Studia dietetyczne Koszalin

DIETETYKA PWSZ KOSZALIN

DIETETYKA PWSZ KOSZALIN

Dietetyka to kierunek, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:
planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych,
Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów).
Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość zasad edukacji żywieniowej (jest przygotowany do jej prowadzenia), zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem, odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów i nauczył się współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia.
Tak wykształcony i przygotowany absolwent kierunku dietetyka znajdzie zatrudnienie w:
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego,
zakładach żywienia zbiorowego,
zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
organizacjach konsumenckich,
placówkach sportowych, w tym fitness cluby,
sanatoriach, ośrodkach SPA,
gabinetach promocji zdrowia,
szkołach, przedszkolach, żłobkach,
instytutach naukowo-badawczych,
inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.
Może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Specjalności
Uczelnia mając na uwadze konieczność wyposażenia absolwenta kierunku w takie kwalifikacje, które umożliwią mu właściwe odnalezienie się na rynku pracy, proponuje przyszłym potencjalnym kandydatom na studia kształcenie specjalistyczne w obrębie dwóch modułów do wyboru:
Dietetyka w medycynie i profilaktyce zdrowotnej
Adresatem tego modułu byłyby osoby zamierzające podjąć pracę w placówkach opiekuńczych, szpitalach, poradniach dietetycznych zorientowanych na pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania. Nacisk położony będzie na kliniczne aspekty dietetyki i jej medyczny charakter,
Dietetyka w sporcie i rekreacji z poradnictwem dietetycznym
Moduł adresowany jest do osób planujących pracę w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, SPA, sanatoriach, uzdrowiskach, praktykę doradcy żywieniowego szczególnie w profilaktyce przeciwko otyłości oraz promowaniu zdrowego stylu życia.
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem