Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunki studiów

studia kierunki studiów

Kontakt

kontakt

ul. Wagonowa 9, Wrocław, tel. 71 356 15 31


box_wiecej30.jpg

O uczelni

uczelnia

Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci 3,5 tys. studentów na 14 kierunkach studiów I i II stopnia, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie posiada także blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Studenci oraz pracownicy mogą korzystać również z oferty zagranicznych studiów i praktyk z blisko 100 współpracujących z DSW ośrodków akademickich z 24 państw z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Uczelnia zatrudnia ponad 200 osobową kadrę, z czego ponad połowę z nich stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w DSW jako podstawowym miejscu pracy. W ich gronie jest 66 doktorów oraz 46 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora. Dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów.box_wiecej30.jpg

Kierunki studiów

kierunki studiów


STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Specjalności:

Dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo mody i stylu
Dziennikarstwo motoryzacyjne
Fotografia i nowe technologie
Social Media i ePR

Pedagogika

Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą
Pedagogika rodzinna

Pedagogika specjalna

Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Terapia zajęciowa z psychomotoryką
Pedagogika resocjalizacyjna

Praca socjalna

Specjalności:

Doradca i asystent socjalny – rozszerzenie dotychczasowej specjalności Doradca socjalny

Psychologia

Specjalności:

Psychologia sądowa
Psychologia w biznesie
Psychologia w zdrowiu i chorobie

Sztuki nowoczesne – Design Now

Specjalności:

Film, media, nowe technologie
Performatyka
Projektowanie

Administracja

Specjalności:

Administracja publiczna
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności:

Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo publiczne
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

Stosunki międzynarodowe

Specjalności:

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Turystyka międzynarodowa

Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

Specjalności:

Game design
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
3D Animation & Visual Effects - studia w języku angielskim

Media design i marketing wizerunkowy

Specjalności:

Big data i prognozowanie trendów
Marketing internetowy i media mobilne

Geodezja i kartografia

Specjalności:

Geoinformatyka
Geodezja gospodarcza

Ochrona środowiska

Specjalności:

Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii
Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami

Informatyka

Specjalności:

projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
zarządzanie projektami informatycznymi
programowanie gier komputerowych

STUDIA MAGISTERSKIE, STUDIA II STOPNIA

Pedagogika

Specjalności:

Pedagogika społeczna
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
Manager działań artystycznych i arteterapia – nowość
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

Pedagogika specjalna

Specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Terapia zajęciowa z psychomotoryką

Praca socjalna

Specjalności:

Organizator pomocy społecznej
Praca socjalna z seniorami
Praca socjalna z rodziną – nowość!

Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalności:

Kierowanie działaniami ratowniczymi
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – NOWOŚĆ!

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Specjalności:

Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
Dziennikarstwo i biznes muzyczny
Dziennikarz i menedżer w sporcie
Fotografia w multimediach
Kultura i media
Media i marketing w branży motoryzacyjnej
Promocja rynku health & fashion
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Big data, digital marketing and trendwatching

Psychologia

Specjalności:

Psychologia kliniczna
Psychologia społeczno-wychowawcza
Psychologia zarządzania w organizacji
Psychologia zdrowia


box_wiecej30.jpg
poznaj uczelnie poznaj kierunki studiów