Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, kierunki studiów

Kontakt ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
tel: 94 342 67 66

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

box_wiecej30.jpg

O uczelniPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest uczelnią państwową, prowadzącą studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie na kierunku FIZJOTERAPIA. Uczelnia prowadzi bezpłatne, stacjonarne kształcenie w systemie dziennym oraz formy niestacjonarne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie została powołana do życia w 2009 r. Oficjalną działalność rozpoczęła 1 października 2009 roku. Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Zapewnienie najwyższej jakości pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, traktuje jako podstawową społeczną rolę Uczelni dziś i w przyszłości.


box_wiecej30.jpg

Kierunki studiów PWSZ KOSZALIN


  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • DIETETYKA
  • KOSMETOLOGIA
  • PEDAGOGIKA
  • PIELĘGNIARSTWO
  • RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE
  • FIZJOTERAPIA - 5-letnie studia magisterskie

 

box_wiecej30.jpg
pasek_bialy.jpg

PWSZ KOSZALIN - KIERUNKI STUDIÓW
fizjoterapia

PWSZ Koszalin

Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.


box_wiecej30.jpgratownictwo medyczne

PWSZ Koszalin

Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym.


box_wiecej30.jpgpielęgniarstwo

PWSZ Koszalin

Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z określonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej.


box_wiecej30.jpgdietetyka
PWSZ Koszalin

Dietetyka to kierunek, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:
planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów.
box_wiecej30.jpgkosmetologia

PWSZ Koszalin

Kosmetologia jest nowym kierunkiem studiów, rozwijającym się w ostatnich latach bardzo szeroko. Prognozy rozwoju opieki medycznej wskazują, że zaczyna ona odgrywać coraz większą rolę we współczesnym społeczeństwie. Zachodzi więc konieczność dobrego kształcenia kosmetologów. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej.


box_wiecej30.jpgwychowanie fizyczne

PWSZ Koszalin

Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.box_wiecej30.jpgpedagogika
PWSZ Koszalin

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów. Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji...box_wiecej30.jpgbezpieczeństwo narodowe
PWSZ Koszalin

NOWOŚĆ na studiach w Koszalinie. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.


box_wiecej30.jpg

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem