE w Łodzi. Zobaczyć warto również studia logistyczne w Łodzi.


box_wiecej30.jpg

studia o ochronie środowiska

studia ochrona środowiska
Łódź

Jeśli interesuje Cię OCHRONA ŚRODOWISKA, to kierunek ten znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ). Studia takie proponuje również jedna uczelnia niepubliczna AHE w Łodzi.


box_wiecej30.jpg

studia lotnicze i kosmiczne

studia lotnictwo kosmonautyka
Łódź

W Łodzi brak studiów z zakresu lotnictwa i kosmonautyki. box_wiecej30.jpg

studia matematyczne

studia matematyczne
Łódź

Matematyczne kierunki studiów w Łodzi znajdziesz na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim. Kierunki MATEMATYKA, MATEMATYKA STOSOWANA


box_wiecej30.jpg

studia fizjoterapeutyczne

studia fizjoterapia
Łódź

Studia na kierunku FIZJOTERAPIA w Łodzi znajdziesz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w ofertach łódzkich uczelni niepublicznych np Społeczna Akademia Nauk (SAN) w Łodzi.


box_wiecej30.jpg

studia teologiczne

studia teologiczne
Łódź

Nie ma propozycji dla kandydatów na studia teologiczne w Łodzi .
box_wiecej30.jpg

studia ścisłe

studia ścisłe
Łódź

Studia ścisłe w Łodzi to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej (m.in. MATEMATYKA, FIZYKA, MATEMATYKA STOSOWANA).


box_wiecej30.jpg

studia muzyczne

studia muzyczne
Łódź

Studia muzyczne w Łodzi to przede wszystkim Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i jej oferta.


box_wiecej30.jpg

studia nauki o zdrowiu

studia nauki o zdrowiu
Łódź

Jeśli interesują Cię nauki o zdrowiu, to studia z tego zakresu znajdziesz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w ofertach łódzkich uczelni niepublicznych.


box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem